Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

Władze Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 
Dziekan -  prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński
Prodziekan - dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Prodziekan - dr Leszek Baran
Prodziekan - dr Iwona Leonowicz-Bukała
Prodziekan - dr Agata Gemzik-Salwach
Prodziekan - dr Roman Wisz
Pełnomocnik Dziekana - mgr Łukasz Bis
Prodziekan - dr Agata Szmulik
Kierownik Dziekanatu - mgr inż. Elżbieta Grzybowska
Z-ca Kier. Dziekanatu - mgr Elżbieta Gnatek


Dyżury Dziekanów i Prodziekanów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
semestr lato - rok akademicki 2016/2017

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński
Dziekan Wydziału ANS
Przyjmuje w pok.nr RA246
środa: 11.00-12.00, 13.30-15.00
czwartek: 11.30-14.00
piątek: 11.00-14.00
sobota (podczas zjazdów kierunku): 15.00-16.00
niedziela (podczas zjazdów kierunku): 10.30-11.30

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Administracja
Przyjmuje w Dziekanacie, pokój nr 3
wtorek: 12.30-14.00
środa: 11.00-15.00
czwartek: 11.00-13.30
piątek: 11.00-13.30
sobota (podczas zjazdów kierunku): 11.30-13.00

dr Leszek Baran
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Przyjmuje w  pok.nr RA222
poniedziałek: 11.30-15.00
wtorek: 11.00-15.00
środa: 11.00-11.30
piątek: 11.00-15.00
niedziela (podczas zjazdów kierunku): 13.00-14.30

dr Iwona Leonowicz-Bukała
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
Przyjmuje w Dziekanacie, pokój nr 3
wtorek: 11.30-14.30
środa: 11.00-14.30
czwartek: 11.00-12.30
piątek: 11.00-12.00
niedziela (podczas zjazdów kierunku): 15.00-15.30

dr Agata Gemzik-Salwach
Prodziekan Wydziału ANS ds. Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie
Przyjmuje w Dziekanacie, pokój nr 2
wtorek: 12.30-15.00
środa: 11.00-15.00
czwartek: 11.30-13.30
piątek: 11.00-13.30
sobota (podczas zjazdów kierunku): 9.00–11.00

dr Roman Wisz
Prodziekan ds. kierunku Filologia
Przyjmuje w pok.nr RA240
poniedziałek: 8.00-10.00, 13.30-15.00
wtorek: 13.30-15.00
środa: 11.00-15.00
czwartek: 10.00-11.30, 13.30-15.00
piątek: 9.00-15.00
sobota (podczas zjazdów kierunku): 8.00-8.30
niedziela (podczas zjazdów kierunku): 9.30-10.30

mgr Łukasz Bis
Pełnomocnik Dziekana Wydziału AiNS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
Przyjmuje w Kielnarowej w pok. KM19
wtorek: 11.30-14.30
środa: 11.00–12.00, 13.30-15.00 (Rzeszów, Dziekanat pok.nr 3)
czwartek: 13.30-15.00
piątek: 11.00-12.00, 14.00-15.00
niedziela (podczas zjazdów kierunku): 15.30-16.30

dr Agata Szmulik
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Logistyka, Psychologia w zarządzaniu
Przyjmuje w Dziekanacie, pokój nr 2
wtorek: 11.00-14.00
środa: 11.00–14.00
czwartek: 11.00-14.30
piątek: 11.00–14.00
niedziela: 8.00-11.00


Sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych

 
Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych obsługuje takie kierunki studiów jak:
Administracja - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I-go stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Ekonomia - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Filologia - studia I-go stopnia
Finanse i rachunkowość - studia I-go stopnia
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - studia I-go stopnia
Logistyka -studia I-go stopnia
Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - studia I-go stopnia
Psychologia w zarządzaniu - studia I-go stopnia
Zarządzanie - studia I-go stopnia


Obsługę studentów prowadzą:

JOLANTA POPEK
Telefon: 017 866 11 41
Obsługa studentów: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia

ANETA GALANT
Telefon: 017 866 11 81
Obsługa studentów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

KATARZYNA TOŚ
Telefon: 017 866 11 81
Obsługa studentów: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie
  
ALICJA FORTUNA
Telefon: 017 866 11 23
Obsługa studentów: Logistyka


Opiekunowie grup wykładowych
Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Ekonomia, Filologia, Finanse i rachunkowość, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Logistyka, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie

4LAD- mgr Dobrochna Minich
6LAD- mgr Dobrochna Minich
2UAZ- mgr Sylwia Banaś
4UAZ- mgr Sylwia Banaś

2LBD-
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz
2LBZ- mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

4LBD- dr Tomasz Wójtowicz
4LBZ- dr Tomasz Wójtowicz

6LBD- dr Leszek Baran
6LBZ-
dr Leszek Baran
4LDD- mgr Aleksandra Kędzior
6LDD- mgr Aleksandra Kędzior
6LDZ- mgr Aleksandra Kędzior

2UDD- mgr Róża Klimczak
2UDZ- mgr Róża Klimczak
4UDD- mgr Róża Klimczak
4UDZ- mgr Róża Klimczak
4LED- Ilona Vybryk
6LED- Ilona Vybryk
6LEZ- Angelika Gumieniak
2UED- dr inż. Andrzej Mantaj
2UEZ- dr inż. Andrzej Mantaj
4UED- dr inż. Andrzej Mantaj
4UEZ- dr inż. Andrzej Mantaj
2LJD- mgr Kinga Bajorek
2LJZ- mgr Kinga Bajorek

4LJD- mgr Anna Popławska
6LJD- mgr Joanna Urbanik

6LJZ- mgr Joanna Urbanik
6LFD- Ilona Vybryk
6LFZ- Angelika Gumieniak

2LGD- mgr Gabriela Piechnik
2LGZ- mgr Gabriela Piechnik
4LGD- mgr Gabriela Piechnik
4LGZ- mgr Gabriela Piechnik

2ILD- mgr Katarzyna Pomianek
2ILZ- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
4ILD- mgr Katarzyna Pomianek
4ILZ- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
6ILD- mgr Katarzyna Pomianek
6ILZ- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
2LMD- mgr Aleksandra Kędzior
2LMZ-
mgr Aleksandra Kędzior
2LPZ- dr inż. Agata Szmulik
2LZaD- Ilona Vybryk
2LZaZ- Angelika Gumieniak
4LZaZ- Karolina Palimąka
Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00 - 15.00
środa: 11.00 - 15.00
czwartek: 11.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 15.00
sobota: 7.30 - 15.30
niedziela: nieczynne