Software Engineering Technologies – studia II stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia  realizowana na kierunku INFORMATYKA.

Studia II stopnia z Informatyki w języku angielskim jeszcze szerzej otworzą Ci drzwi do kariery, zwłaszcza za granicą. Kontynuuj studia na kierunku Informatyka i zagwarantuj sobie pewną przyszłość.

Studia II stopnia przygotowują do pełnienia bardziej odpowiedzialnych funkcji i wykonywania bardziej złożonych zadań. Wiele firm realizuje duże projekty informatyczne co wymaga odpowiedniej organizacji zespołów projektowych, developerskich, grup testerów itp. Kierowanie tymi zespołami wymaga dodatkowych umiejętności i wiedzy. Duże projekty to również różnego rodzaju problemy i wyzwania wymagające podejścia systemowego i metodycznego. Właśnie na tych studiach zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności do realizacji tych zadań.

Studia na kierunku Informatyka we WSIiZ mają charakter praktyczny – przygotowują do zawodu. Gwarantuje to wykorzystanie w programach studiów programów nauczania i technologii znanych firm z obszaru IT takich jak Microsoft, Oracle, Google i wielu innych. Dodatkowo zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez doświadczonych praktyków i inżynierów z firm IT.
 

Studiując w języku angielskim zyskujesz przewagę na rynku pracy w globalnym świecie IT.

Na tej specjalności możesz:

 • Studiować w języku angielskim
 • Uczyć się zaawansowanych technologii programistycznych
 • Poznawać najnowsze osiągnięcia nauki
 • Korzystać z programów nauczania i zdobywać certyfikaty znanych firm
 • Korzystać z legalnego oprogramowania i technologii znanych firm Microsoft, Oracle, Google
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+

Zajęcia na specjalności Technologie wytwarzania oprogramowania

Program specjalności oparty jest o dwie grupy przedmiotów. Pierwsza odpowiada za kształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy związanej z systemowym i metodycznym rozwiązywaniem problemów i zarządzaniem zespołami. Kursy między innymi takie jak Metodologia badań, Kierowanie zespołem, Inteligencja obliczeniowa i Inżynieria systemów informatycznych za to odpowiadają. Drugim blokiem jest grupa przedmiotów z zakresu zaawansowanych technologii programistycznych i inżynierii oprogramowania. Studenci poznają programistyczne technologie niskiego i wysokiego poziomu.
Przedmioty prowadzą światowej sławy specjaliści branży informatycznej, m.in.: prof. dr hab. Janusz Starzyk, prof. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse, prof. dr hab. inż. Anatoly Sachenko oraz doświadczeni inżynierowie i programiści.

Korzyści wynikające ze specjalności

 • przygotowanie do egzaminów certyfikujących w zakresie programowania,
 • zdobycie doświadczenia w stosowaniu najnowszych technologii programistycznych i oprogramowania,
 • możliwość podjęcia dodatkowych kursów z oferty WSIiZ.

Zdaniem ekspertów po ukończeniu studiów możesz zostać

 • kierownikiem zespołu programistów lub testerów,
 • kierownikiem projektu,
 • starszym programistą (C/C++, Java, .Net, Python),
 • specjalistą ds. rozwoju oprogramowania,
 • inżynierem ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java, .Net, Python),
 • projektantem systemów informatycznych,
 • programistą i specjalistą ds. systemów mobilnych.

Kierunek Informatyka we WSIiZ – drzwi do sukcesu

Studentom kierunku Informatyka pozwalamy rozwijać informatyczne talenty i wspieramy ich innowacyjne inicjatywy biznesowe. W tym celu został powołany fundusz inwestycyjny InnoFUND. Studenci kierunku Informatyka mają dostęp do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ta struktura pomaga w założeniu własnego biznesu i sprostaniu związanym z tym wyzwaniom.

Zwycięzcy ImagineCup

Nasi studenci startują i wygrywają w wielu konkursach, także międzynarodowych. Zespół CERVI tworzony przez studentów Informatyki WSIiZ zajął 3 miejsce w kategorii „projekty społeczne” w krajowych finałach Imagine Cup 2015 − największego na świecie konkursu technologicznego, organizowanego przez Microsoft. Zespół jako jedyny otrzymał zaproszenie do udziału w polskiej edycji konkursu Dragons’ Den.

Wybierz Informatykę i zostań pionierem innowacji

We WSIiZ dostrzegamy i doceniamy prace studentów kierunku Informatyka. Organizujemy m.in. konkurs „Masters of Innovation”, by wyłonić innowacyjne pomysły, których wdrożenie poprawi jakość życia społeczeństwa lub przyniesie realne korzyści biznesowe.

Studenci Informatyki generacją przyszłości

Umiejętności i kreatywność studentów WSIiZ kierunku Informatyka doceniło polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Generacja Przyszłości”. Na realizację dwóch zwycięskich projektów autorstwa studentów Informatyki ze WSIiZ przyznało ono blisko ćwierć miliona złotych. Dołącz do studentów kierunku Informatyka i realizuj własne projekty!

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ przesłany za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia  rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019