Dietetyka

KOLEGIUM: Medyczne
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Interesujesz się rolą diety w zdrowym stylu życia? W przyszłości chcesz pracować jako dietetyk? Wybierz Dietetykę we WSIiZ i zdobądź kwalifikacje potrzebne do pracy w tym przyszłościowym zawodzie.

Społeczeństwo coraz widoczniej boryka się z nadwagą i otyłością. W Polsce problem dotyka już 70% dorosłych i, co mocno niepokojące, aż 22% dzieci. Otyłość niesie za sobą niebezpieczeństwo zachorowania na cukrzycę i nowotwory. Negatywnie wpływa również na choroby układu sercowo – naczyniowego (o skali problemu przeczytasz m.in w tym artykule).

Aby przeciwstawić się chorobie XXI wieku potrzebujemy jeszcze większej liczby specjalistów z dziedziny dietetyki. To zawód, który idealnie wpisuje się w realia współczesnego świata, a także ma ogromny potencjał do rozwoju.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, m.in. z:

 • klinicznego zarysu chorób i żywienia klinicznego,
 • tradycji żywieniowych na świecie,
 • żywienia w chorobach cywilizacyjnych,
 • poradnictwa dietetycznego z elementami dietoterapii,
 • projektowania diet,
 • higieny i toksykologii żywności,
 • biochemii ogólnej i chemii żywności,
 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • towaroznawstwa surowców rolno-spożywczych.

Na tym kierunku możesz:

 • zostać pełnoprawnym dietetykiem;
 • uzyskać praktykę zawodową w wielu naszych placówkach;
 • uzyskać, bez dodatkowych opłat, certyfikat:  Celiakia i pierwotna nietolerancja laktozy w praktyce dietetyka.
 • korzystać z nowoczesnej platformy edukacyjnej dla dietetyków DietetykPro
 • rozwijać zainteresowania w Medycznym Kole Naukowym Dietetyków ESKULAP
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;


PARTNERZY KIERUNKU

 

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Obecnie dietetyk, który kiedyś był zawodem mało popularnym, należy do grupy coraz bardziej poszukiwanych zawodów. Bez wątpienia wkrótce będzie to jeden z najistotniejszych zawodów na rynku.

Absolwenci kierunku Dietetyka we WSIiZ zarabiają najwięcej spośród absolwentów uczelni podkarpackich i mają niemal 2-krotnie większe szanse na zatrudnienie w miejscu zamieszkania.

Dane w oparciu o wyniki badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowane w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

Poznaj kierunek – Dietetyka

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Po ukończeniu studiów zostajesz pełnoprawnym dietetykiem.
Misją kształcenia na studiach na kierunku Dietetyka jest nauczanie zgodnie ze sztuką EBM (ang. evidence-based medicine). Polega ona na umiejętności posługiwania się w postępowaniu klinicznym wiarygodnymi dowodami naukowymi. W związku z tym zajęcia są prowadzone przez cenionych naukowców, a także specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym: lekarzy praktyków, dietetyków klinicznych, technologów żywności oraz trenerów personalnych.

Studenci kierunku Dietetyka doskonalą swoje umiejętności podczas praktyk zawodowych odbywanych w: szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach chorób metabolicznych, poradniach dietetycznych, żłobkach, przedszkolach, domach pomocy społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, przedsiębiorstwach i zakładach gastronomicznych.
Ważne! Podczas studiów możesz, bez dodatkowych opłat, uzyskać certyfikat: „Celiakia i pierwotna nietolerancja laktozy w praktyce dietetyka”, oferowany przez partnera strategicznego kierunku – EUROIMMUN DNA.

Dietetyka zdaniem eksperta

Czego będziesz się uczyć na zajęciach?

 • na zajęciach z Żywienia człowieka zdrowego poznasz zasady rządzące zdrowym stylem życia, zwłaszcza prawidłowym komponowaniem diet sprzyjających utrzymaniu zdrowia, nauczysz się także opracowywać kwestionariusze żywieniowe;
 • na zajęciach z Klinicznego zarysu chorób nauczysz się podstaw patogenezy chorób cywilizacyjnych rozwijających się na podłożu nieprawidłowego żywienia oraz interpretacji badań laboratoryjnych niezbędnych w pracy dietetyka;
 • zajęcia z Projektowania diet przygotują cię do pracy w charakterze dietetyka klinicznego – zdobyta tu wiedza umożliwi ci pracę w poradniach dietetycznych, a dodatkowo nauczysz się komponowania diet w oparciu o aktualne programy komputerowe dostępne na rynku;
 • na zajęciach z Edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego nauczysz się jak promować zdrowy styl życia oraz dowiesz się jakie ma to znaczenie dla stanu zdrowia społeczeństwa. Zdobędziesz kwalifikacje edukatora żywieniowego m.in. w placówkach oświatowych;
 • zajęcia z zakresu Technologii żywności i technologii gastronomicznej przygotują cię do przyszłej pracy w charakterze dietetyka w zakładach zbiorowego żywienia; nauczysz się komponowania zdrowych potraw i dań;
 • na zajęciach z Analizy i oceny jakości żywności poznasz podstawowe techniki stosowane w laboratoriach analitycznych w przemyśle spożywczym;
 • na zajęciach z Immunologii i alergologii nauczysz się oznaczać grupę krwi oraz poznasz różnice między alergią a nietolerancją pokarmową;
 • na zajęciach z Diagnostyki laboratoryjnej samodzielnie wykonasz analizę moczu oraz dokonasz oznaczeń podstawowych parametrów biochemicznych w osoczu krwi;
  na zajęciach z Biochemii samodzielnie dokonasz izolacji DNA oraz zapoznasz się z metodą amplifikacji techniką PCR. Dodatkowo poznasz zalety i wady stosowania diet odpowiednio dostosowanej do twojego genotypu.

