Certyfikaty międzynarodowe

Naszym studentom dajemy możliwość zdobycia licznych certyfikatów językowych, informatycznych i biznesowych. Posiadanie takiego dokumentu, uznawanego zarówno w Polsce jak i za granicą, jest dowodem wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się w określonych dziedzinach, podnosi także atrakcyjność na rynku pracy. Dyplom, uzupełniony certyfikatem międzynarodowym jest prestiżowym świadectwem kwalifikacji absolwenta. Certyfikat to pierwszy krok w udanej karierze nie tylko w Polsce, ale i na świecie!

PONAD 100 000

przyznanych certyfikatów językowych, informatycznych i biznesowych

30000

CERTYFIKATY INFORMATYCZNE

70000

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

1000

CERTYFIKATY BIZNESOWE

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Centrum Języków Obcych WSIiZ posiada bogate doświadczenie w implementacji sprawdzonych certyfikowanych rozwiązań edukacyjnych. Jego aktywność wpisuje się w wymagania wynikające z postanowień procesu bolońskiego i postanowień Rady Europy dotyczących wielojęzyczności. Przeprowadzane egzaminy kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie.
WSiiZ - certyfikaty językowe

CJO WSIiZ jest Centrum Egzaminacyjnym wielu renomowanych instytucji krajowych i międzynarodowych:

 • The European Language Certificates (telc),
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI),
 • Educational Testing Service Global (ETS ),
 • Pearson Test of English General (PTE),
 • Ministerialny Certyfikat z Języka Polskiego jako obcego.

W zakresie certyfikacji językowej Centra Egzaminacyjne „sieci WSIiZ Rzeszów” przeprowadziły ponad  70 000 egzaminów telc, LCCI, ETS, PTE i Egzaminy Certyfikujące z Języka Polskiego.

Certyfikaty językowe telc, LCCI IQ, ETS Global są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument zwalniający z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011r.) oraz w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r.). W sierpniu 2017r. egzaminy telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane i tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawane w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Dowiedz się więcej!

Dane do kontaktu:

Centrum Języków Obcych
adres e-mail: cjo@wsiz.rzeszow.pl
tel: 17 866 11 29, 17 866 11 30


CERTYFIKATY INFORMATYCZNE

Microsoft Imagine Academy

Certyfikaty międzynarodowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od kilku lat jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym firmy Microsoft w ramach programu Imagine Academy. Zawarte umowy z Microsoft pozwalają WSIiZ oferować autoryzowane szkolenia studentom.

Jako jedna z nielicznych uczelni w kraju możemy pochwalić się pełną ścieżką szkoleniową wynikającą m.in. z faktu posiadania najwyższej formy certyfikacji połączonej z ośrodkiem egzaminacyjnym Prometric oraz VUE. W roku akademickim 2016/2017 zostało przeszkolonych około 250 osób.

Ważną cechą szkoleń oferowanych w ramach Imagine Academy jest to, iż część z nich jest oferowana bezpłatnie studentom WSIiZ w ramach toku studiów.

 

Tematyka udostępnionych studentom szkoleń jest uzależniona od treści kształcenia realizowanych na zajęciach.

 • Programowanie (umiejętność kodowania z użyciem najnowszych narzędzi i technik;
 • Infrastruktura IT (umiejętności z zakresu administracji IT i rozwiązań w oparciu o platformę chmury);
 • Nauka o danych (wprowadzenie do pojęć i narzędzi nauki o danych;
 • Produktywność (biegłość w aplikacjach dotyczących produktywności szeroko wykorzystywanych w biznesie).

Certyfikat Microsoft Certified Professional (MCP) potwierdza fachową wiedzę specjalistyczną w zakresie IT (np.: zakres infrastruktura, programowanie) dzięki rygorystycznym, sprawdzonym w branży i uznanym na całym świecie egzaminom.

Egzaminy MCP obejmują szeroką gamę produktów, technologii i rozwiązań Microsoft.

Po zdaniu pierwszego kwalifikacyjnego egzaminu MCP, automatycznie uzyskuje się „tytuł” Microsoft Certified Professional i otrzymuje się dostęp do korzyści MCP.

