Cyberbezpieczeństwo

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku INFORMATYKA.

Nabór na semestr letni (rekrutacja zimowa)

Aplikuj do 17.04.2020

Wypełnij formularz online a następnie skompletuj dokumenty i prześlij je pocztą tradycyjną lub skanem na adres rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Pamiętaj: #zostańwdomu

W cyberprzestrzeni funkcjonują już niemal wszystkie podmioty gospodarcze. Cyberbezpieczeństwo we WSIiZ to odpowiedź na współczesne wyzwania, związane z zapewnieniem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni.

CO DADZĄ CI STUDIA

Rozwinięcie umiejętności związanych z:

 • Bezpieczeństwem informacji;
 • Aspektami socjologicznymi;
 • Prawnymi;
 • Technicznymi środkami bezpieczeństwa;
 • Rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz systemów informatycznych;
 • Monitorowaniem bezpieczeństwa systemów i sieci;
 • Reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa;
 • Prowadzeniem audytów i tworzeniem polityk bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00.

W programie studiów m.in.:

 • uwierzytelnienie, autoryzacja i podpis cyfrowy;
 • socjologiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa;
 • programowe i techniczne środki bezpieczeństwa;
 • wirtualizacja zasobów i obliczenia rozproszone;
 • audyt bezpieczeństwa i monitorowanie systemów informacyjnych;
 • polityki bezpieczeństwa projektowania i wdrożenia;
 • w ramach przedmiotów realizowanych na specjalności prowadzone będą kursy Cisco CCNA;
 • security oraz CCNA Cybersecurity Operations.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

IATA

Uczelnia realizuje projekt „Uczelnia przyszłości”, w ramach którego:

 • program studiów wzbogacono o przedmioty specjalnościowe, bezpośrednio związane z przygotowaniem do przyszłego zawodu;
 • będziesz mógł korzystać z najnowszego oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego;

Program specjalności przygotuje Cię do certyfikowanych egzaminów:

 • CCNA Security;
 • CCNA Cybersecurity Operations;
 • CompTIA Security+;
 • GIAC Security Essential (GSEC).

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Jako absolwent cyberbezpieczeństwa możesz rozpocząć pracę w :

 • firmach;
 • jednostkach samorządowych;
 • instytucjach państwowych;
 • jednostkach ochrony zdrowia, w charakterze:

– > administratora bezpieczeństwa informacji;

– > inżyniera systemów bezpieczeństwa;

– > analityka bezpieczeństwa.

7.01.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub skanem na adres: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) w godz. 8:00-16:00

17.04.2020 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w kwietniu 2020!

Studia realizowane w ramach projektu pn. „UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI”.

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

Nowe możliwości wynikające z realizacji projektu UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI
Studenci mają możliwość skorzystania z nowego programu nauczania. Dzięki wsparciu programu UE „Uczelnia przyszłości” w ramach studiów znajdzie się więcej przedmiotów specjalnościowych związanych bezpośrednio z przygotowaniem do zawodu. Ponadto studenci będą korzystać z nowego oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego zakupionego specjalnie na potrzeby realizacji tej specjalności.

Program specjalności przygotowuje do egzaminów na certyfikaty:

 • CCNA Security,
 • CCNA Cybersecurity Operations
 • CompTIA Security+
 • GIAC Security Essential (GSEC)

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020