Koło Naukowe CHEMIKOS 

Koło Naukowe "CHEMIKOS" zajmuje się działalnością naukowo- badawczą w dziedzinie szeroko pojętej kosmetologii oraz chemii kosmetyków i surowców kosmetycznych.

W ramach pracy  Koła, jego członkowie podejmują następujące inicjatywy:
  • opracowują własne receptury kosmetyków (m. in. kremów, balsamów, kosmetyków myjących);
  • otrzymują substancje aktywne i określają możliwość ich aplikacji w produktach kosmetycznych;
  • określają wpływ rodzaju i stężenia różnych surowców kosmetycznych na właściwości otrzymanych produktów;
  • przeprowadzają analizy fizykochemiczne kosmetyków i surowców pochodzenia roślinnego;
  • organizują seminaria, na których prezentują najnowsze doniesienia z zakresu kosmetyków i surowców kosmetycznych.


Osoby zainteresowane współpracą z Kołem Naukowym "Chemikos" prosimy o kontakt z Opiekunem Koła lub Liderem.
Opiekun Koła Naukowego CHEMIKOS
Paweł Osika
posika@wsiz.rzeszow.pl

Lider Koła Naukowego CHEMIKOS
Uliana Hoian


Spotkania odbywają się w odstępach dwutygodniowych w laboratorium Chemii Kosmetycznej. Terminy są na bieżąco ustalane z uczestnikami.