Advanced Network Technologies – studia I stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku INFORMATYKA.

Studia Anglojęzyczne - Informatyka

Jeśli jesteś zainteresowany budowaniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania, zarządzania, eksploatacji infrastruktury sieciowej i serwerowej, a na dodatek chcesz współpracować z korporacjami i innymi instytucjami – specjalność Advanced Network Technologies jest właśnie dla Ciebie!

Praktyczny charakter studiów, a także integracja programu nauczania z programami certyfikacji przełożą się na pewny start i sukces w rozwoju kariery zawodowej. Patronat nad specjalnością objęła firma Cisco, dzięki której skorzystasz z szeregu dodatkowych warsztatów i konsultacji.
Studia na tej specjalności dadzą Ci szansę uczestnictwa w programie Double degree. Część studiów spędzisz w Polsce, a kilka semestrów na uczelni w Wielkiej Brytanii – to pozwoli Ci zdobyć dyplomy dwóch uczelni jednocześnie.

W programie studiów

 • Technologie sieciowe,
 • Warsztat CCNA R&S 1,
 • Systemy operacyjne,
 • Systemy operacyjne II,
 • Eksploatacja sieci LAN i WLAN,
 • Warsztat CCNA R&S 2,
 • Zaawansowane technologie sieciowe,
 • Warsztat CCNA R&S 3.

A co po studiach

Internet i technologie sieciowe to nieustannie rozwijający się obszar działania biznesu i innych instytucji obecnych w gospodarce światowej.
Jako specjalista z zakresu technologii sieciowych, z łatwością znajdziesz zatrudnienie i możliwości rozwoju. Ukończenie tej specjalności da Ci duże możliwości budowania kariery w różnych kierunkach, takich jak np.: wirtualizacja, chmura obliczeniowa, bezpieczeństwo systemów, Internet rzeczy itp.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019