Marketing internetowy

WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Podczas zajęć z praktykami poznasz specyfikę skutecznych działań marketingowych w Internecie. W ramach studiów dualnych będziesz odbywać płatny staż, który zagwarantuje Ci cenne doświadczenie zawodowe.

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA STACJONARNE OBJĘTE PROGRAMEM: STUDIA DUALNE

4 semestry zajęć w UCZELNI  |  2 semestry stażu w FIRMIE  |  18 000 zł brutto dla CIEBIE

Z roku na rok rosną kwoty przeznaczane przez zleceniodawców na reklamę i działania marketingowe w Internecie, a wszelkie prognozy mówią, że branża digital marketingu rozwijać się będzie dynamicznie jeszcze przez długi czas.

Specjalność Marketing internetowy przeznaczona jest dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w agencjach marketingowych i kreatywnych oraz działach promocyjno-marketingowych firm, a także agencjach reklamowych, pracujących nad kampaniami w internecie. Specjalność jest realizowana od 4 semestru studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający doświadczenie praktyczne oraz dorobek w branży marketingu internetowego.

Co w programie studiów?

 Program studiów obejmuje blok przedmiotów ogólnoakademickich, kierunkowych oraz specjalnościowych. W ramach kształcenia na specjalności Marketing internetowy zaplanowano takie zajęcia jak:

 • Kampanie PR i reklamowe w sieci
 • Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych
 • Zachowania konsumentów w Internecie
 • Marketing w wyszukiwarkach
 • Storytelling

Będąc studentem Dziennikarstwa i komunikacji społecznej II stopnia WSIiZ będziesz mógł zrealizować dodatkową, dwusemestralną specjalność Digital marketing, przygotowującą do egzaminu na certyfikat kompetencji z zakresu marketingu internetowego DIMAQ. Dla naszych studentów oferujemy preferencyjne warunki cenowe kursu.

Co po studiach?

Zdaniem ekspertów po studiach na specjalności Marketing internetowy znajdziesz pracę jako specjalista ds. marketingu internetowego lub social media manager oraz na stanowiskach pokrewnych.

Jako absolwent studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na studiach magisterskich oferujemy do wyboru dwie odrębne ścieżki kształcenia – „Nowe media i public relations” oraz „Grafika multimedialna”.

Na studiach stacjonarnych możesz skorzystać z programu STUDIA DUALNE

Część zajęć na studiach stacjonarnych zrealizujesz podczas stażu w firmie. W Twoim programie studiów są one zapisane jako 3-miesięczny staż przez 4 semestry (łącznie 12 miesięcy). Za wszystkie godziny stażowe (minimum 1440 godzin) otrzymasz wynagrodzenie. W ten sposób będziesz mógł zarobić w trakcie studiów minimum 14 000 zł na rękę. Nie będziesz też pisać kolokwiów. Oceny z zajęć w ramach stażu wystawi Ci przełożony w firmie, a nie wykładowca.

dowiedz się więcej>>

Firmy, w których będzie można odbyć płatny staż

 • Ideo Force
 • Exacto
 • Seonet Polska
 • onData
 • Polskie Radio Rzeszów
 • Radio VIA

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów w okresie 1 stycznia 2019 r – 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt pt. „PRACUJ I STUDIUJ – studia dualne na kierunku Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Administracja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11 fax: +48 17 866 12 22 e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019