Rekrutacja krok po kroku

START REKRUTACJI  – 1 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja krok po kroku

Poświęć 3 minuty i opowiedz nam o tym co lubisz. Pomożemy Ci wybrać kierunek, z którego będziesz zadowolony! Podejmij wyzwanie! #wybierzstudia 

wsiz.rzeszow.pl/wybierzstudia 

Kandydaci na STUDIA I STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  Kosmetologię, Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia, Dietetyka) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* i opłaty rekrutacyjnej**

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego do dnia zakończenia rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki medyczne (Kosmetologia, Dietetyka) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B
 • opinię od dziekana danego wydziału WSIiZ wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego do dnia zakończenia rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

RZESZÓW

Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Pokój RA8 – parter


ZAMIEJSCOWE PUNKTY REKRUTACYJNE

 • Dębica
 • Kraków
 • Mielec
 • Jarosław
 • Krosno
 • Leżajsk
 • Przemyśl
 • Sanok
 • Stalowa Wola
 • Tarnów
 • Zamość

Sprawdź dokładne lokalizacje zamiejscowych punktów rekrutacyjnych >>>

Rekrutacja krok po kroku

KONIEC REKRUTACJI  – 31 lipca 2020 r.

Rekrutacja krok po kroku

WYNIKI I TURY REKRUTACJI – 7 SIERPNIA 2020 r.

Rekrutacja krok po kroku

Masz 3 możliwości:

 • informacja na stronie internetowej uczelni – wsiz.rzeszow.pl;
 • telefon do Działu Rekrutacji WSIiZ – (17) 866 1188 / (17) 866 1199;
 • wizyta w Dziale Rekrutacji WSIiZ – ul. Sucharskiego, Rzeszów, pokój RA8 – parter
  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).

Niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji, otrzymasz od nas (na podany w formularzu adres korespondencyjny):

 • pisemną decyzję o przyjęciu na studia,
 • dwie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Zapoznaj się dokładnie z treścia dokumentów, które otrzymasz!

Podpisz umowę

Otrzymałeś ją wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Dostarcz umowę do Działu Rekrutacji WSIiZ.

Masz czas do dnia wyznaczonego na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia!

Jak możesz to zrobić?

 • wyśli podpisaną umowę tradycyjną pocztą na adres Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
 • przynieś podpisana umowę osobiście do Działu Rekrutacji WSIiZ, pokój RA8 (parter), ul. Sucharskiego 2, Rzeszów.

PAMIĘTAJ! Otrzymałeś od nas dwa egzempalrze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Jeden podpisany egzemplarz dostarcz do Działu Rekrutacji WSIiZ, drugi zachowaj dla siebie.

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia. Dla każdego kierunku studiów odbędzie się osobne spotkanie.

Masz pytania? Sprawdź nasz FAQ!

WITAJ WŚRÓD STUDENTÓW WSIiZ! 

Rekrutacja krok po kroku

Dołącz do nas! #goWSIiZ

Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020