Przewody doktorskie

Mariusz Surowiec

Temat rozprawy doktorskiej: Uzależnienie od mediów społecznościowych a depresja wśród młodzieży na przykładzie podkarpackich licealistów [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk

Otwarcie przewodu doktorskiego: 24 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Laskowska prof. UKSW [recenzja]

dr hab. Jarosław P. Woźniak [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 24 lipca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 24 lipca 2020 roku

 

Sylwia Przybyło

Temat rozprawy doktorskiej: Crowd learning as a method of improving vocational skills in Information Society by the example of Poland [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Promotor pomocniczy: dr Barbara Przywara

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Krzysztof Marcyński prof. UKSW [recenzja]

prof. dr Andrius Vaišnys, Uniwersytet Wileński (Litwa) [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 16 lipca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10:30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 lipca 2020 roku

 

Anna Karwacka

Temat rozprawy doktorskiej: Komunikowanie polityczne w kampaniach wyborczych do organów samorządu gminnego. Analiza komparatywna doświadczeń polskich i francuskich [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Promotor pomocniczy: dr Anna Martens

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. KA [recenzja]

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 18 czerwca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11:00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 18 czerwca 2020 roku

 

 

Michał Futyra

Temat rozprawy doktorskiej: Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28 lutego 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 9.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 28 lutego 2020 roku

 

 

Roland Jakubowski

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28 lutego 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 12.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 28 lutego 2020 roku

 

 

Małgorzata Gosek

Temat rozprawy doktorskiej: Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci: 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kiciński [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Piotr Drzewiecki [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 15 listopada 2019 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 15 listopada 2019 roku

 

 

Konrad Gryczan

Temat rozprawy doktorskiej: Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018)

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci: 

prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. dr hab. Dariusz Rott [recenzja]

 

 

Barbara Kolbus

Temat rozprawy doktorskiej: Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 18 listopada 2016 roku

Recenzenci: 
dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Tworzydło [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 26 października 2017 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 27 października 2017 roku

 

Marian Miszczuk

Temat rozprawy doktorskiej: Rozgłośnia Harcerska 1957-1993 [streszczenie]

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 2 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Zofia Sawicka

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny [streszczenie]

Promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Przewody doktorskie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020