Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

START II TURY REKRUTACJI – 22 września 2020 r.

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

STUDIUJ NA KIERUNKACH:

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM (studia w trybie stacjonarnym):

WYBIERZ STUDIA:

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM:

Kandydaci na STUDIA I STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię i Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym). Skierowanie na badanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji: pok. RA8 (Ul. Sucharskiego 2),
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia, Dietetyka) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* i opłaty rekrutacyjnej**

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego do dnia zakończenia rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki medyczne wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B
 • opinię od dziekana danego wydziału WSIiZ wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego do dnia zakończenia rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

RZESZÓW

Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Pokój RA8 – parter


Informacja

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa, od 1 lipca 2020 kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w Dziale Rekrutacji, w pokoju RA8 – przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

Każda osoba wchodząca na teren Uczelni, zobowiązana jest przed wejściem do budynku zasłonić usta i nos przy pomocy: maski, maseczki, przyłbicy, szalika lub chusty oraz przebywać na jej terenie z zasłoniętymi ustami i nosem.

Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie osoby, które przedłożą wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia, wyznaczonemu do tego celu pracownikowi Działu Administracji WSIiZ. Druk oświadczenia dostępny jest w holu uczelni.

Oczywiście, nadal można przesyłać skan dokumentów na adres mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl lub wysłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

W razie jakichkolwiek pytań dyżur w Dziale Rekrutacji prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz w soboty od 9:00 – 14:00.

Uwaga. W tym roku nie będzie możliwości złożenia dokumentów w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych.

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

KONIEC REKRUTACJI – 12 października 2020 r.

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

WYNIKI II TURY REKRUTACJI

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Masz 2 możliwości:

 • do 7 dni po złożeniu dokumentów, pojawi się aktualizacja statusu w panelu rekrutacyjnym – rekrutacja.wsiz.edu.pl
 • telefon do Działu Rekrutacji WSIiZ – (17) 866 1188 / (17) 866 1199

Niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji, otrzymasz od nas (na podany w formularzu adres korespondencyjny):

 • pisemną decyzję o przyjęciu na studia;
 • dwie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Ponadto w panelu rekrutacyjnym znajdziesz do pobrania:

 • ślubowanie;
 • oświadczenie COVID;
 • RODO.

Zapoznaj się dokładnie z treścią dokumentów, które otrzymasz!

Podpisz umowę

Otrzymałeś ją wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę i dostarcz ją do działu rekrutacji WSIiZ – możesz to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście (Rzeszów, ul Sucharskiego 2, Dział Rekrutacji – pok. RA8). Druk ślubowania prosimy wydrukować, podpisać i odesłać skanem w ciągu 7 dni na adres: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Druk oświadczenia Covid-19 i RODO prosimy wydrukować, podpisać i zabrać na spotkanie organizacyjne.

PAMIĘTAJ! Otrzymałeś od nas dwa egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Jeden podpisany egzemplarz wyślij do Działu Rekrutacji WSIiZ, drugi zachowaj dla siebie.

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia. Dla każdego kierunku studiów odbędzie się osobne spotkanie.

Masz pytania? Sprawdź nasz FAQ!

WITAJ WŚRÓD STUDENTÓW WSIiZ!

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Dołącz do nas! #goWSIiZ

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku – II tura rekrutacji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020