Game Development – studia I stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 2. semestru studiów na kierunku INFORMATYKA.

Studia Rzeszów: Projektowanie Gier Komputerowych

Wybierz specjalność Game development jeśli chcesz poznać cały proces powstawania gier komputerowych. Naucz się tworzyć koncepcję gry, wykorzystywać silniki gier do tworzenia poziomów, a także silniki fizyczne do symulowania zjawisko naturalnych. Posługuj się językami programowania, wykorzystywanymi w implementacji gier, sztuczną inteligencją do sterowania postaciami, a także programami graficznymi do tworzenia elementów sceny.

Oprócz nabycia umiejętności czysto technicznych, dowiesz się również w jaki sposób promować grę i konstruować rozrywkę, aby była ona atrakcyjna dla gracza oraz jakie modele biznesowe można wykorzystywać, by gra odniosła sukces komercyjny. W trakcie zajęć dostaniesz szansę realizacji projektów (samodzielnych i grupowych), dzięki którym rozwiniesz umiejętności niezbędne do stworzenia w pełni funkcjonalnej gry wideo.

W programie studiów m.in.:

 • Preprodukcja,
 • Silniki gier i technologie programistyczne,
 • Tworzenie assetów graficznych,
 • Projektowanie poziomów,
 • Fizyka w grach,
 • Sztuczna inteligencja w grach,
 • Marketing i aspekty biznesowe gier,
 • Animacja i techniki chwytania ruchu.

A co po studiach?

Rynek gier komputerowych to prężnie rozwijający się biznes. Szacuje się, że z każdym rokiem zapotrzebowanie na nowe gry będzie coraz większe. Specjaliści z zakresu Game development, znający najnowsze rozwiązania, będą pilnie poszukiwani na rynku pracy. Tym samym dostaną szansę połączenia pasji z życiem zawodowym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019