Cybersecurity – studia II stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana  na kierunku INFORMATYKA.

Studia Rzeszów: Cyberbezpieczeństwo

Wybierz specjalność Cybersecurity, aby rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Zintegrowany program nauczania i certyfikacji nadaje kształceniu charakter praktyczny, co przekłada się na szybszy rozwój kariery zawodowej.

Patronat nad specjalnością objęła firma Cisco, która wesprze Twoje kształcenie poprzez dodatkowe warsztaty, konsultacje i organizację miejsc praktyk.
Wybór tej specjalności da Ci także okazję do skorzystania z programu Double degree. Studia na uczelni macierzystej zostaną wzbogacone o kilka semestrów nauki w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu zdobędziesz dyplomy dwóch uczelni jednocześnie.

W programie studiów

 • Wprowadzenie do technologii sieciowych,
 • Podstawy Cyberbezpieczeństwa,
 • Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • Warsztat CCNA Cyber Ops,
 • Bezpieczeństwo sieci,

A co po studiach

Zagrożenia w cyberprzestrzeni to powszechne zjawisko, które wymaga od firm i instytucji podjęcia działań zaradczych. Rynek pracy nieustannie poszukuje specjalistów z tego obszaru. Po ukończeniu specjalności możesz zostać analitykiem bezpieczeństwa, analitykiem zagrożeń, inżynierem działu reagowania na incydenty, a także administratorem bezpieczeństwa.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019