Dietetyk.Pro – studiuj nowocześnie

Studenci kierunku Dietetyka na WSIiZ – jako jedni z nielicznych w kraju – mają zapewniony bezpłatny dostęp do profesjonalnej platformy edukacyjnej dla dietetyków DietetykPro. Platforma posiada m.in.: bazę 10000 produktów i potraw, kompleksowy wywiad żywieniowy, bilansowanie 58 norm, kalkulatory dietetyczne, nowoczesne wydruki i kartoteki Pacjentów. Jednym z wielu atutów programu jest indywidualny dostęp do platformy nie tylko w czasie trwania ćwiczeń, ale również po zakończonych zajęciach, co umożliwia studentom kształcenie w dowolnym momencie.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych,
 • Uniwersytet Medyczny we Lwowie,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Natomiast praktykę zawodową możesz realizować w naszych palcówkach :

 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
 • PRO-FAMILIA Specjalistyczny Szpital w Rzeszowie,
 • Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego,
 • Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie,
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle,
 • Centrum Medyczne w Łańcucie,
 • Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
 • Miejski Zespół Żłobków,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,
 • Uzdrowisko Rabka S.A.,
 • Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. Z.O.O,
 • Uzdrowisko Horyniec Sp zo.o,
 • DietaMINA,
 • Alchemia Diet – Poradnia Dietetyczna,
 • Sanatorium Plon,
 • DPS Rzeszów,
 • DPS Krosno,
 • DPS Łańcut,
 • DPS Ruda,
 • DPS Huwniki,
 • Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

Dietetyk zawodem przyszłości

 • Według raportu kampanii „Otyłość kontra zdrowie”, z nadwagą zmaga się 68% mężczyzn
  i 53% kobiet. Szacuje się, że w 2025 roku z problemem nadal zmagać się będzie 30% mężczyzn i 26% kobiet.
 • Jak podaje Raport Agencji Rozwoju Regionalnego, pracodawcy również zauważają plusy wynikające ze zmiany stylu życia przez ich pracowników – ma on pozytywny wpływ m.in. na produktywność.
 • Dane przekazane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) są zatrważające. Wynika z nich, że:
  • Nadwaga przyczynia się do śmierci ok. 3,4 mln osób dorosłych każdego roku,
  • W 2016 roku u ponad 1,9 mld osób zdiagnozowano nadwagę,
  • Według wskaźnika BMI – co najmniej 650 mln światowej populacji to osoby otyłe.
  • Od 1975 do 2019 otyłość wśród populacji wzrosła niemalże trzykrotnie!

 

Dzięki kompleksowemu wykształceniu, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, placówkach oświatowych i siłowniach.

Oferty pracy zostały również poszerzone o firmy cateringowe, prężnie działające na rynku pracy. Zawód dietetyka idealnie wpasowuje się w promowaną przez catering ideę diety pudełkowej. Potrawy przygotowane pod okiem specjalisty dietetyka są w pełni zbilansowane i o określonej kaloryczności, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Zdaniem pracodawcy

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dzięki odpowiednio zaplanowanym zajęciom na kierunku Dietetyka, realizowanym na Wydziale Medycznym, uzyskują kwalifikacje i uprawnienia nie tylko jako specjaliści w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia, ale również racjonalnego żywienia, a dzięki nabytym umiejętnościom stają się najlepszym doradcą w osiągnięciu sukcesu pacjenta.

Piotr KULA
Dyrektor Badań i Rozwoju w firmie Olimp Laboratories.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Absolwenci powinni być przygotowani w sposób elastyczny do wejścia na rynek pracy. Oferowany program studiów zapewnia im możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do założenia i skutecznego prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze dietetyki.

Obecnie zawód dietetyka jest coraz bardziej popularny. W przyszłości z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Według „Raportu o Rozwoju Społecznym” opracowanego pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zawód dietetyk należy do grupy zawodów przyszłości (z obszaru zawodów w służbie społeczeństwu).

Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński

Miejsce dla DIETETYKA w ochronie zdrowia – strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
26 lipca 2016 r. minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej. Dietetyk wejdzie w skład zespołu POZ, więcej szczegółów na stronie: www.mz.gov.pl.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Dietetyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.
Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności. Rozwiązanie to, wdrożone właśnie w WSIiZ, spotyka się z przychylnością naszych studentów. Dzięki elastycznemu systemowi studiowania studenci mają bowiem większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Poradnictwo dietetyczne to niezwykle ważny obszar wiedzy. Dziś ludzie często nie mają czasu, ochoty i wiedzy aby odżywiać się zdrowo i rozsądnie – co za tym idzie – cierpią z powodu skutków złego odżywiania. Dodatkowo, zaburzenia odżywiania jak anoreksja, ortoreksja czy bulimia są poważnymi problemami cywilizacyjnymi. Równolegle – wzrasta świadomość ważności zdrowego i dobrego odżywiania. To ogromny rynek do zagospodarowania. Poradnictwo dietetyczne da Ci wiedzę i umiejętności przygotowania diety oraz potraw wchodzących w skład poszczególnych diet celem ich optymalizacji. Co więcej, absolwenci tej specjalności wiedzą również jak rozpoznawać zapobiegać i leczyć choroby dietozależne.
Zdobędziesz kwalifikacje, aby profesjonalnie i kompetentnie współpracować z lekarzami chorób wewnętrznych, gastrologami, pediatrami czy dietetykami w zakresie:

 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

Współpracując z innymi fachowymi pracownikami ochrony zdrowia nauczysz się jak zarządzać personelem zakładów żywienia zbiorowego, prowadzić działania marketingowe i menadżerskie w tym obszarze. Kompetentnie ocenisz funkcjonowanie rynku żywnościowo – żywieniowego w Polsce.

Pozyskane zdolności analityczne uczynią z Ciebie efektywniejszego, a tym samym – bardziej pożądanego pracownika.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będziesz przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem. Ponadto będziesz kompetentnym partnerem dla trenerów osobistych i coachów.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

W obecnych czasach obserwuje się wzrastający trend na posiadanie wysportowanej sylwetki, co związane jest z pojawieniem się coraz większej populacji zarówno sportowców zawodowych jak i amatorów.

Odpowiednia dieta sportowca jest kluczem do tego, aby osiągać coraz lepsze wyniki i być zadowolonym ze swojego wyglądu. Prawidłowe odżywianie jest bowiem warunkiem do posiadania energii na treningach, przyczynia się do zwiększenia siły i wytrzymałości mięśni, ich szybszej regeneracji, a także wzmacnia odporność, co z kolei wpływa na zmniejszenie częstości infekcji i kontuzji.

Celem kształcenia na tej specjalności będzie przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

Jako absolwent kierunku dietetyka ze specjalnością dietetyka sportowa będziesz dysponował wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi świadome planowanie posiłków dla siebie i innych. Dowiesz się jak odpowiednio przygotować jadłospis o niezbędnej dla organizmu wartości energetycznej i odżywczej. Dzięki wiedzy na ten temat będziesz w stanie świadomie kontrolować i podnosić siłę, wydolność i wytrzymałość swoich przyszłych pacjentów. Będziesz potrafił również udzielić fachowych porad na temat odpowiedniego nawodnienia organizmu, unikania produktów mogących wpływać niekorzystnie na organizm, a co za tym idzie – poprawy sylwetki i ogólnej kondycji pacjenta.

W programie studiów:

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy medycyny sportowej i rekreacyjnej
 • Odżywki i ich zastosowanie w sporcie
 • Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
 • Środki dopingujące w sporcie – uwarunkowania prawne i diagnostyczne

Studia niestacjonarne realizowane w ramach projektu pn. „UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI”.

Nowe możliwości wynikające z realizacji projektu UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI

 • Dla najlepszych studentów kurs trenera personalnego z certyfikatem
 • Wyjazdy studyjne do siedziby Olimp Labs w Nagawczynie
 • Realizacja zajęć praktycznych w unikatowym Laboratorium prób wysiłkowych

Limit przyjęć na tę specjalność w ramach projektu wynosi: 16 osób na studia niestacjonarne .

Firma Olimp Labs to krajowy lider producentów suplementów diety i odżywek w Polsce.

W ciągu 25 lat istnienia OLIMP LABS stała się firmą o zasięgu europejskim, osiągając wysoką pozycję na tak wymagających rynkach jak niemiecki, austriacki, szwajcarski, francuski czy skandynawski. Było to możliwe dzięki rozwojowi bazy naukowej z nowoczesnym zapleczem produkcyjno-laboratoryjnym. Firma prowadzi współpracę z największymi autorytetami oraz jednostkami naukowo-badawczymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

A co po studiach

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach typu wellness i spa oraz fitness. Będziesz również przygotowany do podjęcia własnej działalności w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem. Ponadto, będziesz kompetentnym partnerem dla trenerów osobistych i coachów.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • studenci kierunków medycznych mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do 30 września 2019 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (biologia lub chemia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019