Przewody doktorskie

Robert Chudy 

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ procesów mediatyzacji na rynek muzyczny w Polsce 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

 

Michał Futyra  

Temat rozprawy doktorskiej: Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Promotor: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ

 

Małgorzata  Gosek 

Temat rozprawy doktorskiej: Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

 

Marek  Grzmil 

Temat rozprawy doktorskiej: „Przyjaciel przy Pracy” – problematyka i rozwój czasopisma w latach 1949-2019 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

 

Sylwia  Przybyło 

Temat rozprawy doktorskiej: Crowd learning as a method of improving vocational skills in Information Society by the example of Poland 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

 

Małgorzata Wcisło  

Temat rozprawy doktorskiej: „Kwartalnik Psychologiczny” (1930-1939) na tle polskiego czasopiśmiennictwa psychologicznego w dwudziestoleciu międzywojennym 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka

 

Tomasz  Bierzyński 

Temat rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność jako pojęcie kluczowe w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego na temat edukacji medialnej 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

 

 Kinga Bajorek 

Temat rozprawy doktorskiej: Specyfika i funkcje segmentu prasy językowej na przykładzie czasopism do nauki języka angielskiego wydawanych w Polsce 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku 

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

 

Konrad Gryczan

Temat rozprawy doktorskiej: Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018 roku) 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku 

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka

 

Roland Jakubowski 

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku 

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

 

Anna Karwacka 

Temat rozprawy doktorskiej: Komunikowanie polityczne w kampaniach wyborczych do organów samorządu gminnego. Analiza komparatywna doświadczeń polskich i francuskich 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku 

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

 

Rafał Kurowski

Temat rozprawy doktorskiej: Telewizja Wisła w realiach transformacji rynku mediów elektronicznych w Polsce 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku 

Promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

 

Gabriela Piechnik 

Temat rozprawy doktorskiej: Infografika w tabloidach i w prasie opiniotwórczej na przykładzie Gazety Wyborczej i Faktu 

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku 

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

 

Marcin Wielgosz 

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu marki własnej producenta farmaceutycznego

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku 

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

 

Iwona Wojciechowska

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 19 stycznia 2018 roku

 

Barbara Kolbus

Temat rozprawy doktorskiej: Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 18 listopada 2016 roku

Recenzenci: 
dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Tworzydło [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 26 października 2017 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 27 października 2017 roku

 

Marian Miszczuk

Temat rozprawy doktorskiej: Rozgłośnia Harcerska 1957-1993 [streszczenie]

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 2 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Zofia Sawicka

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny [streszczenie]

Promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018