Software Engineering Technologies – studia II stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia  realizowana na kierunku INFORMATYKA.

Zyskaj przewagę na rynku pracy w globalnym świecie IT. Wybierz anglojęzyczną ścieżkę studiów – Software engineering Technologies, która przygotuje Cię do pełnienia odpowiedzialnych funkcji i wykonywania złożonych zadań.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Dostęp do legalnego oprogramowania i technologii m.in. Microsoft, Oracle czy Google;
 • Znajomość zaawansowanych technologii programistycznych;
 • Możliwość wyjazdu na wymianę w ramach programu Erasmus+;
 • Przygotowanie do egzaminów certyfikujących w zakresie programowania;

ZAJĘCIA

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Metodologię badań;
 • Kierowanie zespołem;
 • Inteligencję obliczeniową;
 • Inżynierię systemów informatycznych;
 • Programistyczne technologie niskiego i wysokiego poziomu;

Na tej specjalności możesz:

 • Studiować w języku angielskim
 • Uczyć się zaawansowanych technologii programistycznych
 • Poznawać najnowsze osiągnięcia nauki
 • Korzystać z programów nauczania i zdobywać certyfikaty znanych firm
 • Korzystać z legalnego oprogramowania i technologii znanych firm Microsoft, Oracle, Google
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+

Zajęcia prowadzą światowej sławy specjaliści branży informatycznej, m.in.:

 • prof. dr hab. Janusz Starzyk;
 • prof. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse;
 • prof. dr hab. inż. Anatoly Sachenko;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

 • Skorzystaj z funduszu inwestycyjnego InnoFUND, który pomoże Ci rozwinąć talent i pozwoli zainwestować w innowacyjny pomysł biznesowy;
 • Dołącz do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, by rozwinąć własny biznes;
 • Weź udział w konkursie „Masters of Innovation”;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Postaw na rozwój zawodowy w roli:

 • kierownikiem zespołu programistów lub testerów;
 • kierownikiem projektu;
 • starszym programistą (C/C++, Java, .Net, Python);
 • specjalistą ds. rozwoju oprogramowania;
 • inżynierem ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java, .Net, Python);
 • projektantem systemów informatycznych;
 • programistą i specjalistą ds. systemów mobilnych.

 • Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi (w tym sprzęt dla niepełnosprawnych),
 • Laboratorium Technik Odzyskiwania Danych,
 • Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych,
 • Laboratorium Technologii Bezprzewodowych,
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych,
 • Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki,
 • Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Wirtualnej Rzeczywistości,
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki,
 • Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego,
 • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania,
 • Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych,
 • Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej,
 • Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne).

20.04.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub skanem na adres: rekrutacja@wsiz.edu.pl.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub prześlij skan na adres mailowy: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Od 1 lipca 2020 możesz również składać dokumenty osobiście w Dziale Rekrutacji (pokój RA8), zachowując niezbędne środki ostrożności. Dowiedz się więcej

16.09.2020r. – Zakończenie rekrutacji

21.09.2020r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2020!

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ przesłany za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia  rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020