Informatyka

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

Trwa nabór na semestr letni

Rekrutacja do 17.04.2020

Informatyka, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, to kierunek, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale też zaskoczy Cię bogatą ofertą i możliwościami. Zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki teoretycznej oraz szczegółową wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wybranej specjalności.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku po 15:00.

PARTNERZY KIERUNKU

Wypracowany w WSIiZ model konstrukcji studiów stacjonarnych nie zamyka drogi do innych aktywności. Zajęcia realizowane są w godzinach popołudniowych, aby każdy zainteresowany mógł podjąć dorywczą, czy stałą pracę lub skorzystać z szerokiej oferty staży i praktyk oferowanych przez Biuro Karier WSIiZ.

Podczas studiów poznasz najnowsze trendy w dziedzinie informatyki. Nauczysz się programowania i poznasz zasady inżynierii systemów informatycznych.

Na tym kierunku możesz:

 • zdobyć szereg certyfikatów
 • skorzystać z programu MASTER
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+
 • skorzystać ze specjalnego systemu nauczania języków obcych

W programie studiów m.in.:

 • centra danych,
 • modelowanie biznesowe,
 • pracownia wytwarzania oprogramowania,
 • technologie chmury obliczeniowej,
 • infrastruktura usług elektronicznych,
 • skalowalne sieci komputerowe,
 • bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
 • animacja i techniki chwytania ruchu.

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-1)
 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-2)
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSE): Microsoft SQL 2016
 • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Data Management and Analytics
 • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): App Builder
 • Java SE 8 Programmer
 • 100-105 ICND1
 • 200-105 ICND2
 • 200-125 CCNA
 • 210-260 IINS
 • Citrix Certified Associate – Virtualization
 • ECDL
 • TELC – The European Language Certificates
 • LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

7.01.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat i złóż wymagane dokumenty

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Czekamy na Ciebie w Dziale Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) w godz. 8:00-16:00

17.04.2020 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w kwietniu 2020!

Informatyka II stopnia we WSIiZ – praktyczny profil studiów

Korzyści dla studentów:

 • Wybierając specjalność Analityka IT w biznesie student nabywa umiejętności poszukiwane w wielu korporacjach oraz instytucjach. Dzięki współpracy w firmą BorgWarner zajęcia mają charakter praktyczny odzwierciedlający rzeczywiste otoczenie biznesowe i IT. Istnieje możliwość realizacji atrakcyjnych staży w firmie BorgWarner z perspektywą zatrudnienia – studenci i absolwenci WSIiZ już tam pracują.
 • Wybierając specjalność Inżynieria produkcji oprogramowania student nauczy się zaawansowanych technik tworzenia oprogramowania oraz zarządzania projektami programistycznymi.
 • Wybierając specjalność Infrastruktura i usługi sieciowe student zrealizuje przedmioty pozwalające mu nauczyć się zarządzania infrastrukturą sieci i systemów z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. W programie między innymi szkolenie CCNA Security.
 • Wybierając specjalność Grafika w rozrywce cyfrowej student pozna arkana tworzenia gier komputerowych w szczególności proces tworzenia scen, animacji i chwytania ruchu oraz wykorzystania silników graficznych.
 • Wraz z przedmiotami do wyboru przedmioty specjalnościowe stanowią ok 50% wszystkich zajęć. Dzięki temu praktycznie przygotowujesz się do zawodu.
 • Dzięki kadrze praktyków: inżynierowie z firm współpracujących z WSIiZ, instruktorzy Cisco, inżynierowie Microsoft i Oracle oraz doświadczony personel działu IT Uczelni, studenci poznają arkana wykonywania zawodu.
 • Studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz specjalistycznych laboratoriów dzięki czemu uczą się w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych w miejscu pracy.
 • Studenci mają możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych dzięki programom największych firm IT (Cisco, Microsoft, Oracle, Adobe, VMware).
 • Przedmioty kierunkowe pozwalają nabyć kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u magistrów informatyki, miedzy innymi: zarządzanie projektami i kierowanie zespołami ludzkimi, praktyczne posługiwanie się językiem angielskim oraz umiejętność wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Korzyści wymienione powyżej można osiągnąć dzięki unikalnej ofercie studiów o profilu praktycznym na kierunku Informatyka II stopnia. WSIiZ jako jedna z nielicznych uczelni w kraju i jedyna w regionie oferuje program nauczania o profilu PRAKTYCZNYM a nie ogólnoakademickim.

