Aviation Management – studia I stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Według prognoz, do 2035 roku, liczba przetransportowanych pasażerów oraz przewiezionego drogą lotniczą towaru, będzie aż dwa razy większa niż w chwili obecnej. Wybierz Aviation Management we WSIiZ – międzynarodowy kierunek prowadzony w języku angielskim, na którym kształcą się studenci z blisko 50 krajów świata i stań się częścią lotniczego świata.

PARTNERZY

LUFTHANSA – należy do grona największych przewoźników lotniczych w Europie

Polskie Linie Lotnicze LOT – jedna z najstarszych linii lotniczych świata

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy,
 • Wykształcenie pod okiem międzynarodowych ekspertów,
 • Możliwość udziału w specjalistycznych badaniach sektora lotniczego;
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

Na tym kierunku możesz:

 • Skorzystać z możliwości BEZPŁATNEGO zdobycia prestiżowego certyfikatu IATA, wartego 8 000 zł;
 • Kształcić się pod okiem ekspertów LUFTHANSA i Polskich Linii Lotniczych LOT;
 • Rozwijać umiejętności lingwistyczne, dzięki studiom w języku angielskim;
 • Studiować za granicą w ramach programu Erasmus oraz Double Degree.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Wszechstronną wiedzę ekonomiczną, społeczną i prawną;
 • Samodzielność w przeprowadzaniu analiz i podejmowaniu racjonalnych decyzji ekonomicznych;
 • Umiejętność identyfikacji i reagowania na codzienne problemy branży lotniczej;
 • Rozwinięcie kompetencji językowych;
 • Niezbędne kwalifikacje od wykorzystywania narzędzi informatycznych;
 • Gwarancję rozwoju międzynarodowego i dobrze płatnej pracy;

Badania pokazują, że blisko 50% absolwentów kierunku Aviation Management znajduje pracę już w trakcie studiów!

ZAJĘCIA

Postaw na wysoki poziom nauczania i zdecydowaną przewagę praktyki nad teorią. Zajęcia prowadzone się w formie:

 • warsztatów,
 • laboratoriów,
 • gier symulacyjnych,
 • projektów grupowych.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

IATA

Uczelnia realizuje dwa projekty rozwojowe – „WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości” oraz „Uczelnia przyszłości”. Dzięki nim skorzystasz z prestiżowych szkoleń IATA (International Transport Association), zakończonych autoryzowanymi certyfikatami, m.in.:

 • IATA Ground Operations Management,
 • IATA Airline Marketing,
 • IATA Airline Finance.

Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Koszt szkolenia to 8 000 zł, ale będziesz mógł je zrealizować zupełnie ZA DARMO! Wystarczy, że zadbasz o wysoką średnią ocen w toku studiów oraz zaangażujesz się w działalność pozadydaktyczną.

Szkolenia i egzaminy odbywają się po angielsku.

ROZWÓJ

W ramach projektów możesz również:

 • wziąć udział w szkoleniu ze specjalistycznego, lotniczego języka angielskiego,
 • spotkać z wykwalifikowaną kadrą linii lotniczych, lotnisk oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • pojechać na wycieczkę fakultatywną i zwiedzić wybrane lotniska w Polsce i na świecie.

PRAKTYKI

 • Odbywają się po zaliczeniu czterech semestrów studiów,
 • Przybliżają realia pracy na międzynarodowych lotniskach,
 • Dają szansę współpracy z czołowymi liniami lotniczymi.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać w realizacji pracy licencjackiej.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Będąc absolwentem Aviation Management możesz rozwinąć skrzydła m.in. jako:

 • Menedżer sieci lotniczych (dla wybranych sieci tras lotniczych);
 • Menedżer ds. operacji w portach lotniczych oraz firmach czarterujących samoloty.
 • Pracownik działu sprzedaży linii lotniczych;
 • Pracownik działu kontroli linii lotniczych lub lotniska;
 • Specjalista ds. strategii lub rozwoju rynku (linie lotnicze, lotnisko)

Andrzej Malinowski, absolwent Zarządzania lotnictwem we WSIiZ

Uczelnia oferuje bardzo dobre programy wyjazdów zagranicznych, dzięki którym mamy większe doświadczenie. Moimi wykładowcami byli m.in. dyrektorzy Lufthansy czy wiceprezydent Airbusa. Najbardziej podobała mi się możliwość studiów z obcokrajowcami, dzięki czemu mogłem używać i sprawdzać swoją znajomość angielskiego nie tylko podczas nauki, ale także w codziennych, koleżeńskich rozmowach.

Andrzej Malinowski pracuje obecnie w Dziale Rozwoju Siatki Połączeń w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Praca ta polega m.in. na analizie dużej ilości danych, modelowaniu popytu przy użyciu wielu profesjonalnych programów i narzędzi.

Maciej Pasierb, absolwent Zarządzania lotnictwem we WSIiZ

Nowoczesna, dobrze wyposażona uczelnia, sympatyczni prowadzący i ciekawy program dają dużo możliwości. Największym atutem są zajęcia prowadzone przez praktyków, doświadczonych pracowników sektora lotniczego z różnych krajów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Tak ułożony program i tak doświadczona kadra dają dobre podstawy do rozpoczęcia pracy w lotnictwie. Szeroki zakres wiedzy dotykający różnych elementów lotniczego świata na pewno zaspokoi ciekawość zarówno osób planujących rozpoczęcie pracy w tej branży, jak również doświadczonych pracowników chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Maciej Pasierb pracuje jako kontroler ruchu lotniczego.

Aleksander Terechabsolwent Zarządzania lotnictwem we WSIiZ

Z wielkim sentymentem wspominam studia we WSIiZ w Rzeszowie. Studiowałem Zarządzanie lotnictwem w latach 2011-2014. Miałem praktyki  w polskim przedstawicielstwie „Deutsche Lufthansa” w Warszawie. Pod koniec trzeciego roku odbyłem staże na międzynarodowym lotnisku Rzeszów – Jasionka. Tuż po studiach szkoliłem się w lotniczej szkole w Warszawie. Nieco później, w ośrodku szkoleniowym w Irlandii. Teraz rozpoczynam karierę jako pierwszy oficer Boeinga 737 w Ryanair. 

Aleksander Terech pracuje obecnie jako pilot w liniach lotniczych Ryanair.

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

Po ukończeniu studiów będziesz mógł rozpocząć karierę zawodową w branży lotniczej o międzynarodowym wymiarze. 

Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w przedstawicielstwach linii lotniczych lub jako osoba zajmująca się zarządzaniem w portach lotniczych, biurach turystycznych czy przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką transportu lotniczego na całym świecie.

Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą Ci również na wykonywanie zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi przedsiębiorstw lotniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdaniem ekspertów możesz pracować jako:

 • menedżer ds. projektu w firmach konsultingowych;
 • menedżer ds. zarządzania zyskiem (dla wybranych tras linii lotniczych);
 • menedżer sieci lotniczych (dla wybranych sieci tras lotniczych);
 • pracownik działu kontroli linii lotniczych lub lotniska;
 • menedżer ds. jakości (obsługa naziemna, firmy związane z działalnością lotniska);
 • pracownik działu sprzedaży linii lotniczych;
 • specjalista ds. strategii lub rozwoju rynku (linie lotnicze, lotnisko);
 • menedżer ds. operacji w firmach czarterujących samoloty.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020