General Aviation – studia I stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Lotnictwo ogólne (General Aviation) to elitarny międzynarodowy kierunek na studiach pierwszego stopnia.

Marzysz o pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorze lotnictwa? Czy wiesz, że loty zakwalifikowane jako General Aviation stanowią większość ruchu lotniczego na świecie, a wykonywane są one przez ponad 362 000 statków powietrznych? Do tej kategorii lotów nie zalicza się lotów rejsowych ani czarterowych. W samych Stanach Zjednoczonych jest tylko 500 lotnisk, z których odbywa się ruch lotniczy wedle rozkładu lotów, natomiast ponad 5000 lotnisk obsługuje loty General Aviation. W rozwój którego z tych lotnisk chciałbyś mieć wkład? Czy chciałbyś być jednym z pierwszych wykwalifikowanych pracowników tego sektora w Polsce? Wybierz międzynarodowe studia General Aviation w języku angielskim!

Czym jest General Aviation?

Mało osób zdaje sobie sprawę, że większość światowych operacji lotniczych to właśnie loty zakwalifikowane jako General Aviation. To loty nie pojawiające się w rozkładzie lotów na lotniskach, np. loty prywatnych lub wynajmowanych małych samolotów biznesowych (samoloty biorące na pokład do 20 pasażerów głównie dużych korporacji, klubów sportowych, gwiazd filmowych, itp.) szybowców, samolotów obsługujących skoczków spadochronowych czy w końcu loty osób kształcących się na pilotów.

Gabaryty samolotów przeprowadzających te operacje lotnicze pozwalają na ogromną elastyczność, gdyż umożliwiają lądowanie nie tylko w zarejestrowanych portach lotniczych, lecz również na małych (często trawiastych) lądowiskach, których liczba jest dziesięciokrotnie większa od liczby lotnisk w skali globalnej.

Na tym kierunku możesz:

 • zdobyć prestiżowy certyfikat ARCPort
 • odbyć praktyki m.in. w BorgWarner czy Pratt&Whitney
 • uczyć się od ekspertów LUFTHANSA
 • studiować w języku angielskim
 • wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+
 • uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree
 • kształcić się na jedynym tego typu kierunku w Polsce

Dzięki studiom General Aviation we WSIiZ dołączysz do elitarnego grona studentów – jesteśmy jedyną uczelnią w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej, która uruchomiła takie studia.

Od lat prowadzimy badania nad rozwojem rynku lotniczego w Polsce i na świecie, w szczególności rynkiem pracy w tej branży. Odpowiadamy na sygnały z rynku, rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi, pracownikami branży lotniczej, a także z naszymi absolwentami Aviation Management (Zarządzanie lotnictwem), którzy już pracują w różnych liniach i portach lotniczych oraz firmach z branży lotniczej. Nasi absolwenci osiągają sukcesy. Bądź jednym z nich!

Tego na Podkarpaciu brakowało

Rzeszów i całe województwo podkarpackie to region innowacji – tu produkuje się znakomity sprzęt elektroniczny i wojskowy, tu powstają i są rozwijane nowoczesne technologie. Potencjał gospodarczy Podkarpacia można było zaobserwować przy okazji Kongresu 590. Obecni mogli mieli okazję zobaczyć samochód złożony wyłącznie z części wyprodukowanych w okolicznych zakładach. Był silnik BMW, części od Skody, okna z zakładów Pilkington czy opony z Dębicy. Podkarpacie to też znakomite firmy informatyczne, kosmetyczne i wreszcie zagłębie branży lotniczej. Jedyne czego dotąd brakowało to studia General Aviation (Lotnictwo ogólne), które przygotują kadrę do pracy w branży lotniczej na Podkarpaciu, ale nie tylko.


