Dziekanat Wydziału Medycznego 

Władze Wydziału Medycznego

Dziekan - dr Krzysztof Szpara
Pełnomocnik Dziekana ds kierunku Dietetyka - mgr Urszula Binduga
Prodziekan ds kierunku Fizjoterapia - dr Marlena Krawczyk-Suszek
Prodziekan ds kierunku Kosmetologia - dr  Beata Antosiewicz
Prodziekan ds kierunku Turystyka i Rekreacja - dr Krzysztof Szpara
Prodziekan ds kierunku Zdrowie Publiczne- dr Zbigniew Kozdronkiewicz
Kierownik Dziekanatu - mgr inż. Elżbieta Grzybowska
Z-ca Kier. Dziekanatu - mgr inż. Grażyna Świder


Dyżury Dziekanów i Prodziekanów Wydziału Medycznego
semestr lato - rok akademicki 2016/2017

dr Ryszard Palczak
Dziekan Wydziału Medycznego
przyjmuje w  pok.nr KD110
poniedziałek: 8.00-14.00
wtorek: 8.00-12.00, 13.30-14.00
środa: 8.00-9.00, 11.00-14.00
czwartek: 8.00-12.00, 13.30-14.30
sobota (tydz.A): 11.00-15.00

mgr Urszula Binduga
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. kierunku Dietetyka
przyjmuje w  pok.nr KD112
poniedziałek: 9.00-15.00
wtorek: 9.00-11.30
środa: 8.00-9.00, 11.00-15.00 (RA4)
czwartek: 9.00-15.00
dyżury weekendowe wg poniższego wykazu:
25.02.2017: 14.00-15.30
11.03.2017: 14.00-15.30
12.03.2017: 11.00-13.30
08.04.2017: 14.00-15.30
29.04.2017: 14.00-15.30
30.04.2017: 11.00-13.30
27.05.2017: 14.00-15.30
28.05.2017: 11.00-13.30
10.06.2017: 14.00-15.30
11.06.2017: 11.00-13.30
17.06.2017: 14.00-15.30
18.06.2017: 11.00-13.30

dr Marlena Krawczyk-Suszek
Prodziekan Wydziału Medycznego ds. kierunku Fizjoterapia
przyjmuje w  pok.nr KM4
poniedziałek: 9.00-14.00
wtorek: 8.00-14.30
środa: 11.00-13.30 (RA51)
czwartek: 8.00-10.00, 11.30-13.30
dyżury weekendowe wg poniższego wykazu:
08.03.2017: 11.00-11.55, 13.25-13.50 (KM4)
11.03.2017: 11.00-11.55 (KM4)
29.04.2017: 14.30-15.25 (KM4)
13.05.2017: 9.20-11.55 (KM4)
27.05.2017: 11.00-15.25 (KM4)
10.06.2017: 12.40-13.30 (KM4)
18.06.2017: 12.40-13.30 (RA4)

dr Beata Antosiewicz
Prodziekan Wydziału Medycznego ds. kierunku Kosmetologia
przyjmuje w  pok.nr KM4
wtorek: 8.00-15.30
środa: 8.00-9.00 (RA6)
czwartek: 8.00-10.30, 13.30-15.30
piątek: 8.00-14.00
dyżury weekendowe wg poniższego wykazu:
26.02.2017: 11.40-13.40 (KM4)
25.03.2017: 13.40-15.20 (KM4)
26.03.2017: 12.00-13.30 (KM4)
29.04.2017: 14.00-15.00 (RA4)
13.05.2017: 11.00-12.30 (KM4)
27.05.2017: 15.30-16.30 (KM4)
10.06.2017: 12.00-13.30 (KM4)
24.06.2017: 7.45-8.30, 11.00-11.50 (KM4)

dr Krzysztof Szpara
Prodziekan Wydziału Medycznego  ds. kierunku Turystyka i Rekreacja
przyjmuje w pok.nr  KA103
wtorek: 9.00-15.00
środa: 8.30-9.00, 11.00-14.30
czwartek: 9.00-10.00, 11.30-13.30
piątek (tydz.A): 13.30-14.30
piątek (tydz.B): 9.00-13.30

dr Zbigniew Kozdronkiewicz
Prodziekan Wydziału Medycznego ds. kierunku Zdrowie Publiczne
przyjmuje w  pok.nr KD202
wtorek: 8.00-15.00
środa: 8.00-9.00, 11.00-17.00 (RA51)
czwartek: 8.00-9.00, 11.30-14.30
sobota (tydz.A): 11.00-12.00
niedziela (tydz.A): 9.00-10.00, 13.00-14.00


Sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dziekanat Wydziału Medycznego obsługuje takie kierunki studiów jak:
Dietetyka - studia I-go stopnia
Fizjoterapia - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Kosmetologia - studia I-go stopnia
Turystyka i Rekreacja - studia I-go stopnia
Zdrowie Publiczne - studia II-go stopnia


Obsługę studentów prowadzą:

GRAŻYNA ŚWIDER
Telefon: 017 866 11 25
Obsługa studentów: Dietetyka

BEATA BARAN
Telefon: 017 866 12 06
Obsługa studentów: Fizjoterapia, Turystyka i rekreacja


Opiekunowie grup wykładowych
Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Turystyka i Rekreacja, Zdrowie Publiczne

2LDiD- mgr Marcin Leja
2LDiZ- mgr Marcin Leja
4LDiZ- mgr Marcin Leja
6LDiD- mgr Marcin Leja
6LDiZ- mgr Marcin Leja
2LFzD - mgr Weronika Cyganik
2LFzZ - mgr Weronika Cyganik

4LFzD - mgr Maciej Kochman

4LFzZ - mgr Maciej Kochman

6LFzD - mgr Maciej Kochman
6LFzZ - mgr Maciej Kochman
1UFzZ - mgr Marzena Mańdziuk

3UFzZ - mgr Blanka Kaszuba
2LKoD - mgr Edyta Szmuc
2LKoZ - mgr Edyta Szmuc

4LKoD - mgr Edyta Szmuc

4LKoZ - mgr Edyta Szmuc

6LKoD - mgr Edyta Szmuc

6LKoZ - mgr Edyta Szmuc

2LTD - dr Jacek Biliński
4LTD - mgr Beata Dec

6LTD - mgr Beata Dec
2UZZ - mgr Blanka Kaszuba
4UZZ - mgr Marzena Mańdziuk
Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00 - 15.00
środa: 11.00 - 15.00
czwartek: 11.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 15.00
sobota: 7.30 - 15.30
niedziela: nieczynne