Kariera wyższego stopnia – zostań MASTEREM

Doceniamy aktywnych. Na studiach II stopnia oferujemy Ci bezpłatny pogram MASTER. Otrzymasz kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu pracy od ekspertów Biura Karier WSIiZ. Zostaniesz otoczony mentoringiem doradców zawodowych w celu  wzmocnienia Twojej pozycji na rynku pracy, a w konsekwencji do znalezienia wymarzonego zatrudnienia.

WSiiZ - Program Master

Program MASTER krok po kroku

Podpisujesz umowę w siedzibie Biura Karier

Umowę z Biurem Karier podpisujesz na pierwszym semestrze studiów II stopnia. Czas jej trwania będzie uzależniony od Twoich postępów.

Jeśli podpiszesz umowę, będziesz zobowiązany do:

  • uczestnictwa w zaproponowanych przez nas warsztatach rozwijających kompetencje miękkie oraz twarde,
  • uczestnictwa w rozmowach z mentorem,
  • realizacji Indywidualnego Planu Działania ustalonego wraz z mentorem.

Poznajesz swoje kompetencje oraz predyspozycje zawodowe

Swoje kompetencje poznasz dzięki rozmowom z mentorem z Biura Karier oraz testom predyspozycji zawodowych. Liczba spotkań z doradcą oraz czas ich trwania będą ustalane indywidualnie.

Określamy Indywidualny Plan Działania dotyczący rozwoju Twojej kariery

Indywidualny Plan Działania to dokument określający działania, których podjęcie ułatwi Ci znalezienie wymarzonej pracy. Zawiera on m.in. informacje o szkoleniach, warsztatach, określa mocne i słabe strony oraz wskazówki, jak wzmocnić Twoją pozycję na rynku pracy.

Korzystasz z dodatkowych warsztatów merytorycznych prowadzonych przez przedstawicieli firm

Tematyka warsztatów oraz czas ich trwania będą ustalane na bieżąco po rozpoznaniu Twoich potrzeb. Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów z danej branży – przedstawicieli firm współpracujących z Biurem Karier WSIiZ.

Otrzymujesz potwierdzenia swoich mocnych stron poprzez referencje przygotowane przez mentora z Biura Karier

Eksperci – mentorzy Biura Karier WSIiZ to wykształceni, doświadczeni doradcy zawodowi, pasjonujący się zmianami na rynku pracy, którzy wypracowali kontakty z ponad tysiącem firm. Na co dzień czynnie współpracują z pracodawcami, rekrutują pracowników na zlecenie firm zewnętrznych.

Jako MASTER otrzymasz referencje, które będą zawierały opis Twojego profilu. Dokument będzie zawierał informację na temat Twoich mocnych stron, zdobytych kompetencji, udziału w warsztatach. Będzie dokumentem polecającym Cię pracodawcy.

Wybierasz wspólnie z mentorem preferowane oferty pracy oraz wysyłasz aplikacje

A jest w czym wybierać, bo tylko w I kwartale 2016 roku do Biura Karier WSIiZ zgłoszono 2500 ofert pracy.


W programie można brać udział wielokrotnie. Jeśli znajdziesz pracę, ale nie będziesz z niej zadowolony i z niej zrezygnujesz, będziemy w dalszym ciągu wspierać Cię w procesie poszukiwania aż do momentu zakończenia studiów we WSIiZ.

Dodatkowo możesz skorzystać z programów stażowych, w skład których wchodzą:

  • płatne staże w ramach wewnętrznych projektów stażowych firm,
  • staże finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów realizowanych przez Biuro Karier,
  • staże asystenckie na uczelni kierowane do studentów interesujących się karierą naukową.

Dodatkowy przedmiot 

Na drugim semestrze studiów (w wymiarze 10 godzin) będzie prowadzony przedmiot „Skuteczne zachowania na rynku pracy”. Jego program został opracowany we współpracy z firmą Deloitte.

Podczas tych zajęć

  • zapoznasz się z sytuacją na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem studiowanego kierunku,
  • dowiesz się w jaki sposób przygotować dokumenty aplikacyjne, jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • poznasz zasady Personal Branding’u.

Zajęcia te będą realizowane we współpracy ze specjalistami działów HR – partnerów strategicznych uczelni.

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Karier WSIiZ

tel. (17) 866 11 55, (17) 866 14 44

e-mail: bk@wsiz.rzeszow.pl

pok. RA 45, RA 46

Ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

www.biurokarier.wsiz.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019