General Aviation – studia I stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

General Aviation to elitarny i międzynarodowy kierunek, odpowiadający na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora lotniczego.

PARTNERZY

 • LUFTHANSA – jeden z największych przewoźników lotniczych w Europie.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • odbyć praktyki m.in. w BorgWarner czy Pratt&Whitney;
 • uczyć się od ekspertów LUFTHANSA;
 • studiować w języku angielskim;
 • wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+;
 • uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree;
 • kształcić się na jedynym tego typu kierunku w Polsce;

Na tym kierunku możesz:

 • zdobyć prestiżowy certyfikat ARCPort
 • odbyć praktyki m.in. w BorgWarner czy Pratt&Whitney
 • uczyć się od ekspertów LUFTHANSA
 • studiować w języku angielskim
 • wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+
 • uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree
 • kształcić się na jedynym tego typu kierunku w Polsce

ZAJĘCIA

W programie studiów m.in.:

 • Airline Sales and Yield Management;
 • Aviation Marketing;
 • Air Navigation and Aircraft Operation;
 • Airport Management;
 • Airgraft Financing;
 • MRO in General Aviation;
 • Terminal Development for General Aviation;
 • International and National Regulations in General Aviation;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

 • Zdobądź certyfikat ARCPort, wydawany przez Aviation Research Corporation z Vancouver;
 • Aby otrzymać go nieodpłatnie, wystarczy zaliczyć przedmiot „Projekt Lotniczy 2”, realizowany na 4 semestrze studiów;

PRAKTYKI

Ćwicz umiejętności praktyczne podczas praktyk:

 • W szkołach pilotażu lotniczego (Jasionka, Jarosław, Mielec);
 • Na międzynarodowych lotniskach;
 • W siedzibie LUFTHANSA Polska, BorgWarner Polska, Pratt & Whitney Rzeszów.

22.09.2020 r. – Start II tury rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub skanem na adres: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub prześlij skan na adres mailowy: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Od 1 lipca 2020 możesz również składać dokumenty osobiście w Dziale Rekrutacji (pokój RA8), zachowując niezbędne środki ostrożności. Dowiedz się więcej

12.10.2020 r. – Zakończenie II tury rekrutacji

O wyniku rekrutacji dowiesz się w ciągu kilku dni.

Witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

Studia prowadzone są w całości języku angielskim, a ich ukończenie zapewni Ci płynność w posługiwaniu się językiem angielskim w biznesie.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków z zagranicy. Uczyć Cię będą m.in. prof. dr inż. Ulrich Desel, profesor z International University of Applied Science Bad Honnef-Bonn, właściciel firmy consultingowej Desel Consulting, swoje bogate doświadczenie zdobywał w Lufthansa AG, Servisair, Menzies Aviation Ltd. oraz GlobeGroud Berlin, prof. Heinz Mellaman – profesor z International University of Applied Science w Bad Honnef-Bonn, specjalista ds. planowania i rozbudowy portów lotniczych oraz operacji powietrznych w dziedzinie General Aviation, dr Klaus-Jurgen Schwan – dyrektor operacyjny ds. Obsługi i Planowania General Aviation na lotnisku Schoenhagen oraz mgr Michael Kohler – wieloletni pracownik rynku General Aviation i konsultant z firmy WINGX Advance.

To wyjątkowy kierunek – jedyny w Polsce i jeden z kilku w całej Europie.

To studia w międzynarodowym gronie (ponad połowa słuchaczy to studenci z zagranicy), co tworzy wartość dodaną w postaci budowania międzynarodowej sieci kontaktów oraz poznawania innych kultur.

Masz możliwość realizacji praktyk w firmach związanych z segmentem General Aviation w Polsce i Europie, w tym m.in. BorgWarner i Pratt&Whitney.

Zdobędziesz wiedzę i kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w jednym z najciekawszych sektorów światowej gospodarki.

Studia mają charakter praktyczny – podczas zajęć będziesz realizować studia przypadków oraz pracować w międzynarodowych zespołach nad wspólnymi projektami.

Masz możliwość rocznej wymiany studenckiej w Wielkiej Brytanii i powrotu stamtąd z dyplomem ukończenia brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree.

WSIiZ posiada wieloletnie i bardzo bogate doświadczenie w kształceniu w języku angielskim.

Korzystamy z nowoczesnych form nauczania – to m.in. gry decyzyjne i grupowe projekty lotnicze.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia.

Rozwijaj się zawodowo w:

 • Sektorach HR;
 • Szkołach pilotażu;
 • Firmach zajmujących się analizami finansowymi i ekonomicznymi;
 • Sektorze General Aviation.

Serhiy Hontaruk, wykładowca WSIiZ

Studia General Aviation (Lotnictwo ogólne) jest doskonałym wyborem dla pasjonatów lotnictwa. Bez wątpienia wykształcenie ekonomiczne, poszerzy jeszcze zakres możliwych do zdobycia miejsc pracy o firmy zajmujące się audytami, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz analizami ekonomicznymi i finansowymi. Ogromnym atutem specjalności jest doświadczenie uczelni w prowadzeniu programu nauczania z obszaru lotnictwa w języku angielskim. WSIiZ od siedmiu lat prowadzi studia z tej tematyki, a absolwenci specjalności znajdują pracę w sektorze lotniczym na całym świecie m.in. w Emirates, lotnisku London-Heathrow, Menzies Aviation, Ryanair czy też Polskich Liniach Lotniczych „LOT”. Sama praca na rynku przewozów lotniczych wiąże się ze świetnymi zarobkami, jest to więc kierunek z którym warto związać swoją przyszłość.

Serhiy Hontaruk jest praktykiem z międzynarodowym doświadczeniem w branży lotniczej. Pracował m.in. w AECOM National Security Programs dla wojsk NATO w Afganistanie, firmy Ukrainian Helicopters czy linii lotniczej AEROSVIT Ukrainian. Posiadacz certyfikatów organizacji lotniczej IATA.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020