Zarządzanie

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Masz pomysł na własny biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Wybierz Zarządzanie, a my podzielimy się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem, abyś mógł osiągnąć sukces.

PARTNERZY

Deloitte – Należąca do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem finansowym. Międzynarodowa sieć spółek handlowych, świadczących usługi doradcze i audytorskie.

IBAF Instytut Badań i Analiz Finansowych – Jednostka naukowo-badawcza, działająca przy WSIiZ. Jej celem to rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

BorgWarner – Amerykański koncern, producent komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych.

Nowy Styl Group – Polska firma o zasięgu międzynarodowym, specjalizująca się w produkcji rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych, miejsc użyteczności publicznej oraz profesjonalnych usługach branżowych.

Współpraca z partnerami to:

 • Możliwość realizacji praktyk i staży u partnerów kierunku;
 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy;
 • Wykształcenie pod okiem międzynarodowych ekspertów;
 • Możliwość udziału w specjalistycznych badaniach;
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

Na tym kierunku możesz:

 • skorzystać z warsztatów biznesowych,
 • wziąć udział w Szkole Giełdowej, jedynej w województwie podkarpackim i otrzymać certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • skorzystać z systemu płatnych praktyk, realizowanych w ciekawych miejscach
 • uzyskać wsparcie od Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • zdobyć certyfikaty,
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • Możliwość korzystania z warsztatów biznesowych;
 • Opcję udziału w Szkole Giełdowej, jedynej w województwie podkarpackim, po której
 • Otrzymasz certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

ZAJĘCIA

Program studiów obejmuje m.in.:

 • kierowanie zespołami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne;
 • marketing;
 • zarządzanie jakością;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • rachunkowość;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

PRAKTYKI

Doskonal swoje kompetencje podczas praktyk zawodowych w:

 • bankach;
 • funduszach i towarzystwach leasingowych;
 • biurach maklerskich;
 • towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • przedsiębiorstwach z różnych branż.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami ds. zarządzania, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Na absolwentów zarządzania czekają takie stanowiska, jak:

 • niezależny przedsiębiorca;
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży;
 • specjalista ds. zarządzania jakością;
 • specjalista ds. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie;
 • specjalista ds. zarządzania projektami;

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska - Biuro Karier WSIiZ

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ

Absolwenci Zarządzania są cenionymi pracownikami zarówno w obszarze technicznym, jak i nakierowanym na organizację pracy i kierowanie przedsięwzięciami w sektorze przedsiębiorstw i administracji publicznej. W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, w grupie tzw. zawodów internetowych oraz e-marketingu. Rozkwit prognozowany jest również dla szeroko pojętej branży handlowej (specjaliści zarządzający działaniami marketingowymi i finansowymi).

Zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania ciągle rośnie. W Polsce zawód ten nabrał znaczenia szczególnie w latach 90-tych, kiedy nastąpiły zmiany systemowe i gospodarcze. Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami z tego obszaru, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

Wg badań ofert pracy napływających do agencji zatrudnienia prowadzonej przez Biuro Karier WSIiZ wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem m.in. w sektorze finansowym, usługowym, produkcyjnym i informatycznym. W roku 2014 agencja pozyskała oferty na około 1000 miejsc pracy, w których wymogiem było posiadanie przygotowania i kompetencji i w zakresie zarządzania.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, optymalnie rozwiniesz swoje zdolności.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana  od 1. semestru studiów)

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

SPECJALNOŚĆI

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? Chcesz stanąć na czele przedsiębiorstwa?  Jeśli tak, ta specjalność jest dla Ciebie.

 • Będziesz posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania.
 • Nauczysz się rozwiązywać problemy współczesnych przedsiębiorstw.
 • Będziesz umieć tworzyć i realizować strategie działania firmy.
 • Będziesz przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji.

W programie studiów m. in:

 • organizacja obsługi klienta,
 • przedsiębiorczość i innowacje,
 • zarządzanie międzynarodowe,
 • zarządzanie produkcją i usługami

PARTNERZY KIERUNKU

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach, firmach zajmujących się handlem na skalę światową, światowych instytucjach oraz będziesz potrafił założyć własną firmę (Warsztaty biznesowe), która będzie działać na rynku międzynarodowym.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


W trakcie studiów pokażemy Ci jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Nauczysz się kreować własne koncepcje biznesowe i przekładać je na strategie firmy.
Poznasz podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Opanujesz sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą. Nauczysz się kierować zespołami ludzkimi oraz chronić własność intelektualną.

W programie studiów:

 • Kreowanie koncepcji biznesowych
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Współczesne strategie biznesowe
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Ochrona własności intelektualnej

A co po studiach

Jako absolwent tej specjalności będziesz mógł założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować na stanowisku menedżera w przedsiębiorstwach.
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku ZARZĄDZANIE.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


Sprzedaż i marketing budują podstawy sukcesu każdej firmy. Studia pozwolą Ci nabyć umiejętności z zakresu zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, a także nauczą swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych, ale i wirtualnych kanałach sprzedaży.

W programie studiów m.in.:

 • Obsługa klienta i zarządzanie zespołem sprzedażowym;
 • E-handel i sprzedaż w nowych mediach;
 • Innowacyjny marketing i PR;
 • Autoprezentacja i techniki sprzedaży;
 • Marketing;
 • Komunikacja międzykulturowa.

A co po studiach?

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, będziesz mógł starać się o pracę w wielu przedsiębiorstwach, a w szczególności w działach marketingu i public relations.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:
 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).
Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:
 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020