Dołączasz także do społeczności milionów MCP, a kolejne tysiące dołączają co miesiąc. Po uzyskaniu statusu MCP jesteś na najlepszej drodze do wyróżnienia się poprzez certyfikaty ekspertów, w tym Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) i Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD).

Egzaminy kwalifikacyjne MCP obejmują wszystkie egzaminy wymagane w certyfikatach Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), MCSE, MCSD i Microsoft Specialist.

Dowiedz się więcej!

Opis programu:

Opis ścieżek certyfikacji:

Dane do kontaktu:

Artur Skoczylas
adres e-mail: askoczylas@wsiz.rzeszow.pl
tel: 17 866 14 19


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)

Certyfikaty międzynarodowe

W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL jest wydawany i honorowany w 150 krajach na świecie i można go zdawać w 41 językach. Do tej pory na świecie wydano około 11 milionów certyfikatów ECDL, w Polsce ponad 140 tysięcy.

Za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego ECDL nr 0001 przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od czerwca 2001 roku do dziś, na WSIiZ ponad 10 tysięcy osób ukończyło proces certyfikacji ECDL.

Dowiedz się więcej!

Szczegóły procesu certyfikacji oraz pełna oferta certyfikatów wraz z cennikiem znajduje się na stronie ecdl.pl

Dane do kontaktu:

Tomasz Słodziński
adres e-mail: tslodzinski@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 11 33


ORACLE Academy

Certyfikaty międzynarodowe

Oracle Academy współpracuje z tysiącami instytucji w 120 krajach i wspiera ponad 3,5 milina studentów na świecie w zakresie edukacji informatycznej, rozwijając ich kompetencje i umiejętności w obrębie produktów oferowanych przez Oracle Inc.. W ramach współpracy, WSIiZ oferuje szkolenia informatyczne z zakresu  programowania w języku Java, administracji i programowania bazy danych Oracle oraz wielu innych produktów. Studenci w celach edukacyjnych mogą używać bezpłatnie oprogramowania firmy Oracle na własnych komputerach, pobierając je z odpowiednich stron firmy Oracle.

Rocznie w szkoleniach bierze udział ok. 50 studentów, co sumarycznie daje wynik 500 osób w skali dotychczasowej współpracy.

Dowiedz się więcej!

academy.oracle.com

Dane do kontaktu:

Wiesław Stręciwilk
adres e-mail: wstreciwilk@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 14  22


Cisco Academy

Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikacje Akademii Sieciowej Cisco są międzynarodową kwalifikacją zawodową z zakresu technologii teleinformatycznych uznawaną na całym świecie.  Program Networking Academy oferuje nowoczesną platformę edukacyjną. Obejmuje praktyczne metody kształcenia, przyczyniając się do sukcesów uczestników na rynku pracy.

Cisco Certified Networking Associate (CCNA)

CCNA pełni rolę fundamentalnej certyfikacji potwierdzającej kluczowe umiejętności z zakresu sieci komputerowych, stanowiąc świetną przepustkę by rozpocząć swoją karierę w branży, bądź kontynuować naukę jako specjalista rozwiązań sieciowych.

Cisco Certified Networking Associate – Security (CCNAS)

CCNA Security wykorzystuje kluczową wiedzę  nabytą poprzez kursy CCNA i poszerza je o aspekt bezpieczeństwa w sieci oraz metody zabezpieczeń urządzeń sieciowych wraz z zagadnieniami związanymi z utworzeniem bezpiecznego środowiska pracy. CCNA Security stanowi solidną podstawę dla przyszłych specjalistów ochrony danych oraz informacji.

Cisco Certified Networking Professional (CCNP)

CCNP poszerza zdobytą wiedzę do poziomu profesjonalisty. Program kursu zapewnia szczegółową analizę wątków związanych z zaawansowanymi technologiami sieciowymi. Profesjonaliści sieci komputerowych uzyskują praktyczne umiejętności skierowane na nowoczesne rozwiązania biznesowe.

Dowiedz się więcej!

