Aviation Management – studia I stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Dzięki studiom z zakresu Aviation Management będziesz mógł dołączyć do elitarnego grona studentów – jesteśmy czwartą uczelnią w Europie i pierwszą w kraju, która uruchomiła taką specjalność.

Rynek przewozów lotniczych rozwija się bardzo dynamicznie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaliśmy nową, unikatową specjalność.
Podstawowa wiedza z obszaru ekonomii stanowi bazę dla specjalistycznych umiejętności z obszaru zarządzania lotnictwem – w szczególności – obsługi lotnisk i linii lotniczych.

PARTNER KIERUNKU

Na mocy umowy podpisanej z jednym z największych przewoźników lotniczych w Europie – LUFTHANSĄ, w trakcie studiów będziesz kształcić się pod okiem międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej.

Weźmiesz również udział w organizowanych badaniach dla sektora lotniczego czy specjalistycznych seminariach i konferencjach oraz nawiążesz międzynarodowe kontakty, które pomogą Ci we właściwym kształtowaniu swojej ścieżki kariery.

Dla najlepszego studenta przewidziano wysokie stypendium.

Na tym kierunku możesz:

 • Zdobyć prestiżowy certyfikat IATA warty 8 000 zł
 • Kształcić się pod okiem ekspertów LUFTHANSA
 • Studiować w języku angielskim
 • Wyjechać na studia w ramach programu Erasmus

Studiując Zarządzanie lotnictwem we WSIiZ:

 • zdobędziesz wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz podstawową wiedzę społeczną i prawną, a także umiejętności praktyczne umożliwiające działalność w obszarze szeroko pojętej aktywności gospodarczej w branży lotniczej;
 • zostaniesz przygotowany do samodzielnego przeprowadzania analiz, które pozwolą Ci na podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w obszarze związanym z branżą lotniczą;
 • nauczysz się również rozwiązywania podstawowych problemów ekonomicznych przedsiębiorstw, organizacji i instytucji lotniczych;
 • dzięki znajomości języków obcych oraz wykorzystywaniu narzędzi informatycznych będziesz mógł swobodnie poruszać się po międzynarodowym rynku lotniczym.

Ważne! W ramach specjalności wszystkie przedmioty realizowane są w języku angielskim. Zajęcia specjalnościowe są prowadzone przez międzynarodowych specjalistów z branży lotniczej.

Zdobądź prestiżowy certyfikat IATA

WSIiZ realizuje projekt “Logistyka Kariery” o wartości 600 000 zł. Dzięki niemu możesz skorzystać z prestiżowych szkoleń IATA (International Air Transport Association), które przygotują Cię do zdobycia certyfikatu (IATA Ground Operations Management lub IATA Cargo Introductory Course).

Certyfikaty wydawane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) są najbardziej rozpoznawalnymi na świecie dokumentami, które potwierdzają kompetencje pracowników rynku przewozów lotniczych.

Komercyjny koszt takiego szkolenia to około 8 000 zł, a Ty będziesz mógł je zrealizować bezpłatnie.

Oprócz potwierdzenia wiedzy i umiejętności z dziedziny lotnictwa, certyfikat jest też gwarancją posiadania najwyższych kompetencji językowych, bowiem szkolenie i egzaminy odbywają się po angielsku

W ramach projektu masz szansę wziąć udział w szkoleniu ze specjalistycznego lotniczego języka angielskiego oraz poznać specjalistyczny program do zarządzania projektami. Poznasz też tajniki codziennej pracy menedżerów rynku przewozów lotniczych, spotkasz się ze specjalistami z linii lotniczych, lotnisk oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Weźmiesz również udział w wycieczce fakultatywnej na międzynarodowe lotniska, podczas której zwiedzisz m.in. lotnisko Frankfurt-Hahn oraz europejskie centrum sortujące firmy UPS, które zlokalizowane jest na lotnisku w Kolonii.

Projekt będzie realizowany przez 2 kolejne lata, a udział w nim weźmie 40 najlepszych studentów Aviation Management. O przystąpieniu do konkursu zadecyduje średnia ze studiów oraz zaangażowanie w działalność pozadydaktyczną.

Po zaliczeniu czterech semestrów studiów wyjedziesz na praktyki organizowane na międzynarodowych lotniskach lub w czołowych liniach lotniczych, gdzie zostaniesz w praktyce zaznajomiony z zarządzaniem liniami i portami lotniczymi. Po powrocie będziesz realizować pracę licencjacką z zakresu objętego specjalnością.

