Visual communication – studia I stopnia

KOLEGIUM: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA.

Jeśli interesujesz się grafiką komputerową, lubisz tworzyć, jesteś kreatywny, to te studia na pewno pozwolą Ci się rozwinąć.

Zajęcia na tym kierunku nastawione są na praktykę. Większość z nich prowadzona jest przez praktyków, osoby na co dzień zajmujące się projektowaniem graficznym, grafiką multimedialną, brandingiem. Pozwala to na zdobycie umiejętności, których faktycznie potrzeba na rynku pracy.
Studia to też rozwój osobowości – dzięki temu, że realizować będziesz także przedmioty ogólnoakademickie – twoje horyzonty będą zdecydowanie szersze – również z punktu widzenia studiowanego kierunku i specjalności.
Grafika będzie Twoim żywiołem, motorem do ciągłego rozwoju i przestrzenią, w której będziesz realizował swoje pasje. W trakcie studiów nabędziesz umiejętności, dzięki którym będziesz mógł pracować jako wartościowy członek zespołu kreatywnego albo na zasadzie freelancera realizować projekty dla własnych klientów.
Specjalność realizowana jest od 4. Semestru na studiach I stopnia, ale już od pierwszego semestru będzie mierzył się z ciekawymi projektami i zadaniami.
Specjalność ta nastawiona jest na zagadnienia związane z komunikacją marketingową przedsiębiorstw, działania Public Relations oraz reklamowe, a także na branding.

W programie studiów m.in.:

 • Typografia
 • DTP
 • Pracownia Form Reklamowych
 • Branding
 • Projektowanie znaku i systemów identyfikacji.
 • Pracownia projektowania graficznego.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz posiadał szeroką wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem graficznym, w szczególności na potrzeby marketingu. Dzięki nabytym umiejętnościom bez obaw będziesz realizował skomplikowane projekty graficzne poruszając się pewnie w znaczeniach, psychologii i kolorach. Dzięki kompleksowemu programowi nauczania będziesz mógł zbudować własną wysoką pozycję na rynku pracy.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019