Koło Naukowe FLOW – Bankowość-Inwestycje-Ubezpieczenia 

Misją koła jest promowanie wiedzy z zakresu finansów, bankowości, inwestycji oraz ubezpieczeń, a także rozwijanie jej w oparciu o nowoczesne rozwiązania edukacyjne, wykorzystując do tego celu m.in. Laboratorium Finansowe. Zadaniem FLOW jest integrowanie osób zainteresowanych tematyką giełdową, rynkami finansowymi, bankowością inwestycyjną, ubezpieczeniami, alternatywnymi sposobami pomnażania kapitału oraz przekładanie teorii na praktykę gospodarczą za sprawą symulacji, gier i analiz typu case study prowadzonych na rzeczywistych danych.

W swej kilkuletniej działalności koło FLOW było inicjatorem wielu ciekawych projektów, w tym w szczególności:
•    turnieju CASH FLOW,
•    projektu badawczego poświęconego automatycznym systemom transakcyjnym;
•    organizacją seminariów z przedstawicielami biznesu
•    przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontraktów terminowych, opcji i rynku walutowego przy pomocy domów maklerskich

Członkowie koła biorą także udział w konkursach realizowanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami:
•    Global Management Challenge,
•    CIMA,
•    EY Financial Challenge
•    Banrisk – Liga akademicka
•    ROTMAN - edycja europejska w Rzymie,
•    Rotman – edycja międzynarodowa w Toronto;

Członkowie FLOW uczestniczą w konferencjach, seminariach i szkoleniach. W ostatnim czasie byli oni prelegentami i słuchaczami takich eventów jak:
•    Capital Market Summit na GPW w Warszawie 2013,
•    „Oblicza współczesnych finansów” – Toruń 2013,
•    „Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych Rynków Kapitałowych” – Warszawa 2014
•    Profesjonalny Inwestor – Zakopane 2014

Warunki członkostwa w Kole FLOW

Członkiem koła, zostać może każda osoba zainteresowana szeroko pojętą tematyką finansów. Propozycja uczestnictwa w kole "FLOW" jest kierowana przede wszystkim do osób, które:

1) mają aspiracje naukowe (w przyszłości chcą pracować na uczelni lub zamierzają budować naukową karierę w inny sposób),
2) zamierzają w przyszłości podjąć pracę wymagającą wiedzy z zakresu finansów, bankowości, czy ubezpieczeń
3) chcą poznać podstawowe zasady działania rynków kapitałowych i podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych,
4) pragną zdobyć doświadczenie w realizacji projektów związanych z finansami a wymagających pracy zespołowej,
5) z innych powodów są zainteresowane szeroko pojętymi finansami.

Korzyści z członkostwa w Kole FLOW

Uczestnictwo w Kole Naukowym FLOW działającym przy IBAF oraz Katedrze Finansów WSIiZ:
1) ułatwi przygotowanie wartościowej pracy dyplomowej,
2) ułatwi spełnienie wymagań związanych ze staraniami o różnego rodzaju stypendia,
3) podniesie kompetencje i szanse na znalezienie w przyszłości dobrze płatnej i ciekawej pracy,
4) otworzy możliwości budowania kariery naukowej (udział w pracach badawczych i publikacjach ich wyników),
5) pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w realizowanych projektach,
6) umożliwi efektywne wykorzystanie wolnego czasu na realizację hobby związanych z rynkami finansowymi

Współpraca Koła FLOW z jednostkami rynku finansowego w Polsce

Koło naukowe FLOW współpracuje z podmiotami o rozpoznawalnej marce działającymi na rynku finansowym w Polsce. Należą do nich:

•    DM HFT Brokers
•    Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
•    Global BD Trading
•    Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieStrona koła: www.flow.wsiz.pl
Profeil na Facebooku: www.facebook.com/KoloNaukoweFLOW
Struktura organizacyjna koła

Opiekunowie Koła:
dr Tomasz Skica
dr Jacek Rodzinka
dr Robert Góra (Honorowy opiekun koła FLOW)

Prezes Koła:
Mateusz Szczygieł

Wice-prezes Koła:
Monika Węgrzyn