Dziekanat Wydziału Informatyki Stosowanej 

Władze Wydziału Informatyki Stosowanej

Dziekan - dr inż. Mariusz Wrzesień
Prodziekan - dr inż. Janusz Korniak
Kierownik Dziekanatu - mgr inż. Elżbieta Grzybowska
Z-ca Kier. Dziekanatu - mgr Grażyna Świder


Dyżury Dziekanów i Prodziekanów Wydziału Informatyki Stosowanej
semestr lato - rok akademicki 2017/2018

dr inż. Mariusz Wrzesień
Dziekan Wydziału IS
Przyjmuje w Kielnarowej w pok. KM103
wtorek: 11.00-14.00
środa: 11.00-14.30 (tydz.B)
czwartek: 11.00-13.00

dr inż. Janusz Korniak

Prodziekan Wydziału IS ds. kierunku Informatyka
Przyjmuje w Kielnarowej w pok. KM103
wtorek: 11.00-14.00
czwartek: 11.30-15.00
piątek: 11.00-14.00
sobota (podczas zjazdów WIS): 8.00-10.00


Sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dziekanat Wydziału Informatyki Stosowanej obsługuje takie kierunki studiów jak:
Informatyka - studia I-go stopnia i II-go stopnia


Obsługę studentów prowadzą:

GRAŻYNA ŚWIDER
Telefon: 017 866 11 25
Obsługa studentów: Informatyka I stopień (stacjonarne), Informatyka II stopień

AGNIESZKA MUCHA
Telefon: 017 866 15 53
Obsługa studentów: Informatyka I stopień (niestacjonarne)


Opiekunowie grup wykładowych:
Informatyka

2IID- dr inż. Teresa Mroczek
2IIZ- dr inż. Teresa Mroczek
4IID- dr inż. Teresa Mroczek
4IIZ- dr inż. Teresa Mroczek
6IID- dr inż. Teresa Mroczek
6IIZ- dr inż. Teresa Mroczek
1UID - dr inż. Teresa Mroczek
1UIZ - dr inż. Teresa Mroczek
2UID - dr inż. Teresa Mroczek
3UID - dr inż. Teresa Mroczek
3UIZ - dr inż. Teresa Mroczek
4UID - dr inż. Teresa Mroczek
Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00 - 15.00
środa: 11.00 - 15.00
czwartek: 11.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 15.00
sobota: 7.30 - 15.30
niedziela: nieczynne