Pętle indukcyjne 

Informujemy, iż od grudnia 2009 w czterech salach wykładowych na naszej uczelni (RA3, RA53, TA105 oraz KA11) działają wzmacniacze pętli indukcyjnej.

Zainstalowane urządzenia pozwalają na bezprzewodowy odbiór mowy osobom niedosłyszącym noszącym aparaty słuchowe wyposażone w cewkę indukcyjną. Pętla indukcyjna jest urządzeniem współpracującym z indywidualnymi aparatami słuchowymi, które przekazuje dźwięk bezpośrednio do uszu osób mających problemy ze słyszeniem. Pozwala to na wyeliminowanie wpływu pogłosu pomieszczenia oraz okolicznych zakłóceń na zrozumiałość mowy. Aby pole magnetyczne zostało zamienione na dźwięk należy nastawić aparat słuchowy na cewkę indukcyjną „T” - posiada ją 90% aparatów słuchowych.

Prosimy o kontakt osoby, które chciałyby korzystać z wyżej opisanych urządzeń , tak aby umożliwić im odbywanie jak największej ilości zajęć w salach wyposażonych w pętle.

Zakup urządzeń został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kontakt

Budynek Główny, pok. RA051
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Dyżury:
poniedziałek 8:00-13:00
środa 9.00-12.00

Telefon:
17 866 12 78

E-mail:
hbartyzel@wsiz.rzeszow.pl
wholowaty@wsiz.rzeszow.pl
Pracownicy Biura:

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Weronika Hołowaty
Asystent Pełnomocnika