Dane do kontaktu:

Kamil Dembowski
adres e-mail: kdembowski@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 14 20


CERTYFIKATY BIZNESOWE I INNE

Certyfikat Kompetencji Logistycznych (Candidate European Senior Logistician)

Certyfikaty międzynarodowe

European Senior Logistician to międzynarodowy standard umiejętności logistycznych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA). Jest on podstawą międzynarodowego certyfikowania kwalifikacji logistyków w 30 krajach, szczególnie w Unii Europejskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest trzecią uczelnią w Polsce, która pozytywnie przeszła audyt programu studiów z logistyki European Senior Logistician.

 

Studiując Logistykę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania możesz zdobyć certyfikat European Senior Logistician. To ważne w branży potwierdzenie umiejętności menedżera logistyki. Realizując program studiów i uzyskując na dyplomie ocenę co najmniej dobrą, zdobędziesz certyfikat, który poza WSIiZ kosztowałby przynajmniej 5 tysięcy złotych nie licząc kursów przygotowawczych.

Certyfikat przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie, koordynację, kontrolę i rozwijanie logistyki w przedsiębiorstwach oraz doradztwo logistyczne. Potwierdza on wiedzę z zakresu m.in.: funkcjonowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem oraz planowania produkcji.

Po zebraniu wymaganego doświadczenia zawodowego i pozytywnej jego kwalifikacji przez uprawnionych asesorów będziesz mieć możliwość zdobycia pełnego certyfikatu European Senior Logistician, także bez obowiązku zdawania egzaminów sprawdzających wiedzę wymaganą od menedżera logistyki. Świadectwem posiadania tej wiedzy będzie bowiem dyplom ukończenia studiów WSIiZ.

Zdaniem eksperta

Certyfikat European Senior Logistician jest uznawanym w wielu krajach – w Europie i poza nią – świadectwem umiejętności menedżera logistyki co najmniej średniego szczebla. Aby zdobyć te uprawnienia, trzeba zdać sześć egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących m.in.: funkcjonowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem, planowania produkcji itp. Należy także potwierdzić w specjalnej procedurze oceny co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako menedżera logistyki lub konsultanta w projektach logistycznych. To dość spore wyzwanie, także finansowe. Większość osób płaci bowiem za kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów, a same egzaminy to wydatek blisko 5 tys. zł. Co najmniej tyle zyskuje zatem absolwent studiów, których program jest oficjalnie uznany za „ekwiwalent wiedzowy” wspomnianych egzaminów. Warto też podkreślić, że certyfikaty „European Senior Logistician” ma w Polsce kilkaset osób. To ciągle niewiele, więc każdy posiadacz tego dokumentu będzie miał szanse wyróżniać się na rynku pracy jeszcze dość długo.

dr inż. Krzysztof Feret,
certyfikowany European Senior Logistician
z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dowiedz się więcej!

https://www.ilim.poznan.pl/oferta/certyfikacja-logistykow.html

Dane do kontaktu:

Krzysztof Feret
adres e-mail: kferet@wsiz.rzeszow.pl


Digital Marketing Qualification – certyfikat kompetencji e-marketingowych

Certyfikaty międzynarodowe

DIMAQ to pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego, pozwala na jego porównywanie i ewaluację.

Metodologia programu opracowana została przez ekspertów powołanych przez Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Egzamin przeprowadza WSIiZ a certyfikat wydaje IAB Polska.

Od 2016 roku program certyfikacji jest rekomendowany przez IAB Europe, a kolejne europejskie kraje wprowadzają go na rynek. DIMAQ jest już dostępny w Grecji, Słowenii, na Cyprze, w Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie.

We WSIiZ możesz skutecznie przygotować się do egzaminu w ramach dwusemestralnej (150h), międzykierunkowej specjalności Digital marketing (Marketing internetowy), akredytowanej przez IAB Polska. Absolwenci specjalności w WSIiZ przystępują do egzaminu na preferencyjnych warunkach.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu DIMAQ:

 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w obszarze digital marketingu
 • ekskluzywny dostęp do bazy wiedzy o marketingu cyfrowym i rabaty na branżowe wydarzenia
 • istotny atut w kształtowaniu ścieżki rozwoju kariery – certyfikat przypisany do osoby
 • dokument rozpoznawalny i uznany w branży i wśród marketerów

Ponad 800 specjalistów w Polsce posiada już certyfikat DIMAQ, wydany przez IAB Polska.

