Dziekanat Wydziału Informatyki Stosowanej 

Władze Wydziału Informatyki Stosowanej

Dziekan - dr inż. Mariusz Wrzesień
Prodziekan - dr inż. Janusz Korniak
Kierownik Dziekanatu - mgr inż. Elżbieta Grzybowska
Z-ca Kier. Dziekanatu - mgr Grażyna Świder


Dyżury Dziekanów i Prodziekanów Wydziału Informatyki Stosowanej
semestr lato - rok akademicki 2016/2017

dr inż. Mariusz Wrzesień
Dziekan Wydziału IS
przyjmuje w Kielnarowej w pok. KM103
wtorek: 13.30-15.00
środa: 11.00-14.00 (KM103 lub RA121)
czwartek: 12.30-15.00

dr inż. Janusz Korniak
Prodziekan Wydziału IS ds. kierunku Informatyka, Informatyka i ekonometria
przyjmuje w Kielnarowej w pok. KM103
wtorek: 11.00-13.30
środa: 11.00-13.00 (Dziekanat Rzeszów)
czwartek: 11.00-14.30
piątek: 11.00-14.00
sobota (podczas zjazdów WIS): 7.30-9.30


Sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dziekanat Wydziału Informatyki Stosowanej obsługuje takie kierunki studiów jak:
Informatyka - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Informatyka i ekonometria - studia I-go stopnia


Obsługę studentów prowadzą:

GRAŻYNA ŚWIDER
Telefon: 017 866 11 25
Obsługa studentów: Informatyka I stopień (stacjonarne), Informatyka II stopień, Informatyka i ekonometria


Opiekunowie grup wykładowych:
Informatyka, Informatyka i ekonometria

2IID- dr Andrzej Kruk
2IIZ- mgr inż. Ewa Żesławska
4IID- dr Andrzej Kruk
4IIZ- mgr inż. Ewa Żesławska
6IID- dr Andrzej Kruk
6IIZ- mgr inż. Ewa Żesławska
1UID - dr inż. Janusz Kolbusz
1UIZ - dr inż. Janusz Kolbusz
2UID - dr inż. Janusz Kolbusz
3UID - dr inż. Janusz Kolbusz
3UIZ - dr inż. Janusz Kolbusz
4UID - dr inż. Janusz Kolbusz
6LKD- mgr inż. Ewa Żesławska
Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00 - 15.00
środa: 11.00 - 15.00
czwartek: 11.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 15.00
sobota: 7.30 - 15.30
niedziela: nieczynne