Programowanie

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku INFORMATYKA.

Specjalność programowanie odpowiada na bardzo wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów programistów. Program tej specjalności wprowadzi Cię w aktualnie stosowane techniki i języki programowania.

Studenci tej specjalności często rozpoczynają pracę w zawodzie już na studiach w formie praktyk, staży i współpracy przy realizacji projektów. Studia dualne są odpowiedzią na ten trend. Na tej specjalności znacznie więcej wiedzy a zwłaszcza umiejętności przyswoisz na stażach, które są realizowane już od drugiego semestru studiów. Staże na tej specjalności są jedną z podstawowych form przygotowywania się do zawodu i stanowią ok 30% czasu nauki na studiach kierunku informatyka. Harmonogram zajęć będzie tak skonstruowany aby umożliwić ich realizację w trakcie semestru.

Studia dualne to najlepsza okazja aby przygotować się do zawodu w sposób najbardziej dostosowany do potrzeb firm informatycznych. To również okazja aby nawiązać kontakty i budować swoją pozycję inżyniera w środowisku IT.

Program studiów

Program studiów pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności informatyka przekazywane na przedmiotach ogólnych i kierunkowych. W ramach tych przedmiotów poznasz podstawy algorytmiki, programowania i baz danych. W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywane są umiejętności na bazie aktualnie stosowanych technik programistycznych i języków programowania (C++, C#, Java, Python). Programowanie obiektowe, seria szkoleń technicznych oraz programowanie zaawansowane to przykłady przedmiotów realizowanych w ramach tej specjalności.

Ponadto będziesz mieć w programie do wyboru takie przedmioty jak Przechowywanie i przetwarzanie danych, Administrowanie systemami baz danych, Eksploracja danych, Modelowanie i analiza procesów biznesowych, Zarządzanie projektami informatycznymi.

A co po studiach

Absolwenci specjalności programowanie bez trudu znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania, tworzących portale internetowe jak i innych instytucjach posiadających własne zespoły programistów. Możesz również pracować jako tak zwany freelancer czyli inżynier realizujący zlecane projekty w ramach własnej działalności gospodarczej.
Przykłady absolwentów WSIiZ zakładających z sukcesem własne firmy wskazują, że i tą drogą można podążać. Stanowiska jakie może zajmować zależą od przebiegu kariery i jego wyborów ale obejmują takie zawody jak na przykład: programista, tester oprogramowania, projektant systemów IT, kierownik zespołu programistów, analityk systemowy, konsultant.


Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Wraz z dynamicznym rozwojem innowacyjnych technologii, na rynku pracy IT wciąż wzrasta zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z roku na rok generują się nowe miejsca pracy w obszarze IT, obejmujące głównie stanowiska programistyczne. Zarobki programistów w 2018 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyły się znacznie bardziej niż w innych branżach gospodarki. W 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zarobki początkujących programistów wzrosły aż o 9 proc.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów w okresie 1 stycznia 2019 r – 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt pt. „PRACUJ I STUDIUJ – studia dualne na kierunku Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Administracja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019