Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Rekrutacja w II turze nie jest prowadzona.

Chcesz połączyć pasję do nawiązywania kontaktów międzyludzkich z umiejętnością kreatywnego pisania i fotografii? Interesujesz się nowoczesnym marketingiem, a swoją przyszłość wiążesz z branżą PR lub agencją marketingową? Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to Twój kierunek!

PARTNERZY

Na tym kierunku możesz:

 • zdobywać doświadczenie zawodowe w profesjonalnych mediach studenckich Grupy Intro.media
 • realizować praktyki w największych mediach i firmach regionu
 • brać udział w bezpłatnych warsztatach – z dziennikarzami, PR-owcami, marketingowcami i specjalistami z obszaru komunikacji
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+
 • Dzięki współpracy z IAB Polska, będącym naszym Partnerem Strategicznym, będziesz mógł przygotować się do zdobycia renomowanych certyfikatów. Zdobyte umiejętności w zakresie digital marketingu wyróżnią Cię na rynku pracy

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Umiejętność wykorzystywania nowoczesnego oprogramowania i narzędzi internetowych, multimediów;
 • Wiedzę i umiejętności praktyczne, przekazane przez dziennikarzy, grafików, fotoreporterów i marketingowców;
 • Przygotowanie do pracy w nowoczesnych agencjach i mediach elektronicznych oraz w redakcjach mediów tradycyjnych;

ZAJĘCIA

Wybrane przedmioty, z których będziesz mógł czerpać wiedzę w trakcie zajęć, to m.in.:

 • Dziennikarstwo online;
 • Badania Internetu;
 • Warsztat Public relations;
 • Pracownia fotografii cyfrowej;
 • Webwriting i redagowanie tekstów;
 • Warsztat crossmedialny;
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Certyfikaty, które możesz zdobyć:

 • ECDL
 • TELC
 • LCCI IQ

ROZWÓJ

Weź udział w dodatkowych, bezpłatnych warsztatach „Chcę więcej”, który oferuje zagadnienia:

 • Kreatywny warsztat medialny;
 • Copywriting w brandingu;
 • Mobile marketing;
 • Event marketing.

PRAKTYKI

Szlifuj umiejętności praktyczne w specjalistycznych laboratoriach i studiach:

 • fotograficznym;
 • komputerowym;
 • Ergonomii Neurokognitywnej ;
 • studiu telewizyjnym Intro.TV;
 • studiu radiowym Intro Radio;

20.04.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub skanem na adres: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub prześlij skan na adres mailowy: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Od 1 lipca 2020 możesz również składać dokumenty osobiście w Dziale Rekrutacji (pokój RA8), zachowując niezbędne środki ostrożności. Dowiedz się więcej

16.09.2020r. – Zakończenie rekrutacji

21.09.2020r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2020!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Będąc absolwentem dziennikarstwa możesz zostać np.:

 • specjalistą ds. marketingu internetowego;
 • specjalistą ds. promocji;
 • specjalistą ds. komunikacji wizerunkowej;
 • copywriterem;
 • redaktorem;
 • specjalistą ds. polityki informacyjnej.

Specjalności

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Z roku na rok rośną kwoty przeznaczane przez zleceniodawców na reklamę i działania marketingowe w Internecie, a wszelkie prognozy mówią, że branża digital marketingu rozwijać się będzie dynamicznie jeszcze przez długi czas.

Specjalność Marketing internetowy przeznaczona jest dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w agencjach marketingowych i kreatywnych oraz działach promocyjno-marketingowych firm, a także agencjach reklamowych, pracujących nad kampaniami w internecie. Specjalność jest realizowana od 4 semestru studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający doświadczenie praktyczne oraz dorobek w branży marketingu internetowego.

Co w programie studiów?

 Program studiów obejmuje blok przedmiotów ogólnoakademickich, kierunkowych oraz specjalnościowych. W ramach kształcenia na specjalności Marketing internetowy zaplanowano takie zajęcia jak:

 • Kampanie PR i reklamowe w sieci
 • Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych
 • Zachowania konsumentów w Internecie
 • Marketing w wyszukiwarkach
 • Storytelling

Będąc studentem Dziennikarstwa i komunikacji społeczne II stopnia WSIiZ będziesz mógł zrealizować dodatkową, dwusemestralną specjalność Digital marketing, przygotowującą do egzaminu na certyfikat kompetencji z zakresu marketingu internetowego DIMAQ. Dla naszych studentów oferujemy preferencyjne warunki cenowe kursu.

Co po studiach?

Zdaniem ekspertów po studiach na specjalności Marketing internetowy znajdziesz pracę jako specjalista ds. marketingu internetowego lub social media manager oraz na stanowiskach pokrewnych.

Jako absolwent studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na studiach magisterskich oferujemy do wyboru dwie odrębne ścieżki kształcenia – „Nowe media i public relations” oraz „Grafika multimedialna”.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Aby działać efektywnie, dziennikarstwo i dziennikarze muszą szybko dopasowywać się do tempa przemian w mediach. Nowoczesne media potrzebują dziennikarzy, którzy z łatwością odnajdą się w świecie Internetu i mediów internetowych, a także będą w stanie pracować na najwyższych obrotach, dążąc do aktualności i skuteczności. Specjalność dedykowana tym, którzy chcą rozwinąć karierę jako twórcy w świecie mediów cyfrowych. Studia zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami i specyfiką komunikacji w Internecie.

W programie studiów m.in.:

 • Real – time journalism,
 • Kreatywne pisanie,
 • Storytelling,
 • Warsztat crossmedialny,
 • Social media,
 • Dziennikarstwo obywatelskie.

A co po studiach?

Osoby, które potrafią wyszukiwać i analizować informacje, a następnie przygotować je do publikacji w odpowiedniej formie, dopasowanej do konkretnych mediów, są niezwykle cenne na rynku pracy. Jako absolwent tej specjalności, będziesz mógł podjąć pracę m.in. w:

 • instytucjach branży medialnej, w tym w portalach internetowych;
 • działach marketingu/PR/promocji/reklamy/multimediów przedsiębiorstw, organizacji,
 • fundacji, stowarzyszeń, jednostek samorządowych, rządowych, partii politycznych, itp.;
 • firmach konsultingowych, doradczych ds. wizerunku i marketingu;
  biurach prasowych;
 • działach mediów społecznościowych przedsiębiorstw, organizacji, mediów;
 • agencjach reklamowych, kreatywnych, interaktywnych, eventowych, PR.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji..
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020