Rozliczenia studentów 

Obsługa studentów - w szczególności w sprawach niezgodności w opłatach czesnego i naliczanie odsetek - w godzinach pracy Dziekanatu:

    wtorek 11.00 - 15.00
    środa 11.00 - 15.00
    czwartek 11.00 - 15.00
    piątek 11.00 - 15.00
    sobota 7.30 - 15.30

Dziekanat w Rzeszowie
Jolanta Koryl-Tłuczek
e-mail: jtluczek@wsiz.rzeszow.pl
tel. 017-8661207

Informacje na temat płatności można również uzyskać:

  • telefonicznie pod w/w numerem telefonu;
  • na Wirtualnej Uczelni WSIiZ;
  • w zakładce Kwestura;