Przewody doktorskie

Futyra   Michał

Temat rozprawy doktorskiej: Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej

Promotor: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ

 

Roland Jakubowski

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, 

 

Małgorzata Gosek

Temat rozprawy doktorskiej: Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci: 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kiciński [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Piotr Drzewiecki [recenzja]

 

Konrad Gryczan

Temat rozprawy doktorskiej: Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018)

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci: 

prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. dr hab. Dariusz Rott [recenzja]

 

 

Barbara Kolbus

Temat rozprawy doktorskiej: Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 18 listopada 2016 roku

Recenzenci: 
dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Tworzydło [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 26 października 2017 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 27 października 2017 roku

 

Marian Miszczuk

Temat rozprawy doktorskiej: Rozgłośnia Harcerska 1957-1993 [streszczenie]

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 2 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Zofia Sawicka

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny [streszczenie]

Promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019