Programowanie

WYDZIAŁ: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Na zajęciach opanujesz języki programowania i techniki programistyczne. W ramach studiów dualnych będziesz odbywać płatny staż, który zagwarantuje Ci cenne doświadczenie zawodowe.

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku INFORMATYKA.

STUDIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU STUDIA DUALNE

Specjalność programowanie odpowiada na bardzo wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów programistów. Program tej specjalności wprowadzi Cię w aktualnie stosowane techniki i języki programowania.

Studenci tej specjalności często rozpoczynają pracę w zawodzie już na studiach w formie praktyk, staży i współpracy przy realizacji projektów. Studia dualne są odpowiedzią na ten trend. Na tej specjalności znacznie więcej wiedzy a zwłaszcza umiejętności przyswoisz na stażach, które są realizowane już od drugiego semestru studiów. Staże na tej specjalności są jedną z podstawowych form przygotowywania się do zawodu i stanowią ok 30% czasu nauki na studiach kierunku informatyka. Harmonogram zajęć będzie tak skonstruowany aby umożliwić ich realizację w trakcie semestru.

Studia dualne to najlepsza okazja aby przygotować się do zawodu w sposób najbardziej dostosowany do potrzeb firm informatycznych. To również okazja aby nawiązać kontakty i budować swoją pozycję inżyniera w środowisku IT.

Program studiów

Program studiów pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności informatyka przekazywane na przedmiotach ogólnych i kierunkowych. W ramach tych przedmiotów poznasz podstawy algorytmiki, programowania i baz danych. W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywane są umiejętności na bazie aktualnie stosowanych technik programistycznych i języków programowania (C++, C#, Java, Python). Programowanie obiektowe, seria szkoleń technicznych oraz programowanie zaawansowane to przykłady przedmiotów realizowanych w ramach tej specjalności.

Ponadto będziesz mieć w programie do wyboru takie przedmioty jak Przechowywanie i przetwarzanie danych, Administrowanie systemami baz danych, Eksploracja danych, Modelowanie i analiza procesów biznesowych, Zarządzanie projektami informatycznymi.

 

A co po studiach

Absolwenci specjalności programowanie bez trudu znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania, tworzących portale internetowe jak i innych instytucjach posiadających własne zespoły programistów. Możesz również pracować jako tak zwany freelancer czyli inżynier realizujący zlecane projekty w ramach własnej działalności gospodarczej.
Przykłady absolwentów WSIiZ zakładających z sukcesem własne firmy wskazują, że i tą drogą można podążać. Stanowiska jakie może zajmować zależą od przebiegu kariery i jego wyborów ale obejmują takie zawody jak na przykład: programista, tester oprogramowania, projektant systemów IT, kierownik zespołu programistów, analityk systemowy, konsultant.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Wśród ofert pracy zgłoszonych do Biura Karier w 2016 roku największą część stanowiły oferty dla programistów (12,3%). Według raportu płacowego firmy Sedlak&Sedlak z 2017 roku, wynagrodzenie programistów w Polsce sięga do 13 500 zł brutto miesięcznie – pozostając najwyższym wynagrodzeniem w branży IT. Raport wskazuje, że programiści aplikacji są najbardziej poszukiwaną grupą specjalistów w branży informatycznej. 

Te studia prowadzimy w ramach programu STUDIA DUALNE

Część zajęć zrealizujesz podczas stażu w firmie. W Twoim programie studiów są one zapisane jako 3-miesięczny staż przez 4 semestry (łącznie 12 miesięcy). Za wszystkie godziny stażowe (minimum 1440 godzin) otrzymasz wynagrodzenie. W ten sposób będziesz mógł zarobić w trakcie studiów minimum 14 000 zł na rękę. Nie będziesz też pisać kolokwiów. Oceny z zajęć w ramach stażu wystawi Ci przełożony w firmie, a nie wykładowca.

dowiedz się więcej>>

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11 fax: +48 17 866 12 22 e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018