Aktorstwo i promocja medialna

WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

W II TURZE REKRUTACJI (08.08-30.09) NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KIERUNEK

Aktorstwo i promocja medialna to jedna z najnowszych możliwości zawodowych dla osób, zainteresowanych pracą w mediach, branży eventowej i na scenie.

Fascynujący zawód aktora niekoniecznie można dziś wykonywać tylko w filmie i teatrze – jeśli masz talent i zamiłowanie do sceny, wykorzystaj je w pracy zawodowej i wybierz specjalność Aktorstwo i promocja medialna na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ.

Odrębna ścieżka kształcenia – Aktorstwo i promocja medialna – łączy w sobie umiejętności warsztatowe związane z ekspresją sceniczną oraz wiedzę i  kwalifikacje, które pozwolą absolwentom na zrozumienie nowych mediów, w tym mediów społecznościowych.

Współczesne media i branża kreatywno-rozrywkowa są wymagające – aby sprawnie się w nich poruszać trzeba znać tajniki promocji, marketingu czy komunikacji wizerunkowej.

Nowe zawody i specjalności związane z mediami i promocją medialną wymuszają także artystycznej kreatywności, umiejętności improwizowania, doświadczenia związanego z obyciem z kamerą i mikrofonem. Narzucają również konieczność nadążania za zmieniającymi się trendami i mechanizmami oddziaływania nowych mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych.

Wśród umiejętności, jakie nabędzie absolwent znajdą się między innymi te odnoszące się do profesji aktorskiej, związane z wystąpieniami publicznymi, pracą na scenie, tańcem i zajęciami ruchowymi, pracą przed kamerą i mikrofonem, jak również kwalifikacje marketingowo-promocyjne. Wśród nich między innymi: budowanie własnej marki, autoprezentacja, techniki promocji eventowej, scenicznej i widowiskowej.

W programie studiów:

Aktorstwo i promocja medialna, dzięki finansowaniu z projektu UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI, to aż 700 godzin zajęć specjalistycznych na studiach stacjonarnych i prawie 550 na niestacjonarnych, łącznie 16 przedmiotów specjalnościowych – tak bogatej specjalności w cenie standardowego czesnego nie znajdziesz na żadnym innym kierunku.

Absolwent Aktorstwa i promocji medialnej uzyska w trakcie studiów kompleksową i interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania mediów masowych, w tym specyfiki nowych mediów.

Spośród wielu ciekawych zajęć, oferujemy studentom tego kierunku konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i projekty m.in. w ramach przedmiotów:

 • Historia i współczesność teatru oraz filmu
 • Ćwiczenia aktorskie
 • Praca aktora z kamerą
 • Dykcja, techniki mowy, emisja i impostacja głosu
 • Piosenka i taniec
 • Przygotowanie aktora do castingu
 • Organizacja widowisk
 • Event marketing
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Sponsoring i fundraising
 • Start-up w mediach
 • Kreacja w mediach społecznościowych

Kształcenie obejmuje również blok przedmiotów dotyczących komunikowania marketingowego, komunikacji wizerunkowej oraz zasad wykorzystywania mediów w działaniach promocyjnych.

Zawody, w których absolwent będzie mógł wykorzystać swoje kwalifikacje:

 • aktor, w tym aktor reklamowy,
 • konferansjer,
 • lektor,
 • event manager,
 • specjalista ds. nowych mediów: video manager, art director, art specialist, content marketing manager, social media manager i wiele innych.
 • specjalista do spraw promocji i public relations.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie również w takich obszarach jak produkcja gier komputerowych czy dubbing i produkcja audiobooków.

Mogą być wykorzystywane także w pracy dziennikarza, w działalności kulturalnej i oświatowej, jak również w obrębie prowadzenia własnej działalności artystycznej.

Studia realizowane w ramach projektu pn. „UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI”.

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

Nowe możliwości wynikające z realizacji projektu UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI

 • Wybierasz nową i wyjątkową specjalność w standardowej cenie czesnego
 • Zyskujesz ponad 700 godzin zajęć specjalistycznych na studiach stacjonarnych, 550 na ścieżce niestacjonarnej
 • Uczysz się aż 16 przedmiotów specjalnościowych – to 3 razy więcej zajęć niż na standardowej ścieżce
 • Korzystasz z indywidualnego tutoringu dla studentów w zakresie interesujących Ciebie aspektów rozwoju osobistego i zawodowego
 • Masz zajęcia z praktykami z branży scenicznej, eventowej , produkcji video i nowych mediów, w laboratoriach specjalistycznych doposażonych ze środków projektu

Limit przyjęć na tę specjalność wynosi: 20 osób dla studiów stacjonarnych oraz 20 osób dla studiów niestacjonarnych.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019