Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Wybierz najskuteczniejsze połączenie teorii z praktyką. Realizuj marzenia o reżyserowaniu małych form multimedialnych, kręć reklamy i miej wpływ na sprzedaż towarów i usług w sieci. Wybierz Grafikę komputerową i produkcję multimedialną we WSIiZ.

CO DADZĄ CI STUDIA

Umiejętność:

 • reżyserowania małych form multimedialnych – artystycznych i marketingowych;
 • kręcenia reklam;
 • sprzedaży towarów i usług w sieci;
 • projektowania materiałów marketingowych;

Na tym kierunku możesz:

 • Wyjechać na studia w ramach programu Erasmus
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauczania języków obcych
 • Skorzystać z programu MASTER
 • Zdobyć certyfikaty warte 5 000 zł

ZAJĘCIA

 • rozwiną Twoją wyobraźnię przestrzenną i graficzną;
 • zwiększą umiejętność posługiwania się narzędziami niezbędnymi w tworzeniu projektów graficznych i ich wizualizacji;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Postaw na rozwój osobisty i zdobądź cenne certyfikaty, warte łącznie aż 5 000 zł!

ROZWÓJ

 • Skorzystaj z rozszerzonego pakietu nauczania języków obcych;Dołącz do programu MASTER;
 • Studiuj za granicą w ramach programu Erasmus;

Korzystaj z rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury informatycznej:

 • skanera trójwymiarowego;
 • drukarek 3d;
 • systemu motion capture;
 • sprzętu do badania eyetrackingu;

PRAKTYKI

Pogłębiaj umiejętności praktyczne w:

 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej;
 • Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu;
 • Laboratorium Fotograficznego;
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Realizuj się w pracy jako:

 • grafik komputerowy (graphic designer);
 • reżyser form multimedialnych;
 • webdesigner;
 • projektant systemów identyfikacji wizualnej;
 • specjalista ds. technik multimedialnych, projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją;
 • screen designer;
 • grafik e-commerce;
 • montażysta dźwięku i obrazu.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Na rynku pracy jest wiele ofert dla specjalistów z zakresu grafiki komputerowej, zwłaszcza z obszaru grafiki 3D. Profesjonaliści specjalizujący się w grafice komputerowej, tworzeniu stron internetowych i ich elementów, infografikach czy elementach graficznych aplikacji mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy.

Prace graficzne studentów

Grafika stanie się Twoim żywiołem i przestrzenią realizowania pasji. Będziesz posiadać umiejętności, które pozwolą Ci zostać wartościowym członkiem zespołu w firmie graficznej lub marketingowej, zajmować się obsługą wizualną różnego rodzaju wydarzeń, albo na zasadzie freelancera realizować zamówienia na projekty graficzne.

Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:

 • grafikiem komputerowym (graphic designerem),
 • reżyserem form multimedialnych,
 • webdesignerem,
 • projektantem systemów identyfikacji wizualnej,
 • specjalistą ds. technik multimedialnych, projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją,
 • screen designerem,
 • grafikem e-commerce,
 • montażystą dźwięku i obrazu.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Rynek usług graficznych dynamicznie się zmienia i wykazuje tendencje wzrostowe. Zapotrzebowanie na usługi graficzne wciąż rośnie.

Na rynku pracy jest wiele ofert dla specjalistów z zakresu grafiki komputerowej, zwłaszcza z obszaru grafiki 3D. Profesjonaliści specjalizujący się w grafice komputerowej, tworzeniu stron internetowych i ich elementów, infografikach czy elementach graficznych aplikacji mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy.

Duże zapotrzebowanie na usługi grafików mają firmy działające w obszarze social media, a także agencje marketingowe i PR realizujące kampanie komunikacyjne skierowane do reprezentantów młodego pokolenia.

Już od kilku lat agencja zatrudnienia działająca przy Biurze Karier WSIiZ notuje zwiększoną liczbę ofert pracy dla grafików – należą one do jednych z najliczniejszych spośród wszystkich ofert.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna są podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru.

Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, zgodne ze swoimi zainteresowaniami, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.u przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich. Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje.

Odrębna ścieżka kształcenia (realizowana od 1. semestru)

Projektowanie gier komputerowych

Specjalności

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

To rewolucyjna specjalność zbudowana na podstawie standardów wypracowanych przez najlepsze uczelnie amerykańskie.

