Koło Naukowe Makroekonomii Empirycznej 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Spotkania członków koła służą podniesieniu kwalifikacji studentów w zakresie metod badań i analiz, przygotowując ich do podjęcia badań naukowych i analiz stanu gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem badań i analiz makroekonomicznych.

Studenci uczestniczą w badaniach prowadzonych Katedrę Makroekonomii, poznając kolejne etapy badawcze w miarę zwiększania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie makroekonomii. Szczególna uwaga zwrócona jest na zastosowanie metod ilościowych w ekonomii oraz wykorzystanie teorii ekonomii do analizy problemów empirycznych. Centrum zainteresowania koła stanowi najnowsza teoria makroekonomii oraz współczesne narzędzia analiz ekonometrycznych.
 
Studenci również rozwijają swoją wiedzę na temat źródeł oraz sposobów pozyskiwania finansowania badań naukowych, co jest wykorzystane w składaniu aplikacji o finansowanie badań naukowych.

REALIZOWANE PROJEKTY:

  • Udział studentów w badaniach naukowych oraz w przygotowywaniu wniosków grantowych.
  • Udział w projektach badawczych realizowanych w ramach badań statutowych przez pracowników Katedry Makroekonomii, publikacje wyników badań.
  • Prace dyplomowe z zakresu makroekonomii, powstające z wykorzystaniem metod ilościowych. Opiekunowie koła dążą do osiągnięcia poziomu prac dyplomowych, umożliwiających ich późniejszą publikację w formie artykułów naukowych.
  • Udział studentów w badaniach terenowych, badaniach CATI i PAPI oraz IDI, po wcześniejszym przeszkoleniu, co pozwala im na zdobycie cennego doświadczenia relewantnego w późniejszej pracy badawczej.
OPIEKUNOWIE KOŁA:

dr Robert Pater
rpater@wsiz.rzeszow.pl
mgr Łukasz Cywiński
lcywinski@wsiz.rzeszow.pl