Advanced Network Technologies – studia I stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku INFORMATYKA.

Studia Anglojęzyczne - Informatyka

Rozwiń wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania oraz eksploatacji infrastruktury sieciowej i serwerowej. Specjalność Advanced Network Technologies otworzy CI drogę do współpracy z instytucjami i korporacjami.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Możliwość zdobycia atrakcyjnych certyfikatów;
 • Pewny start i sukces w rozwoju zawodowym;
 • Dyplom uczelni polskiej i brytyjskiej, dzięki udziałowi w programie Double Degree;

PATRONAT

Patronat nad specjalnością objęła firma Cisco, dzięki której weźmiesz udział w:

 • Dodatkowych warsztatach;
 • Specjalistycznych konsultacjach;

ZAJĘCIA

 • Technologie sieciowe,
 • Warsztat CCNA R&S 1,
 • Systemy operacyjne,
 • Systemy operacyjne II,
 • Eksploatacja sieci LAN i WLAN,
 • Warsztat CCNA R&S 2,
 • Zaawansowane technologie sieciowe,
 • Warsztat CCNA R&S 3.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Jako specjalista z zakresu technologii sieciowych, możesz rozwijać karierę w wielu kierunkach, np.:

 • Wirtualizacji,
 • Chmury obliczeniowej,
 • Bezpieczeństwa systemów,
 • Internetu Rzeczy.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020