Fizjoterapia

KOLEGIUM: Medyczne
FORMA STUDIÓW: niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Nabór na semestr letni zakończony.
Nabór na semestr zimowy nie jest prowadzony.

Zdobądź wykształcenie na poziomie europejskim, wybierając Fizjoterapię we WSIiZ. Postaw na kierunek medyczny, który niesie ze sobą atrakcyjne perspektywy, a dodatkowo jest prozdrowotny i prospołeczny.

WAŻNE! O przyjęcie na kierunek fizjoterapia II stopnia ubiegać się mogą osoby, które ukończyły kierunek fizjoterapia oraz absolwenci WSIiZ kierunku Zdrowie publiczne, ze specjalnością Promocja zdrowia z fizjoterapią.

PARTNER KIERUNKU

Centrum Medyczne Medyk – Sieć placówek medycznych na Podkarpaciu, prowadząca działalność na rzecz poprawy jakości życia osób potrzebujących podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Agencja rekrutacyjna EuroJob24 – działa na rynku niemieckim i poszukuje kompetentnych oraz dobrze wykształconych pracowników.

Centrum Edukacyjne Idea – Renomowany pośrednik pracy specjalizujący się w ofertach z branży medycznej na rynku niemieckim i szwajcarskim.

Współpraca z partnerami to:

 • dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy;
 • możliwość odbywania praktyk i staży w zawodzie nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej;

Na tym kierunku możesz:

 • kształcić się praktycznie – 600 godzin praktyk
 • odbywać praktyki i staże oraz znaleźć zatrudnienie w zawodzie nie tylko w Polsce ale również innych krajach Unii Europejskiej;
 • skorzystać z programu MASTER;
 • zdobyć certyfikaty;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;
 • skorzystać ze specjalnego systemu nauczania języków obcych;

CO DADZĄ CI STUDIA

 • wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej
  i interpretacji jej wyników;
 • umiejętność wykorzystania neurofizjologicznych metody postępowania fizjoterapeutycznego
  m. in. w ortopedii, neurologii, reumatologii, kardiologii;
 • kompetencje w planowaniu i kontrolowaniu efektywności procesu rehabilitacji medycznej;
 • znajomość planowania całokształtu procesu rehabilitacji;

ZAJĘCIA

W trakcie zajęć poznasz m.in.:

 • metody specjalne fizjoterapii – terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu;
 • diagnostykę funkcjonalną i programowanie rehabilitacji;
 • metody specjalne fizjoterapii – usprawnianie dzieci i gimnastyka korekcyjno -kompensacyjna;
 • aktywną rehabilitacja – sport osób niepełnosprawnych;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

 • Skorzystaj z programu MASTER;
 • Weź udział w certyfikowanych kursach;

PRAKTYKI

 • Podczas studiów odbędziesz aż 600h praktyk;
 • Do dyspozycji oddajemy specjalistyczną bazę dydaktyczną w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej;
 • Pogłębiaj zdobyte doświadczenie w Centrum rehabilitacyjno – medycznym REH-MEDIQ;
 • Współpraca z EuroJob24 oraz Centrum Edukacyjnym Idea da Ci szansę odbycia praktyk w krajach UE;
 • Wyjedź na praktyki nad morze, do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Ustce;

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Wraz ze wzrostem liczby osób niepełnosprawnych oraz ze względu na starzenie się społeczeństw rośnie popyt na całym świecie na usługi z zakresu fizjoterapii.

7.01.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym – skierowanie na badania należy pobrać w Dziale Rekrutacji).
  Studenci kierunków medycznych (m.in. Fizjoterapia) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub skanem na adres: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub prześlij skan na adres mailowy: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

17.04.2020 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w kwietniu 2020!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Jako absolwent fizjoterapii możesz podjąć pracę m.in. w:

 • placówkach służby zdrowia;
 • placówkach oświatowych ;
 • klubach sportowych;
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach fitness oraz klinikach zdrowia i urody.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Wraz ze wzrostem liczby osób niepełnosprawnych oraz ze względu na starzenie się społeczeństw rośnie popyt na całym świecie na usługi z zakresu fizjoterapii.

Szacuje się, że w 2050 roku połowa ludności naszego kontynentu osiągnie wiek emerytalny, co spowoduje, że na rynku pracy zabraknie ponad 160 milionów pracowników. Wg danych Eurostatu pracownicy z branży usług medycznych i fizjoterapeutycznych poszukiwani będą szczególnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Austrii oraz Szwajcarii.

Średnie miesięczne wynagrodzenie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej to ponad 11.000 zł. Już teraz brakuje ich w wielu zagranicznych szpitalach, domach opieki społecznej czy wreszcie przy indywidualnych klientach, z reguły osobach starszych. 

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Fizjoterapia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły kierunek Fizjoterapia oraz absolwenci WSIiZ kierunku Zdrowie publiczne ze specjalnością Promocja zdrowia z fizjoterapią.

Kandydaci powinni posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym (skierowanie na badania należy pobrać w Dziale Rekrutacji),
 • studenci kierunków medycznych (m.in. Fizjoterapia) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do końca terminu rekrutacji. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na studia otrzymają zwrot wpisowego, pod warunkiem zwrotu oryginału dowodu wpłaty.

** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020