Game Design – studia I stopnia

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA.

Chcesz czynnie uczestniczyć w rozwoju rynku gier komputerowych oraz tworzyć gry, które podbiją serca graczy? Wybierz odrębną ścieżkę kształcenia Game Design i wejdź do grona profesjonalistów dziedziny projektowania i realizacji gier cyfrowych.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Zrozumienie strony teoretycznej i praktycznej game design;
 • Możliwość współpracy z firmami, takimi jak Simplicity Games czy Flying Wild Hog;
 • Szansę realizacji własnego projektu gry;

ZAJĘCIA

 • Tworzenie scenariuszy i storyboarding;
 • Projektowanie gier komputerowych;
 • Scenografia gier komputerowych;
 • Ruch i animacja na potrzeby gier komputerowych;
 • Silniki gier;

PRAKTYKI PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia na kierunku Game Design przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się opracowywaniem gier cyfrowych. Znajdziesz zatrudnienie jako:

 • ConceptArt Artist;
 • Level Designer;
 • Character Designer;
 • Animator;
 • Motion Designer;

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020