Game Design – studia I stopnia

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA.

Masz ambicje wydać własną grę? Chcesz powtórzyć sukces Wiedźmina? Pasjonujesz się animacją komputerową i concept artem? Swoje pasje i ambicje zrealizujesz właśnie na tej specjalności.

Specjalność ta powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie ciągle rosnącego rynku Game Design. Szacuje się, że w 2020 roku rynek gier video będzie warty ponad 90 miliardów dolarów amerykańskich (dane za PwC, Best the News). Projektowanie Gier Komputerowych jest to zawód kreatywny, wymagający inspiracji, współpracy osób o różnych kompetencjach. Kariera w zawodzie Game Designera daje duże możliwości. Oferowana specjalność pozwala na przekrojowe i komplementarne wykształcenie profesjonalistów z zakresu projektowania i realizacji gier cyfrowych.

W trakcie studiów realizowane będą m.in.:

 • Tworzenie scenariuszy i stroyboarding,
 • Projektowanie gier komputerowych,
 • Scenografia gier komputerowych,
 • Ruch i animacja na potrzeby gier komputerowych,
 • Silniki gier.

Na tej elitarnej ścieżce kształcenia zajęcia prowadzone są nie tylko przez wykładowców akademickich, ale także przez specjalistów z branży. Firmy takie jak Simplicity Games czy Flying Wild Hog chętnie współpracują w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Zajęcia mają charakter praktyczny, a sposób realizacji zajęć pozwoli Ci na koniec studiów pochwalić się zrealizowanym przez siebie projektem, Twoją grą.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz rozumiał zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej game design. Dodatkowo będziesz przygotowany do pracy w firmach zajmujących się opracowywaniem gier cyfrowych na różnych stanowiskach. Znajdziesz zatrudnienie jako ConceptArt Artist, Level Designer, Character Designer, Animator, Motion Designer.

Dlaczego warto?

Na całym świecie jest ponad 2,5 miliarda graczy (The European Mobile Game Market, 2016). I liczba ta stale rośnie. Rosnąca liczba odbiorców oznacza pewność zatrudnienia i rozwój rynku gier komputerowych. Czy nie chciałbyś brać w tym udziału?

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019