Logistics in Transport – studia II stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Specjalność realizowana na kierunku ZARZĄDZANIE.

Wybierz prowadzoną po angielsku specjalność Logistic in transport, aby od podszewki poznać proces, narzędzia i rozwiązania, które składają się na terminowe dostarczanie towarów do klientów.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Szeroką ofertę zajęć i warsztatów dodatkowych;
 • Spotkania z praktykami rynku logistycznego;
 • Rozszerzony pakiet nauki języków obcych;
 • Możliwość studiów za granicą, w ramach programu Erasmus;
 • Okazję do zdobycia podwójnego dyplomu, dzięki programowi Double Degree;

ZAJĘCIA

 • Program studiów obejmuje m.in.:
 • Modele transportu;
 • Zarządzanie infrastrukturą transportową;
 • Ilościowe metody używane w transporcie;
 • Ceny i zarządzanie zyskiem;
 • Zarządzanie strategiczne w sieci logistycznej;

Na tym kierunku możesz:

 • Przygotować się do uzyskania certyfikatu European Senior Logistician
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych
 • Studiować w języku angielskim
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus
 • Uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Przygotuj się do uzyskania certyfikatu European Senior Logistician, wydawanego przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA);

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Ukończenie specjalności pozwoli na rozwój w roli:

 • kierownika utrzymania ruchu;
 • lean managera, odpowiedzialnego za zbalansowanie zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwach oraz projektowanie i organizowanie procesów produkcyjnych;
 • managera kontroli standaryzacji jakości i procesu
 • pracownika jednostek organizacyjnych, zajmujących się: logistyką, transportem morskim, dystrybucją i handlem;
 • pracownika przedsiębiorstw żeglugowych, odpowiedzialnego za kontrolowanie, wyznaczanie i przebieg planu;
 • doradcy w dziedzinach logistyki;

Studiowanie na tym kierunku pozwoli Ci podjąć pracę w przedsiębiorstwach, które zajmują się planowaniem transportu i wysyłki, organizowaniem przepływu towarów, informacji i ludzi.

Zajęcia na kierunku są prowadzone w języku angielskim. Możliwość kształcenia się w międzykulturowym środowisku pozwoli Ci osiągnąć wysoki poziom znajomości języka angielskiego i znaleźć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych na całym świecie.

Zdaniem ekspertów, możesz pracować jako:

 • kierownik utrzymania ruchu;
 • lean manager odpowiedzialny za zbalansowanie zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwach oraz projektowanie i organizowanie procesów produkcyjnych;
 • manager kontroli standaryzacji jakości i procesu
 • pracownik jednostek organizacyjnych zajmujących się logistyką, transportem morskim, dystrybucją i handlem;
 • pracownik przedsiębiorstw żeglugowych odpowiedzialny za kontrolowanie, wyznaczanie i przebieg planu;
 • doradca w dziedzinach logistyki.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Logistyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce, także na Podkarpaciu.

Duże korporacje, m.in. zrzeszone w Dolinie Lotniczej potrzebują specjalistów ds. procesów planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców czy materiałów do produkcji. Rozwija się także spedycja i transport.

Kluczowymi wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy w tej branży jest biegła znajomość j. angielskiego, perfekcyjna obsługa komputera, jak również analityczne myślenie i zdolności planistyczne.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ przesłany za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł)do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020