Programming – studia I stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku INFORMATYKA.

Studia Anglojęzyczne - IT programming

Według amerykańskiego magazynu biznesowego „Forbes”, do specjalistów z branży informatycznej będzie skierowanych najwięcej ofert pracy na świecie. Wybierz studia na kierunku Informatyka i zapewnij sobie pewną przyszłość.

Studiując na kierunku informatyka otwierasz sobie perspektywy rozwoju zawodowego w intensywnie rozwijającym się obszarze gospodarki światowej. Zawód informatyka daje Ci swobodę wyboru i szerokie możliwości zatrudnienia. Od lat IT to rynek pracownika nie pracodawcy. Mając odpowiednią wiedzę i umiejętności z łatwością znajdziesz ciekawą i dobrze płatna pracę lub będziesz mógł utworzyć i rozwijać własny biznes.

Studia na kierunku Informatyka w WSIiZ mają charakter praktyczny – przygotowują do zawodu. Gwarantuje to wykorzystanie w programach studiów programów nauczania i technologii znanych firm z obszaru IT takich jak Microsoft, Oracle, Google i wielu innych. Dodatkowo zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez praktyków i inżynierów z firm IT.
 

Studiując w języku angielskim zyskujesz przewagę na rynku pracy w globalnym świecie IT.

Na tej specjalności możesz:

 • Studiować w języku angielskim
 • Uczyć się aktualnie wykorzystywanych technologii programistycznych
 • Korzystać z programów nauczania i zdobywać certyfikaty znanych firm
 • Korzystać z legalnego oprogramowania i technologii znanych firm Microsoft, Oracle, Google
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+

Zajęcia na specjalności programowanie

Program specjalności oparty jest o dwie podstawowe grupy umiejętności: programowanie w najbardziej popularnych i często wykorzystywanych językach programowania w IT oraz projektowanie oprogramowania. Do programowania przygotowuje szereg kursów związanych z poznaniem zasad tworzenia algorytmów, stosowaniem różnych paradygmatów programowania i użyciem popularnych technologii programistycznych. Zasady projektowania oprogramowania studenci poznają na przedmiotach takich jak inżynieria oprogramowania, inżynieria wymagań i metodologia narzędzi CASE.
Przedmioty specjalnościowe prowadzone są przez doświadczonych inżynierów i programistów. Ponadto, program jest wspierany przez program Microsoft Imagine Academy, C++ Institute oraz Python Institute.

Korzyści wynikające ze specjalności

 • przygotowanie do egzaminów certyfikujących w zakresie programowania,
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w kierunku zaawansowanej inżynierii orogramowania,
 • zdobycie doświadczenia w stosowaniu najnowszych technologii programistycznych i oprogramowania,
 • możliwość podjęcia dodatkowych kursów z oferty WSIiZ.

Zdaniem ekspertów po ukończeniu studiów możesz zostać

 • specjalistą ds. testowania (np. tester oprogramowania),
 • kierownikiem zespołu,
 • kierownikiem projektu,
 • programistą (C/C++, Java, .Net, Python),
 • specjalistą ds. rozwoju oprogramowania,
 • inżynierem ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java, .Net, Python),
 • projektantem systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • programistą i specjalistą ds. systemów mobilnych,
 • specjalistą ds. pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych.

Kierunek Informatyka we WSIiZ – drzwi do sukcesu

Studentom kierunku Informatyka pozwalamy rozwijać informatyczne talenty i wspieramy ich innowacyjne inicjatywy biznesowe. W tym celu został powołany fundusz inwestycyjny InnoFUND. Studenci kierunku Informatyka mają dostęp do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ta struktura pomaga w założeniu własnego biznesu i sprostaniu związanym z tym wyzwaniom.

Zwycięzcy ImagineCup

Nasi studenci startują i wygrywają w wielu konkursach, także międzynarodowych. Zespół CERVI tworzony przez studentów Informatyki WSIiZ zajął 3 miejsce w kategorii „projekty społeczne” w krajowych finałach Imagine Cup 2015 − największego na świecie konkursu technologicznego, organizowanego przez Microsoft. Zespół jako jedyny otrzymał zaproszenie do udziału w polskiej edycji konkursu Dragons’ Den.

Wybierz Informatykę i zostań pionierem innowacji

We WSIiZ dostrzegamy i doceniamy prace studentów kierunku Informatyka. Organizujemy m.in. konkurs „Masters of Innovation”, by wyłonić innowacyjne pomysły, których wdrożenie poprawi jakość życia społeczeństwa lub przyniesie realne korzyści biznesowe.

Studenci Informatyki generacją przyszłości

Umiejętności i kreatywność studentów WSIiZ kierunku Informatyka doceniło polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Generacja Przyszłości”. Na realizację dwóch zwycięskich projektów autorstwa studentów Informatyki ze WSIiZ przyznało ono blisko ćwierć miliona złotych. Dołącz do studentów kierunku Informatyka i realizuj własne projekty!

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019