Zajęcia realizowane są przez prowadzących z INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS (IUPUI) – specjalistów, którzy zdobywali doświadczenia m.in. przy produkcji kasowych hitów filmowych.


W programie studiów m.in.:

 • projektowanie dla wizualizacji i komunikacji,
 • projektowanie stron internetowych,
 • grafika rastrowa w grafice komputerowej,
 • infografika,
 • grafika komputerowa dla mediów społecznościowych,
 • cyfrowy dźwięk i obraz,
 • programowanie, adaptacja i integracja danych cyfrowych.

Specjalność realizowana jest w języku angielskim, a jej ukończenie sygnowane jest certyfikatem IUPUI potwierdzającym wysokie kwalifikacje w obszarze zaawansowanej grafiki komputerowej.


A co po studiach?

Jako absolwent zdobędziesz konkretne umiejętności i wiedzę niezbędną w pracy grafika komputerowego, projektanta, specjalisty od efektów specjalnych czy designera.

Znajdziesz również pracę w zawodach związanych z kreowaniem przekazów na potrzeby mediów masowych, reklamy, filmu oraz komputerową obróbką zdjęć i dźwięku.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Interesujesz się grafiką komputerową, a dodatkowo lubisz tworzyć i jesteś kreatywny? Te studia pozwolą Ci się rozwinąć!

Zajęcia na kierunku nastawione są ściśle na praktykę. Większość z nich prowadzona jest przez kadrę praktyków, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem graficznym, grafiką multimedialną i brandingiem. Pozwala to na zdobycie umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Studia pozwolą również na rozwój osobowości, dzięki realizacji przedmiotów ogólnoakademickich. Twoje horyzonty zdecydowanie się poszerzą – również z punktu widzenia studiowanego kierunku i specjalności.

Grafika stanie się Twoim żywiołem, motorem do ciągłego rozwoju i przestrzenią, w której zrealizujesz swoje pasje. Wykształcenie da Ci możliwość pracy w zespole kreatywnym lub realizować projekty dla własnych klientów jako freelancer.

Nacisk położono na zagadnienia związane z komunikacją marketingową przedsiębiorstw, działania Public Relations i reklamowe, a także na branding.

W programie studiów m.in.:

 • Typografia
 • DTP
 • Pracownia Form Reklamowych
 • Branding
 • Projektowanie znaku i systemów identyfikacji.
 • Pracownia projektowania graficznego

A co po studiach?

Studia ukończysz z szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi z projektowaniem graficznym,
w szczególności nastawionymi na potrzeby marketingu. Będziesz pewnie realizował skomplikowane projekty graficzne i sprawnie poruszał się w znaczeniach, psychologii i kolorach. Kompleksowy program nauczania pozwoli na zbudowanie silnej pozycji na rynku pracy.

Specjalność realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.

Interesujesz się drukiem 3D? Wiążesz swoją zawodową przyszłość z tą technologią? Dobrze trafiłeś. Specjalność ta jest bardzo mocno związana z rozwijającym się obecnie rynkiem usług druku trójwymiarowego (3D). Jest on coraz bardziej rozpowszechniony. Obecnie technologie związane z drukiem 3D stosuje się w wielu dziedzinach życia – a co za tym idzie niezbędne jest kształcenie w tym kierunku. Dzięki oferowanej specjalności jesteśmy w stanie kształcić profesjonalistów w tym zakresie.

W trakcie studiów m.in.:

 • Podstawy druku 3D
 • Modelowanie na potrzeby druku 3D
 • Zastosowanie druku 3D
 • Skanowanie trójwymiarowe

Ta specjalność to nowość w ofercie dydaktycznej polskich Uczelni. Będzie realizowana nie tylko przez wykładowców akademickich, ale także prze praktyków. Infrastruktura Uczelni pozwala na pracę w technologiach FDM oraz 3DP – a co za tym idzie pozwala na szerokie poznanie tematyki związanej z drukiem 3D. Planowane zajęcia mają charakter praktyczny – specjalność będzie realizowana w oparciu o praktyczne laboratoria, a na końcu studiów każdy ze studentów będzie mógł pochwalić się zrealizowanym projektem.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy jako projektant form drukowanych, a także będziesz posiadał umiejętności związane z drukowaniem 3d, przygotowywaniem modelu, jego procesowaniem. Będziesz także znał sposoby akwizycji świata zastanego (skanowanie 3d) i ich przetwarzania pod kątem druku 3d.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020