Dowiedz się więcej!
Certyfikaty DIMAQ przyznawane są na dwóch poziomach: ogólnym (professional) oraz specjalistycznym (expert) w obszarach efektywności i komunikacji (od 2018 roku).  Certyfikat oznaczony jest numerem i ma ograniczoną czasowo ważność. Szczegóły procesu certyfikacji znajdziesz na stronie https://dimaq.pl/

Dane do kontaktu:

Iwona Leonowicz-Bukała
adres e-mail: ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 15 00

Łukasz Bis
adres e-mail: lbis@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 11 80

Ewa Opach
e-mail: e.opach@iab.org.pl
tel: 735 911 657


Certyfikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ukończenia kursu Podstawy Inwestowania na Giełdzie

Certyfikaty międzynarodowe

Program kursu realizowany jest przez Fundację GPW we współpracy z Wyższą Szkolą Informatyki i zarządzania pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach programu Szkoły Giełdowej oferujemy kurs Giełda dla średniozaawansowanych, który realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 13 godzin. Do udziału zapraszamy absolwentów kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz innych zainteresowanych. Zajęcia obejmują m. in. zagadnienia związane z  instrumentami pochodnymi i certyfikatami Turbo, analizą fundamentalną oraz analizą techniczną (świece i ich rodzaje, formacje zmiany i kontynuacji, oscylatory i wskaźniki, teoria portfelowa). Kurs realizowany jest cyklicznie w Laboratorium Finansowym usytuowanym w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Absolwenci kursu uzyskują certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dowiedz się więcej!

Dane do kontaktu:

Agata Gemzik-Salwach
E-mail: agemzik@wsiz.rzeszow.pl
Tel. +48 17 86 61 488


Certyfikat eDOK

Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikat eDOK wydawany  przez Centralny Ośrodek Informatyki i WSIiZ to bezpłatny certyfikat  poprzedzony dziesięciogodzinnym kursem, potwierdzający umiejętności posługiwania się  elektronicznym systemem obiegu dokumentów eDOK w administracji publicznej. Jest przydatny w pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla.

Dotąd został wydany 219 osobom, łącznie studentom WSIiZ oraz słuchaczom Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.

Możliwości zdobycia certyfikatu eDOK:

 • studenci: w ramach specjalności Administracja cyfrowa lub poza tokiem studiów na dodatkowym, bezpłatnym kursie (10h),
 • słuchacze CSP: w ramach studiów podyplomowych „Administracja publiczna z elementami e-administracji”.

Dowiedz się więcej!

www.coi.gov.pl

Dane do kontaktu:

Kamilla Kurczewska
adres e-mail: kkurczewska@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 11 35


Certyfikat Legislator

Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikat wydawany przez firmę ABCPro sp. z o.o. i WSIZ jest to bezpłatny certyfikat poprzedzony dziesięciogodzinnym kursem, potwierdzający umiejętności posługiwania się programem tworzenia elektronicznych aktów prawnych LEGISLATOR. Certyfikat jest przydatny w pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla.

Certyfikat został wydany 148 osobom, łącznie studentom WSIiZ oraz słuchaczom Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.

Możliwości zdobycia certyfikatu LEGISLATOR:

 • studenci: w ramach specjalności Administracja cyfrowa lub poza tokiem studiów na dodatkowym, bezpłatnym kursie (10h),
 • słuchacze CSP: w ramach studiów podyplomowych „Administracja publiczna z elementami e-administracji” .

Dowiedz się więcej!

www.abcpro.pl

Dane do kontaktu:

Kamilla Kurczewska
adres e-mail: kkurczewska@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 86611 35


Certyfikat ARCPort

Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikat wydawany przez firmę Transoft Solutions z Rotterdamu, otrzymywany nieodpłatnie po pomyślnym zaliczeniu przedmiotu Projekt Lotniczy 2 (realizowanego w  4 semestrze studiów Aviation Management ). Zdobycie tego certyfikatu potwierdza średniozaawansowane kompetencje w zakresie korzystania z programu ARCPort, który jest symulatorem pracy portu lotniczego. Z oprogramowania korzysta ponad 80 międzynarodowych lotnisk. Komercyjny koszt takiego certyfikatu to ok. 4000 dolarów.

