Samorząd Studencki WSIiZ 

Samorząd Studencki został powołany w celu uczestniczenia w decydowaniu o sprawach Uczeni poprzez swoich przedstawicieli; opiniowania projektów decyzji dotyczących studentów, wydawanych przez organy Uczelni dotyczących; organizacji wszelkich inicjatyw studenckich; współdecydowania z odpowiednimi organami Uczelni o podziale środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie; obrony praw studenckich; wykonywania innych zadań określonych w Statucie WSIiZ.

Samorząd Studencki czynnie działa na rzecz poprawy warunków studiowania na naszej uczelni oraz studentów Podkarpacia.

Posiadamy Swoich przedstawicieli w Podkarpackim Sejmiku Studentów którego celem jest:
 • Reprezentowanie studentów uczelni podkarpackich przed przedstawicielami władz sejmiku wojewódzkiego.
 • Wspieranie i koordynowanie inicjatyw samorządów studenckich uczelni podkarpackich.
 • Integracja środowiska akademickiego w województwie.
 • Dbanie o dobre imię uczelni Podkarpacia.
 • Promowanie stanowiska PSS na forum ogólnopolskim.
 • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów uczelni Podkarpacia.

Bierzemy udział w działaniach organizacjach studenckich dbających o losy studentów takich jak:
 • Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (www.psrp.org.pl)
 • Forum Uczelni Niepublicznych 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

 • Dominik Ciurko
 • Kinga Bednarz
 • Rafał Piorun
 • Daria Śliż
 • Bartłomiej Basznianin
 • Ewelina Franus

Komisje samorządowe:

Komisja dyscyplinarna dla studentów:

 • Kinga Bednarz
 • Dominik Ciurko

Odwoławcza komisja dyscyplinarna:

 • Bartłomiej Basznianin
 • Iryna Voytovych

 
Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich:

 • Ewelina Franus
 • Rafał Piorun

Lista przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów

RW Administracji i Nauk Społecznych:

 • Bartłomiej Basznianin
 • Wojciech Chrobak
 • Ewelina Franus
 • Daria Śliż

RW Ekonomicznego:

 • Iryna Voytovych

RW Informatyki Stosowanej:

 • Dominik Ciurko
 • Anna Sereda
 • Mykola Zhukov

RW Medycznego:

 • Kinga Bednarz
 • Joanna Kwiecień
 • Iryna Ishkova
 • Anna Psik

Jeśli macie jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z samorządem (dane kontaktowe dostępne po prawej stronie) lub przez profil samorządu w serwisie Facebook.