Informatyka (Information Technology) – studia I stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Specjalność na kierunku INFORMATYKA.

Według amerykańskiego magazynu biznesowego „Forbes”, do specjalistów z branży informatycznej będzie skierowanych najwięcej ofert pracy na świecie. Wybierz studia na kierunku Informatyka i zapewnij sobie pewną przyszłość.

Jako student Informatyki będziesz mógł skorzystać z naszej współpracy z partnerami z Polski i świata  – CISCO, MICROSOFT, ORACLE, CI GAMES czy INFINITE.

Dzięki temu do kształcenia praktycznych umiejętności studentów Informatyki wykorzystujemy najlepsze programy szkoleniowe, oferowane przez Adobe, Apple, CISCO, HP, Microsoft, Novell czy  Oracle. Programy te przygotowują studentów Informatyki  do międzynarodowych certyfikatów, które można zdobywać w naszych centrach egzaminacyjnych Pearson VUE i Prometric.

Na tym kierunku możesz:

 • Studiować w języku angielskim
 • Skorzystać z współpracy z CISCO, MICROSOFT, ORACLE, CI GAMES czy INFINITE
 • Wziąć udział w szkoleniach ADOBE, APPLE, CISCO, HP, MICROSOFT, NOVELL czy ORACLE
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus
 • Uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree

Na kierunku Informatyka możesz wybrać spośród trzech specjalności:

 • Technologie sieciowe (Network Technologies);
 • Programowanie (Programming);
 • Grafika komputerowa (Computer Graphic).

Zajęcia specjalnościowe na kierunku Informatyka we WSIiZ prowadzą światowej sławy specjaliści branży informatycznej, m.in.: prof. nadzw. dr hab. Janusz Starzyk, prof. dr hab. Bogdan Wilamowski, prof. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse.

Informatyka we WSIiZ − nowoczesność i dynamika

Jako student Informatyki możesz korzystać z nowoczesnego zaplecza dydaktycznego, masz szansę uczestniczyć w realizacji projektów komercyjnych. Daje to wiele korzyści − zdobywasz doświadczenie, kontakty zawodowe oraz zarabiasz. Studiując na kierunku Informatyka na WSIiZ, możesz zbierać doświadczenie już od I roku studiów – współpracując z działami IT uczelni, realizując praktyki lub projektując własne przedsięwzięcia biznesowe.

Do dyspozycji studentów kierunku Informatyka oddajemy m.in.:

 • Laboratorium Technik Odzyskiwania Danych;
 • Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych;
 • Laboratorium Technologii Bezprzewodowych;
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych;
 • Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego;
 • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania;
 • Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych;
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej;
 • Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne).

Oprócz tego, zajęcia na kierunku Informatyka realizowane są w laboratoriach komputerowych:

 • CISCO SYSTEMS, umożliwiający kształcenie na poziomie CCNA oraz CCNP (jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią oferującą studentom Informatyki kształcenie na tym poziomie);
 • APPLE;
 • HEWLETT-PACKARD;
 • ORACLE;
 • NOVELL;
 • MICROSOFT.

Kierunek Informatyka we WSIiZ – drzwi do sukcesu

Studentom kierunku Informatyka pozwalamy rozwijać informatyczne talenty i wspieramy ich innowacyjne inicjatywy biznesowe. W tym celu został powołany fundusz inwestycyjny InnoFUND. Studenci kierunku Informatyka mają dostęp do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ta struktura pomaga w założeniu własnego biznesu i sprostaniu związanym z tym wyzwaniom.

Zwycięzcy ImagineCup

Nasi studenci startują i wygrywają w wielu konkursach, także międzynarodowych. Zespół CERVI tworzony przez studentów Informatyki WSIiZ zajął 3 miejsce w kategorii „projekty społeczne” w krajowych finałach Imagine Cup 2015 − największego na świecie konkursu technologicznego, organizowanego przez Microsoft. Zespół jako jedyny otrzymał zaproszenie do udziału w polskiej edycji konkursu Dragons’ Den.

Wybierz Informatykę i zostań pionierem innowacji

We WSIiZ dostrzegamy i doceniamy prace studentów kierunku Informatyka. Organizujemy m.in. konkurs „Masters of Innovation”, by wyłonić innowacyjne pomysły, których wdrożenie poprawi jakość życia społeczeństwa lub przyniesie realne korzyści biznesowe.

Studenci Informatyki generacją przyszłości

Umiejętności i kreatywność studentów WSIiZ kierunku Informatyka doceniło polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Generacja Przyszłości”. Na realizację dwóch zwycięskich projektów autorstwa studentów Informatyki ze WSIiZ przyznało ono blisko ćwierć miliona złotych. Dołącz do studentów kierunku Informatyka i realizuj własne projekty!

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do 31 lipca 2019 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019