WSIiZ jest jedyną uczelnią w Polsce i jedną z 3 na świecie, której studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu.

Do tej pory zdobyło go ok. 60 studentów WSIiZ,  z grupy ok. 260 jakie podeszło do szkolenia. Są to jedyne osoby w Polsce, które taki certyfikat posiadają.

Dowiedz się więcej!

www.transoftsolutions.com

Dowiedz się więcej!

Michał Nędza
adres e-mail: mnedza@wsiz.rzeszow.pl
tel: 17 866 11 97


IATA Ground Operations Management IATA Cargo Introductory Course

Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikaty wydawane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) są najbardziej rozpoznawalnymi na świecie dokumentami, które potwierdzają kompetencje pracowników rynku przewozów lotniczych. Certyfikat  jest też gwarancją posiadania najwyższych kompetencji językowych, bowiem szkolenie i egzaminy odbywają się po angielsku. Komercyjny koszt takiego szkolenia to około 8 tys. zł, a studenci WSIiZ mogą je zrealizować bezpłatnie w ramach realizowanych przez uczelnię projektów rozwojowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Z danych krajowego centrum IATA otrzymaliśmy informację, że do tej pory certyfikaty z różnych obszarów lotnictwa w całej Polsce zdobyło około 160 osób. Na uczelni do tej pory otrzymało je 30 osób, a kolejnych 10 studentów podchodzi do egzaminu w lutym 2018. W latach 2019-2020 możliwość zdobycia certyfikatów uzyska kolejnych 60 studentów WSIiZ.

Dowiedz się więcej!

Dane do kontaktu:

Michał Nędza
adres e-mail: mnedza@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 11 97


Certyfikat TransEdu

Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikat kompetencji TransEdu pozwała studentom zweryfikować zdobytą wiedzę za pomocą rozbudowanego testu i jednocześnie zdobyć potwierdzone przez organizatorów TransEdu i Uczelnię oficjalne zaświadczenie. Egzamin wiedzy organizowany jest na uczelniach i w szkołach, które współpracują z Wirtualną Akademią.  Test wiedzy jest związany z kursami obecnymi na Wirtualnej Akademii na stronie edu.trans.eu/kursy. Każdy z tych kursów zawiera lekcję (każdego miesiąca dochodzi nowa) w postaci filmów, artykułów i gier. Oficjalny test wiedzy jest potwierdzeniem nabytej wiedzy podczas kursów Wirtualnej Akademii TransEdu.  Jeden test wiedzy obejmuje treść jednego kursu. Zwieńczeniem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie oficjalnego Certyfikatu kompetencji.

Co roku Uczelnia będzie organizować egzamin dla wszystkich chętnych studentów.  Student, któremu uda się osiągnąć wynik 75% poprawnych odpowiedzi otrzymuje darmowy certyfikat z pieczęcią firmy oraz Uczelni. Każdy student może otrzymać łącznie 4 certyfikaty – po jednym z każdego kursu.  Do wyboru są następujące kursy – Transport drogowy, Spedycja, Magazyn, Manager Branży TSL.  Co więcej, aby ułatwić studentom przygotowanie do egzaminu, firma Trans stworzyła grę na urządzenia mobilne

 

Zdaniem eksperta

 Certyfikat kompetencji TransEdu jest niesamowitą okazją dla studentów aby potwierdzić swoją wiedzę z zakresu logistyki nabytej na zajęciach oraz podczas kursów Wirtualnej Akademii TransEdu. Jest to dodatkowy atut, który pozwała studentom polepszyć ich pozycję na rynku pracy.  W celu szybkiego i interaktywnego przygotowania się do egzaminu TransEdu firma TransEdu przygotowała rozbudowaną bazę wiedzy podzieloną na różne obszary według specjalizacji i dostosowaną do potrzeb rynku. Do wyboru studenci mają artykuły, opinie ekspertów, gry i filmiki. Dzięki tym narzędziom nauka nabiera nowego wymiaru.

Kateryna Lysenko


Dowiedz się więcej!

edu.trans.eu/certyfikowany-egzamin

Dane do kontaktu:

Kateryna Lysenko
adres e-mail: klysenko@wsiz.rzeszow.pl
tel:17 866 15 26


Certyfikaty międzynarodowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020