Biznes turystyczny

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Turystyka jest bardzo ważną dziedziną gospodarki zarówno w skali świata, jak i Europy. Generuje dziesiątą część światowego PKB i daje zatrudnienie co dziesiątemu pracownikowi.

Rozwój branży sprawia, że istnieje duże zapotrzebowanie na kadry turystyczne, posługujące się językami obcymi, znające nowoczesne i innowacyjne aspekty turystyki oraz zorientowane na klienta i znające zasady sprzedaży. Takich właśnie fachowców kształcimy na kierunku Biznes turystyczny. Program studiów uwzględnia aktualne i spodziewane potrzeby branży turystycznej. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w hotelarstwie  gastronomii,  obsłudze ruchu turystycznego, jak i do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w turystyce. Zapraszamy na unikatowe studia na kierunku Biznes turystyczny.

 

Partnerami kierunku są przedstawiciele biznesu turystycznego i instytucji związanych z branżą turystyczną, w tym m.in.: AMADEUS Polska; Blue Diamond Hotel Active SPA w Nowej Wsi k. Rzeszowa; Hilton Garden Inn Rzeszów; Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej k. Rzeszowa; biuro podróży Lukas Travel z Sędziszowa Małopolskiego; 5 Star-Hotel consulting & outsourcing; Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Współpracujemy także z przedstawicielami Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku; Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego; Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” i innymi.

Na tym kierunku możesz:

 • uzyskać uprawnienia pilota wycieczek
 • realizować kursy: sommeliera, baristy
 • uzyskać praktykę zawodową w wielu naszych placówkach
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+

Z tej współpracy odniesiesz wiele korzyści, polegających m.in. na realizowaniu wybranych zajęć przez praktyków – specjalistów w różnych obszarach turystyki; organizowaniu warsztatów; realizowaniu niektórych zajęć w miejscach, w których na co dzień prowadzi się działalność komercyjną; udostępnieniu specjalistycznego oprogramowania; umożliwianiu realizowania praktyk i staży. Są to też potencjalne miejsca pracy dla Ciebie.

PARTNERZY KIERUNKU


Wybrane przedmioty na kierunku

 • Marketing usług turystycznych
 • E-commerce w turystyce
 • Gra decyzyjna
 • Praktyczne aspekty pilotażu i przewodnictwa
 • Standardy i procedury w branży HoReCa
 • Zarządzanie turystyką w regionie
 • Fundusze UE i zarządzanie projektami w turystyce
 • Działalność gospodarcza w turystyce

Maryla Rarus Ekspert Biura Karier WSIiZ

Sektor turystyczny stale się rozwija, przez co wzrasta również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Według raportu Travel & Tourism Global Economic & Issues 2017 w ciągu najbliższych dziesięciu lat branża turystyczna będzie w stanie zapewnić ponad 380 milionów miejsc pracy na rynku globalnym.

Certyfikaty, które możesz zdobyć

Podczas studiów możesz uzyskać uprawnienia pilota wycieczek oraz zrealizować dodatkowe kursy (np. sommeliera czy baristy) i korzystać z bogatej oferty Centrum Języków Obcych.

Laboratoria, z których będziesz korzystać

W trakcie nauki będziesz korzystać z wszystkich typów pomieszczeń dydaktycznych w budynku głównym WSIiZ w Rzeszowie oraz w Kampusie Kielnarowej, w którego skład wchodzi Centrum Turystyki i Rekreacji, a także Centrum Edukacji Międzynarodowej.

W siedzibie WSIiZ w Rzeszowie skorzystasz z:

 • laboratoriów komputerowych;
 • sal językowych.


W Kampusie w Kielnarowej czekają na Ciebie:

 • Laboratorium Systemów Rezerwacyjnych;
 • Kuchnia i sala restauracyjna w „Tabernie pod Sosnami”;
 • Pracownia Technologii Gastronomicznej.

 

Jako absolwent kierunku Biznes turystyczny (studia pierwszego stopnia licencjackie o profilu praktycznym) możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze turystyki.

Możesz też zostać zatrudniony w sektorach hotelarskim, gastronomicznym, biur podróży, a także w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub zarządzaniem produktami turystycznymi, a także zarządzaniem regionami turystycznymi.

Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach związanych z turystyką lub kierunkach pokrewnych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek właśnie u nas?

Studiuj Biznes turystyczny we WSIiZ. To same korzyści:

 • nowoczesne technologie i formy przekazu wiedzy i doświadczenia
 • zajęcia z praktykami z branży oraz w obiektach i laboratoriach symulujących prawdziwe warunki pracy
 • możliwość pozyskiwania funduszy oraz rozwój własnej przedsiębiorczości
 • „Studiuj i zarabiaj” – rozbudowany system praktyk studenckich w kraju i za granicą, za które student otrzymuje wynagrodzenie
 • dla najlepszych dodatkowe certyfikaty (np. pilota wycieczek)
 • niektóre zajęcia prowadzone w j. angielskim

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Wyposażymy Cię w specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z pełnieniem funkcji menadżera w hotelu lub w obiekcie gastronomicznym, ale też do pracy na innych stanowiskach związanych z tymi obszarami. Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu technologii żywienia, uruchomienia obiektu hotelarskiego i gastronomicznego, systemów informatycznych w hotelarstwie oraz dotyczących zarządzania i organizacji w hotelarstwie i gastronomii.

Co w programie studiów?

W programie studiów znajdują się zajęcia m.in.: Technologia żywienia; Pre-opening obiektu; Systemy informatyczne w hotelarstwie; Zarządzanie i organizacja w hotelarstwie i gastronomii.

W ramach zajęć m.in.:

 • zdobędziesz wiedzę na temat prawidłowego zaspokajania potrzeb żywieniowych człowieka w kontekście zdrowia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i zasad racjonalnego żywienia oraz wpływu procesów technologicznych na wartość odżywczą produkowanej żywności i potraw;
 • poznasz zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz funkcje i znaczenie instytucji otoczenia biznesu, a także standardy jakości obowiązujące w branży;
 • nabędziesz umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na etapie obsługi klienta oraz dobierania i stosowania odpowiednich rozwiązań ICT związanych z zarządzaniem obiektem hotelarskim;
 • poznasz nowoczesne metody organizacji pracy, a także zagadnienia z zakresu zarządzania jakością usług oraz procedurami obsługi w hotelarstwie i gastronomii.

Co po studiach?

 Koncepcja kształcenia na kierunku Biznes turystyczny przede wszystkim daje możliwość przystąpienia bezpośrednio po studiach do wykonywania czynności zawodowych w ramach własnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki. Jednak niezależnie od tego, w pełni uwzględnia zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów studiów pierwszego stopnia o tej specyfice i umożliwia zatrudnienie m.in. w: hotelach, pensjonatach, SPA, sanatoriach, restauracjach.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji menadżera biura podróży, ale też do pracy na innych stanowiskach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu systemów rezerwacji i dystrybucji, transportu w turystyce, funkcjonowania biura podróży oraz zarządzania ofertą sprzedażową biura podróży.

Co w programie studiów?

W programie studiów znajdują się zajęcia m.in.: Systemy rezerwacji i dystrybucji; Transport w turystyce; Wirtualne biuro podróży; Zarządzanie ofertą sprzedażową w biurach podróży.

W ramach zajęć m.in.:

 • nabędziesz umiejętność posługiwania się narzędziami wyszukiwania danych i rezerwacji w najbardziej popularnych w turystyce i transporcie systemach CRS i GDS;
 • zdobędziesz wiedzę na temat logistyki w transporcie turystycznym;
 • poznasz instrumenty i działania marketingowe oraz strategie działania przedsiębiorstw turystycznych;
 • zapoznasz się z organizacją pracy biura podróży, a także zasadami tworzenia oraz metodami zarządzania i strategiami sprzedaży ofert turystycznych.

Co po studiach?

Koncepcja kształcenia na kierunku Biznes turystyczny przede wszystkim daje możliwość przystąpienia bezpośrednio po studiach do wykonywania czynności zawodowych w ramach własnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki. Jednak niezależnie od tego, w pełni uwzględnia zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów studiów pierwszego stopnia o tej specyfice i umożliwia zatrudnienie m.in. w: biurach podróży, organizacjach turystycznych, agencjach turystycznych, agencjach eventowych, liniach lotniczych, lotniskach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do 30 września 2019 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019