W programie studiów m.in.:

 • Aviation Management and Policy;
 • Aviation Law and Organization;
 • Airline Network Management;
 • Airport Management;
 • Airline Sales and Yield Management;
 • Ground Service;
 • Air Navigation and Aircraft Operation;
 • Cargo Management;
 • Aviation Marketing.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia.

Lotnicze kariery naszych absolwentów

Czy wiesz, że w branży lotniczej menedżerowie średniego szczebla zarabiają od 6 do 12 tysięcy złotych miesięcznie? Za granicą stawki te sięgają nawet 10 tysięcy euro miesięcznie. Wybierz elitarne studia Zarządzanie lotnictwem (Aviation Management) i zostań jednym z takich specjalistów. Przykłady Twoich starszych kolegów pokazują, że warto wybrać te jedyne w Polsce studia!

Andrzej Malinowski, absolwent Zarządzania lotnictwem we WSIiZ

Uczelnia oferuje bardzo dobre programy wyjazdów zagranicznych, dzięki którym mamy większe doświadczenie. Moimi wykładowcami byli m.in. dyrektorzy Lufthansy czy wiceprezydent Airbusa. Najbardziej podobała mi się możliwość studiów z obcokrajowcami, dzięki czemu mogłem używać i sprawdzać swoją znajomość angielskiego nie tylko podczas nauki, ale także w codziennych, koleżeńskich rozmowach.

Andrzej Malinowski pracuje obecnie w Dziale Rozwoju Siatki Połączeń w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Praca ta polega m.in. na analizie dużej ilości danych, modelowaniu popytu przy użyciu wielu profesjonalnych programów i narzędzi.

Maciej Pasierb, absolwent Zarządzania lotnictwem we WSIiZ

Nowoczesna, dobrze wyposażona uczelnia, sympatyczni prowadzący i ciekawy program dają dużo możliwości. Największym atutem są zajęcia prowadzone przez praktyków, doświadczonych pracowników sektora lotniczego z różnych krajów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Tak ułożony program i tak doświadczona kadra dają dobre podstawy do rozpoczęcia pracy w lotnictwie. Szeroki zakres wiedzy dotykający różnych elementów lotniczego świata na pewno zaspokoi ciekawość zarówno osób planujących rozpoczęcie pracy w tej branży, jak również doświadczonych pracowników chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Maciej Pasierb pracuje jako kontroler ruchu lotniczego.

Aleksander Terechabsolwent Zarządzania lotnictwem we WSIiZ

Z wielkim sentymentem wspominam studia we WSIiZ w Rzeszowie. Studiowałem Zarządzanie lotnictwem w latach 2011-2014. Miałem praktyki  w polskim przedstawicielstwie „Deutsche Lufthansa” w Warszawie. Pod koniec trzeciego roku odbyłem staże na międzynarodowym lotnisku Rzeszów – Jasionka. Tuż po studiach szkoliłem się w lotniczej szkole w Warszawie. Nieco później, w ośrodku szkoleniowym w Irlandii. Teraz rozpoczynam karierę jako pierwszy oficer Boeinga 737 w Ryanair. 

Aleksander Terech pracuje obecnie jako pilot w liniach lotniczych Ryanair.

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

Po ukończeniu studiów będziesz mógł rozpocząć karierę zawodową w branży lotniczej o międzynarodowym wymiarze. 

Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w przedstawicielstwach linii lotniczych lub jako osoba zajmująca się zarządzaniem w portach lotniczych, biurach turystycznych czy przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką transportu lotniczego na całym świecie.

Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą Ci również na wykonywanie zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi przedsiębiorstw lotniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdaniem ekspertów możesz pracować jako:

 • menedżer ds. projektu w firmach konsultingowych;
 • menedżer ds. zarządzania zyskiem (dla wybranych tras linii lotniczych);
 • menedżer sieci lotniczych (dla wybranych sieci tras lotniczych);
 • pracownik działu kontroli linii lotniczych lub lotniska;
 • menedżer ds. jakości (obsługa naziemna, firmy związane z działalnością lotniska);
 • pracownik działu sprzedaży linii lotniczych;
 • specjalista ds. strategii lub rozwoju rynku (linie lotnicze, lotnisko);
 • menedżer ds. operacji w firmach czarterujących samoloty.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020