Filologia angielska

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 lub 7 semestrów

Wybierz studia filologiczne w międzynarodowym gronie, które pozwolą Ci zrealizować marzenia o międzynarodowej karierze zawodowej.

Filologia angielska we WSIiZ ukierunkowana jest na współpracę z sektorem biznesowym w zakresie: umiejętności językowych, bezpośrednich kontaktów biznesowych i wykonywania tłumaczeń. To jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

PARTNERZY

Pearson – Światowa firma edukacyjna, zapewniająca treści, oceny i usługi cyfrowe uczniom, instytucjom edukacyjnym, pracodawcom, rządom i innym partnerom na całym świecie.

Skrivanek – Jedna z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Izba przemysłowo-handlowa w Rzeszowie – Organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty gospodarcze. Jej celem jest rozwój gospodarczy województwa Podkarpackiego.

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy;
 • Wykształcenie pod okiem ekspertów;
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

Na studiach możesz:

 • skorzystać z uzupełniającego kursujęzyka angielskiego;
 • doskonalić wymowę w cyfrowym laboratorium językowym;
 • opanować nie jeden, a dwa języki obce;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

PARTNERZY KIERUNKU

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, translatoryki, teorii literatury oraz historii, kultury i literatury krajów wybranego obszaru językowego;
 • Umiejętność rozróżniania rejestrów i stylów językowych w różnego rodzaju tekstach oraz właściwego interpretowania, przygotowywania i tłumaczenia tekstów zgodnie z ich funkcją i specyfiką odbiorcy;
 • Kompetencje niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów komunikacyjnych.
 • Znajomość dwóch języków obcych – angielskiego (poziom C1) oraz niemieckiego lub rosyjskiego (do wyboru);

ZAJĘCIA

 • Zajęcia, m. in. Phonetics, Listening & Speaking oraz Translation, prowadzone w Cyfrowym Laboratorium Językowym.
 • Wykorzystanie specjalnego oprogramowania do ćwiczenia fonetyki i korygowania własnych błędów.
 • Zadania językowe pod kątem zawodu tłumacza.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Będąc absolwentem filologii angielskiej możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • Szkole języków obcych;
 • Biurze tłumaczeń;
 • Biznesie;
 • Korporacjach międzynarodowych;
 • Edukacji;
 • Administracji publicznej.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Międzynarodowe korporacje oraz mniejsze regionalne firmy, inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują osób z biegłą znajomością języków obcych.

Po ukończeniu Filologii angielskiej, niezależnie od wybranej specjalizacji, zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w międzynarodowym zespole. Twoją „kartą przetargową” na rozmowie kwalifikacyjnej będzie umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym.

Już na studiach nawiążesz międzynarodowe kontakty, które pozytywnie wpłyną na kształtowanie Twojej ścieżki kariery zawodowej. Znacznie podniesiesz poziom znajomości dwóch języków bez dodatkowych opłat za uczestnictwo w kursach językowych. To wszystko osiągniesz, kształcąc się przez trzy lata pod okiem wykwalifikowanej, międzynarodowej kardy dydaktycznej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • Lektorem
 • Nauczycielem
 • Pracownikiem firmy lub instytucji działającej na rynku europejskim lub międzynarodowym

Możesz znaleźć pracę w:

 • Szkole języków obcych
 • Biurze tłumaczeń
 • Biznesie
 • Korporacji międzynarodowej
 • Edukacji
 • Administracji publicznej

Zgodnie z najnowszymi danymi ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia w Polsce ponad 150 tys. specjalistów. Do 2020 roku prognozowana liczba miejsc pracy wzrośnie o kolejne 100 tys.

Poszukiwani są głównie absolwenci ze znajomością języków obcych (z językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz językami skandynawskimi, przynajmniej na poziomie B2) oraz specjaliści, którzy będą prowadzić zaawansowane międzynarodowe procesy z zakresu finansów, księgowości, obsługi klienta, IT czy HR.

Miasto Rzeszów w 2015 roku otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce 2015″.Konsekwentnie wdraża strategię promocji gospodarczej, dedykowaną firmom z sektora BPO (business proces outsourcing – centra usług biznesowych) oraz SSC (shared services centers – centra usług wspólnych), czego efektem jest np. utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla Europy Środkowej przez firmę Deloitte.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu intensywnie rozwija się w Polsce, co w najbliższych latach będzie mieć również duży wpływ na rozwój naszego regionu.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska - Biuro Karier WSIiZ

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Międzynarodowe korporacje oraz mniejsze regionalne firmy, inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują osób z biegłą znajomością języków obcych. Język angielski w chwili obecnej jest podstawowym językiem komunikacji międzynarodowej, dlatego połączenie studiów filologicznych np. z wiedzą ekonomiczną gwarantuje sukces zawodowy.

Z kolei znajomość mniej powszechnych języków, np. chińskiego, jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy, rośnie bowiem liczba ofert zatrudnienia dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z rynkiem chińskim.

Rozwijająca się Europa importuje towary z rynku dalekowschodniego stąd konieczność znajomości tego języka. Wyniki badań potwierdzają, że osoby znające język chiński, osiągają najwyższe wynagrodzenie wśród pracowników znających języki obce.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana  od 1. semestru studiów)

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM 

SPECJALNOŚĆI

Specjalizacja jest realizowana od 4 semestru studiów i umożliwia:

Specjalizacja ta pozwoli Ci poznać teorię, strategie i specjalistyczne słownictwo z zakresu komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie. Intensywna nauka języków, zintegrowana z blokiem zajęć dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji i zarządzania w biznesie, pozwoli Ci na zdobycie doskonałej orientacji w obszarach dotyczących zarówno stosunków międzynarodowych, jak i europeistyki.

Nauczysz się, jak skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz w wyspecjalizowanych działach (PR, reklama).

W programie studiów m.in.:

 • Biznes międzynarodowy,
 • Komunikacja w biznesie,
 • Komunikacja polityczna,
 • Język perswazji i reklamy,
 • Język tekstów ekonomicznych i handlowych.

A co po studiach?

Absolwent tej specjalizacji będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy jako menedżer, konsultant biznesowy ds. współpracy międzynarodowej, specjalista w dziedzinie języka biznesu.
Istnieje również możliwość zatrudnienia jako specjalista ds. współpracy międzynarodowej w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i gminnych, biurach tłumaczeniowych.

Specjalizacja realizowana od 4 semestru studiów.

Wybierając specjalność translatoryczną poznasz kulturę i historię danego obszaru językowego oraz różne teorie i techniki przekładu pisemnego i ustnego. Nabędziesz także umiejętności wykorzystywania specjalistycznego słownictwa z wybranych dziedzin oraz nabędziesz kompetencje komunikacyjne konieczne do pracy w środowisku międzynarodowym.

W trakcie zajęć zapoznasz się m.in. z zastosowaniem komputerów w pracy tłumacza i redaktora, współczesnymi uwarunkowaniami zawodu tłumacza oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy z rynkiem wydawniczym.

W programie studiów m.in.:

 • Domeny tłumacza,
 • Ekwiwalencja w tłumaczeniu,
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych formalnych,
 • Tłumaczenie tekstów ogólnoużytkowych,
 • Przekład ustny.

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, redaktora i publicysty. Znajdziesz również zatrudnienie w branży konsultingowej, Human Resources oraz wydawnictwach obcojęzycznych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020