10 powodów, dla których warto studiować Lotnictwo ogólne:

Studia prowadzone są w całości języku angielskim, a ich ukończenie zapewni Ci płynność w posługiwaniu się językiem angielskim w biznesie.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków z zagranicy. Uczyć Cię będą m.in. prof. dr inż. Ulrich Desel, profesor z International University of Applied Science Bad Honnef-Bonn, właściciel firmy consultingowej Desel Consulting, swoje bogate doświadczenie zdobywał w Lufthansa AG, Servisair, Menzies Aviation Ltd. oraz GlobeGroud Berlin, prof. Heinz Mellaman – profesor z International University of Applied Science w Bad Honnef-Bonn, specjalista ds. planowania i rozbudowy portów lotniczych oraz operacji powietrznych w dziedzinie General Aviation, dr Klaus-Jurgen Schwan – dyrektor operacyjny ds. Obsługi i Planowania General Aviation na lotnisku Schoenhagen oraz mgr Michael Kohler – wieloletni pracownik rynku General Aviation i konsultant z firmy WINGX Advance.

To wyjątkowy kierunek – jedyny w Polsce i jeden z kilku w całej Europie.

To studia w międzynarodowym gronie (ponad połowa słuchaczy to studenci z zagranicy), co tworzy wartość dodaną w postaci budowania międzynarodowej sieci kontaktów oraz poznawania innych kultur.

Masz możliwość realizacji praktyk w firmach związanych z segmentem General Aviation w Polsce i Europie, w tym m.in. BorgWarner i Pratt&Whitney.

Zdobędziesz wiedzę i kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w jednym z najciekawszych sektorów światowej gospodarki.

Studia mają charakter praktyczny – podczas zajęć będziesz realizować studia przypadków oraz pracować w międzynarodowych zespołach nad wspólnymi projektami.

Masz możliwość rocznej wymiany studenckiej w Wielkiej Brytanii i powrotu stamtąd z dyplomem ukończenia brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree.

WSIiZ posiada wieloletnie i bardzo bogate doświadczenie w kształceniu w języku angielskim.

Korzystamy z nowoczesnych form nauczania – to m.in. gry decyzyjne i grupowe projekty lotnicze.

W programie studiów m.in.:

 • Airgraft Financing;
 • MRO in General Aviation;
 • Terminal Development for General Aviation;
 • International and National Regulations in General Aviation;
 • General Aviation Operations;
 • General Aviation Business;
 • Airline Network Management;
 • Airline Sales and Yield Management;
 • Aviation Marketing;
 • Air Navigation and Aircraft Operation;
 • Airport Management.

Zdobądź prestiżowy certyfikat ARCPort

Certyfikat wydawany jest przez firmę Aviation Research Corporation  z Vancuver w Kanadzie. Otrzymasz go nieodpłatnie po pomyślnym zaliczeniu przedmiotu „Projekt Lotniczy 2”, który będzie realizowany na 4. semestrze studiów. Jego zdobycie potwierdza średnio-zaawansowane kompetencje w zakresie korzystania z programu ARCPort, który jest symulatorem pracy portu lotniczego. Certyfikat da Ci możliwość pracy w jednym z ponad 80 międzynarodowych lotnisk, które na co dzień korzystają z tego oprogramowania. Komercyjny koszt takiego certyfikatu to około 4000 dolarów.

Studia pod patronatem Lufthansy

Na mocy umowy podpisanej z jednym z największych przewoźników lotniczych w Europie – LUFTHANSĄ, w trakcie studiów będziesz kształcić się pod okiem międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej.
Weźmiesz również udział w organizowanych badaniach dla sektora lotniczego czy specjalistycznych seminariach i konferencjach oraz nawiążesz międzynarodowe kontakty, które pomogą Ci we właściwym kształtowaniu swojej ścieżki kariery.

Praktyki

Praktyki zawodowe będzie realizować w szkołach pilotażu lotniczego, działających na terenie Polski i Podkarpacia (Jasionka, Jarosław, Mielec), na renomowanych międzynarodowych lotniskach obsługujących operacje  General Aviation, w Lufthansa Polska, BorgWarner Polska, Pratt & Whitney Rzeszów i w innych firmach z Doliny Lotniczej.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia.

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

Zrealizujesz marzenia o pracy na międzynarodowych renomowanych lotniskach, które obsługują loty General Aviation. Jeśli zdecydujesz się na pracę na Podkarpaciu, możesz wybrać pracę w jednej z kilkudziesięciu firm z Doliny Lotniczej, w tym m.in. w szkołach pilotażu na stanowiskach menedżerskich i administracyjnych.

