Opłaty

Seminarium doktoranckie w trybie stacjonarnym

Wpisowe – 300 zł
Opłata za semestr – 2300 zł
Opłata za wydanie dyplomu doktorskiego w języku polskim – 120 zł

Seminarium doktoranckie w trybie indywidualnego toku kształcenia

Wpisowe – 300 zł
Opłata za semestr – 2600 zł
Opłata za wydanie dyplomu doktorskiego w języku polskim – 120 zł
Indywidualny tok kształcenia zakłada złożenie podania o otwarcie przewodu doktorskiego w ciągu 30 dni od przyjęcia na Seminarium doktoranckie oraz złożenie wniosku o przyjęcie rozprawy doktorskiej w ciągu 10 miesięcy od tego terminu. Zakłada on znaczne zaawansowanie prac nad rozprawą w momencie przyjęcia na seminarium. W jego ramach jedynymi zajęciami dydaktycznymi są spotkania z promotorem. 

PRZEWÓD DOKTORSKI

Opłata za otwarcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 10800 zł*

* Realizowana w 3 ratach:
25% – płatne najpóźniej 7 dni przed złożeniem wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego,
25% – płatne najpóźniej w przeciągu 60 dni od daty podjęcie przez Radę Wydziału decyzji w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego,
50% – płatne najpóźniej 10 dni przed datą publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Z opłaty rekrutacyjnej (300 zł) zwolnieni są:
– studenci i absolwenci WSIiZ
– studenci i absolwenci CSP
– studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
– studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019