Grafika komputerowa w mediach

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Grafika multimedialna dedykowana jest absolwentom kierunków i specjalności artystycznych, związanych z grafiką i grafiką komputerową, projektowaniem dla celów reklamy i mediów, komunikacją wizualną oraz absolwentom innych kierunków studiów, którzy pragną rozwijać swój talent.

Dzięki studiom II stopnia, jako grafik będziesz przygotowany do solidnej pracy koncepcyjnej, która wzbogaci Twoje projekty i sprawi, że Twoja praca będzie nietuzinkowa i zgodna z oczekiwaniami i potrzebami klientów.

Co w programie studiów?

W ramach kształcenia specjalnościowego w programie przewidziano blok 6 przedmiotów specjalnościowych.

 • Warsztat kreatywny
 • Digital painting
 • Projektowanie prezentacji
 • Wizualizacja danych i infografika
 • Grafika reklamowa
 • Multimedia w internecie

Ponadto wśród przedmiotów do wyboru znajdują się przedmioty związane z rozwijaniem wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania graficznego, jak Komunikacja wizualna czy Fotografia reklamowa.

Kształcenie modułowe – projekty od A do Z

Innowacją na tej ścieżce jest wdrożenie tzw. kształcenia modułowego. W ciągu 2 lat studiów studenci realizują projekt związany ze specjalnością podczas czterech kolejnych semestrów, na czterech kolejnych przedmiotach: Warsztacie kreatywnym, Wizualizacji danych i infografice, Grafice reklamowej oraz Multimediach w Internecie.

Efektem tak zorganizowanej pracy jest realizacja dużego projektu w zakresie tworzenia grafiki komputerowej, na wszystkich etapach jego realizacji od konceptualizacji, przez planowanie i obróbkę, aż do przygotowania do upowszechnienia.

Projekt ten może być jednym z elementów pracy dyplomowej studenta lub częścią jego portfolio.

Absolwenci tego kierunku są świetnie przygotowani do podjęcia pracy w mediach internetowych i tradycyjnych, w agencjach interaktywnych, reklamowych i public relations, instytucjach monitorujących media oraz realizujących badania rynku mediów oraz jako specjalista w każdej firmie czy instytucji. Studia o profilu ogólnoakademickim przygotowują również do pracy naukowej w charakterze badacza i nauczyciela akademickiego.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • specjalistą ds. marketingu,
 • specjalistą ds. marketingu internetowego,
 • specjalistą ds. promocji,
 • specjalistą ds. public relations,
 • grafikiem komputerowym,
 • copywriterem,
 • dziennikarzem,
 • redaktorem
 • rzecznikiem prasowym lub pracownikiem biura prasowego,
 • specjalistą ds. polityki informacyjnej,
 • analitykiem rynku mediów,
 • analitykiem wizerunku medialnego,
 • badaczem mediów i komunikacji.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Stale wzrasta zapotrzebowanie tzw. zawody internetowe. Obecnie pracodawcy poszukują osób w kluczowych dla tej branży obszarach takich jak: projektowanie i wdrażanie kampanii, prowadzenie badań marketingowych, pozycjonowanie stron i serwisów internetowych, e-PR, współpraca z internautami.

Stąd zawody z wiązane z kreatywnym pisaniem, public relations czy grafiką komputerową są uważane za przyszłościowe. Absolwenci z takim wykształceniem mogą z powodzeniem pracować na samodzielnych stanowiskach jako np. specjaliści od marketingu internetowego, ale również mogą być członkami zespołu, np. w dziale marketingu, sprzedaży lub PR.

Co roku Biuro Karier WSIiZ dysponuje setkami ofert pracy dla grafików komputerowych, specjalistów ds. e-marketingu i specjalistów komunikacji marketingowej.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł)

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019