Po ukończeniu studiów  będziesz mógł rozpocząć karierę w bardzo interesującym i międzynarodowym rynku przewozów lotniczych, a zwłaszcza w jednej z jego największych branż – sektorze General Aviation.
Ogólne wykształcenie ekonomiczne pozwoli Ci również na podjęcie pracy w sektorze HR, jak również w firmach zajmujących się analizami finansowymi i ekonomicznymi. Pozyskana wiedza ekonomiczna pozwoli Ci na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Serhiy Hontaruk, wykładowca WSIiZ

Studia General Aviation (Lotnictwo ogólne) jest doskonałym wyborem dla pasjonatów lotnictwa. Bez wątpienia wykształcenie ekonomiczne, poszerzy jeszcze zakres możliwych do zdobycia miejsc pracy o firmy zajmujące się audytami, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz analizami ekonomicznymi i finansowymi. Ogromnym atutem specjalności jest doświadczenie uczelni w prowadzeniu programu nauczania z obszaru lotnictwa w języku angielskim. WSIiZ od siedmiu lat prowadzi studia z tej tematyki, a absolwenci specjalności znajdują pracę w sektorze lotniczym na całym świecie m.in. w Emirates, lotnisku London-Heathrow, Menzies Aviation, Ryanair czy też Polskich Liniach Lotniczych „LOT”. Sama praca na rynku przewozów lotniczych wiąże się ze świetnymi zarobkami, jest to więc kierunek z którym warto związać swoją przyszłość.

Serhiy Hontaruk jest praktykiem z międzynarodowym doświadczeniem w branży lotniczej. Pracował m.in. w AECOM National Security Programs dla wojsk NATO w Afganistanie, firmy Ukrainian Helicopters czy linii lotniczej AEROSVIT Ukrainian. Posiadacz certyfikatów organizacji lotniczej IATA.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne);
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów);
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego (paszportu dla obcokrajowców);
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do 31 lipca 2019 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Zrealizujesz marzenia o pracy na międzynarodowych renomowanych lotniskach, które obsługują loty General Aviation. Jeśli zdecydujesz się na pracę na Podkarpaciu, możesz wybrać pracę w jednej z kilkudziesięciu firm z Doliny Lotniczej, w tym m.in. w szkołach pilotażu na stanowiskach menedżerskich i administracyjnych.

Po ukończeniu studiów  będziesz mógł rozpocząć karierę w bardzo interesującym i międzynarodowym rynku przewozów lotniczych, a zwłaszcza w jednej z jego największych branż – sektorze General Aviation.

Ogólne wykształcenie ekonomiczne pozwoli Ci również na podjęcie pracy w sektorze HR, jak również w firmach zajmujących się analizami finansowymi i ekonomicznymi. Pozyskana wiedza ekonomiczna pozwoli Ci na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Serhiy Hontaruk, wykładowca WSIiZ

Studia General Aviation (Lotnictwo ogólne) jest doskonałym wyborem dla pasjonatów lotnictwa. Bez wątpienia wykształcenie ekonomiczne, poszerzy jeszcze zakres możliwych do zdobycia miejsc pracy o firmy zajmujące się audytami, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz analizami ekonomicznymi i finansowymi. Ogromnym atutem specjalności jest doświadczenie uczelni w prowadzeniu programu nauczania z obszaru lotnictwa w języku angielskim. WSIiZ od siedmiu lat prowadzi studia z tej tematyki, a absolwenci specjalności znajdują pracę w sektorze lotniczym na całym świecie m.in. w Emirates, lotnisku London-Heathrow, Menzies Aviation, Ryanair czy też Polskich Liniach Lotniczych „LOT”. Sama praca na rynku przewozów lotniczych wiąże się ze świetnymi zarobkami, jest to więc kierunek z którym warto związać swoją przyszłość.

Serhiy Hontaruk jest praktykiem z międzynarodowym doświadczeniem w branży lotniczej. Pracował m.in. w AECOM National Security Programs dla wojsk NATO w Afganistanie, firmy Ukrainian Helicopters czy linii lotniczej AEROSVIT Ukrainian. Posiadacz certyfikatów organizacji lotniczej IATA.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020