Aviation Management – studia I stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Według prognoz, do 2035 roku, liczba przetransportowanych pasażerów oraz przewiezionego drogą lotniczą towaru, będzie aż dwa razy większa niż w chwili obecnej. Wybierz Aviation Management we WSIiZ – międzynarodowy kierunek prowadzony w języku angielskim, na którym kształcą się studenci z blisko 50 krajów świata i stań się częścią lotniczego świata.

PARTNERZY

LUFTHANSA – należy do grona największych przewoźników lotniczych w Europie

Polskie Linie Lotnicze LOT – jedna z najstarszych linii lotniczych świata

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy,
 • Wykształcenie pod okiem międzynarodowych ekspertów,
 • Możliwość udziału w specjalistycznych badaniach sektora lotniczego;
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

Na tym kierunku możesz:

 • Skorzystać z możliwości BEZPŁATNEGO zdobycia prestiżowego certyfikatu IATA, wartego 8 000 zł;
 • Kształcić się pod okiem ekspertów LUFTHANSA i Polskich Linii Lotniczych LOT;
 • Rozwijać umiejętności lingwistyczne, dzięki studiom w języku angielskim;
 • Studiować za granicą w ramach programu Erasmus oraz Double Degree.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Wszechstronną wiedzę ekonomiczną, społeczną i prawną;
 • Samodzielność w przeprowadzaniu analiz i podejmowaniu racjonalnych decyzji ekonomicznych;
 • Umiejętność identyfikacji i reagowania na codzienne problemy branży lotniczej;
 • Rozwinięcie kompetencji językowych;
 • Niezbędne kwalifikacje od wykorzystywania narzędzi informatycznych;
 • Gwarancję rozwoju międzynarodowego i dobrze płatnej pracy;

Badania pokazują, że blisko 50% absolwentów kierunku Aviation Management znajduje pracę już w trakcie studiów!

ZAJĘCIA

Postaw na wysoki poziom nauczania i zdecydowaną przewagę praktyki nad teorią. Zajęcia prowadzone się w formie:

 • warsztatów,
 • laboratoriów,
 • gier symulacyjnych,
 • projektów grupowych.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

IATA

Uczelnia realizuje dwa projekty rozwojowe – „WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości” oraz „Uczelnia przyszłości”. Dzięki nim skorzystasz z prestiżowych szkoleń IATA (International Transport Association), zakończonych autoryzowanymi certyfikatami, m.in.:

 • IATA Ground Operations Management,
 • IATA Airline Marketing,
 • IATA Airline Finance.

Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Koszt szkolenia to 8 000 zł, ale będziesz mógł je zrealizować zupełnie ZA DARMO! Wystarczy, że zadbasz o wysoką średnią ocen w toku studiów oraz zaangażujesz się w działalność pozadydaktyczną.

Szkolenia i egzaminy odbywają się po angielsku.

ROZWÓJ

W ramach projektów możesz również:

 • wziąć udział w szkoleniu ze specjalistycznego, lotniczego języka angielskiego,
 • spotkać z wykwalifikowaną kadrą linii lotniczych, lotnisk oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • pojechać na wycieczkę fakultatywną i zwiedzić wybrane lotniska w Polsce i na świecie.

PRAKTYKI

 • Odbywają się po zaliczeniu czterech semestrów studiów,
 • Przybliżają realia pracy na międzynarodowych lotniskach,
 • Dają szansę współpracy z czołowymi liniami lotniczymi.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać w realizacji pracy licencjackiej.

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

20.04.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub skanem na adres: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub prześlij skan na adres mailowy: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Od 1 lipca 2020 możesz również składać dokumenty osobiście w Dziale Rekrutacji (pokój RA8), zachowując niezbędne środki ostrożności. Dowiedz się więcej

16.09.2020r. – Zakończenie rekrutacji

21.09.2020r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2020!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Będąc absolwentem Aviation Management możesz rozwinąć skrzydła m.in. jako:

 • Menedżer sieci lotniczych (dla wybranych sieci tras lotniczych);
 • Menedżer ds. operacji w portach lotniczych oraz firmach czarterujących samoloty.
 • Pracownik działu sprzedaży linii lotniczych;
 • Pracownik działu kontroli linii lotniczych lub lotniska;
 • Specjalista ds. strategii lub rozwoju rynku (linie lotnicze, lotnisko).

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020