Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis 

Prawnicze koło naukowe Lege Artis to grupa pasjonatów, którzy interesują się tematyką szeroko rozumianego Prawa i Administracji.

Jako koło naukowe bierzemy udział w konkursach organizowanych dla studentów i kół naukowych, oferujemy spotkania z praktykami, wyjazdy do instytucji wymiaru sprawiedliwości, seminaria prawnicze oraz analizę przepisów prawa. Naszym celem jest poszerzanie praktycznych umiejętności związanych z poruszaniem się w przepisach prawnych, integracja naszego środowiska i poznawanie ciekawych ludzi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz do nas dołączyć? Napisz do nas:

Katedra Nauk o Administracji 
Sala RA 42

mgr Sylwia Banaś
sbanas@wsiz.rzeszow.pl
tel. 17 866 1135