Absolwenci Informatyki II stopnia we WSIiZ zarabiają najwięcej spośród absolwentów uczelni podkarpackich oraz najszybciej znajdują pracę etatową (średnio w ciągu ok. 1 tygodnia!).

Dane w oparciu o wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowanych w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

Zalety profilu praktycznego studiów:

 • większa liczba zajęć laboratoryjnych,
 • projekty realizowane z praktykami (z firm),
 • praktyka zawodowa w programie studiów,
 • atrakcyjne specjalności realizowane w specjalistycznych laboratoriach,
 • zajęcia na studiach stacjonarnych planowane po 15:00 ,
 • możliwość uczestniczenia on-line  w części wykładów.

Studia magisterskie to inwestycja w przyszłość – pracodawcy wymagają tytułu magistra od pracowników na stanowiskach kierowniczych.

WSIiZ ma nowoczesną bazę dydaktyczną. W Centrum Edukacji Międzynarodowej znajdują się znakomicie wyposażone laboratoria, w których można zdobywać przydatną w przyszłości wiedzę i umiejętności praktyczne.
Studia na tej Uczelni dały mi pewien bagaż doświadczeń oraz umiejętności, które teraz sama staram się szlifować. A także możliwość szybkiego podjęcia pracy po ukończeniu studiów.
Do takich praktycznych zajęć można zaliczyć np. automatykę i robotykę, na której uczyliśmy się sterować robotami, które wykorzystywane są w wielu firmach produkcyjnych i ogólnie w przemyśle. Sprzęt tego typu jest raczej mało dostępny, natomiast my jako studenci mieliśmy tę możliwość korzystania z niego i nabywania nowych umiejętności.
Poleciłabym innym osobom WSIiZ, ponieważ mają tu możliwość swego rozwoju. Mogą kształcić się „pod okiem” wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej, oraz korzystać z dobrze i nowocześnie wyposażonych sal laboratoryjnych, gdzie nauka często może się przerodzić w świetną zabawę (np. przy programowaniu robota, który będzie wykonywał zadania zgodnie z naszym planem).

Dominika Gurdak


O Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania dowiedziałem się z radia. Usłyszałem interesujące informacje o nowych technologiach, między innymi robotyce, co skupiło moją uwagę i czego nie było na innych uczelniach.
Bez wiedzy zdobytej na studiach nie mógłbym zacząć uczyć się wykonywania mojej pracy. Jest to „fundament”, o który oparty jest cały dalszy rozwój. Poleciłbym WSIiZ innym z uwagi na zajęcia z przedstawicielami różnych firm. Dzięki nim jest możliwość wykazania się i jeśli spełnimy wymogi danej firmy można w bardzo szybki sposób dostać pracę lub staż.

Daniel Jasiński


Do decyzji o wyborze WSIiZ skłonił mnie między innymi nowoczesny wizerunek uczelni. Ponadto nie ukrywam, iż liczyłem na to, że ta uczelnia pozwoli mi się skupić na tym co na prawdę lubię robić. Nie zawiodłem się.

Dzięki szkoleniom i warsztatom organizowanych w ramach studiów, udało mi się znaleźć dobrze płatną pracę już na drugim roku studiów. Mogę ze śmiałością powiedzieć, że studia na tej uczelni pomogły mi dynamicznie rozwinąć karierę zawodową. Mnie osobiście najbardziej przypadły do gustu praktyczne zajęcia z programowania. To właśnie one zainspirowały mnie do wzmożonej pracy poza murami uczelni. Chciałbym polecić każdemu, kto poważnie myśli o karierze programisty, aby jak najwięcej czasu poświęcić na samodoskonalenie.
Wiedza zdobyta na zajęciach powinna być podstawą do dalszej nauki, a tak naprawdę dopiero setki tysięcy linijek kodu pozwalają stać się dobrym programistą.

Paweł Janda


Wybór specjalności sieciowej pod kątem technologii firmy Cisco był oczywistym krokiem po ukończeniu teleinformatyki na WSIiZ. Studia pierwszego stopnia pozwoliły mi zapoznać się z tematyką urządzeń oraz rozwiązań sieciowych, studia magisterskie zaś – stanowią dla mnie uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy i ukierunkowanie jej pod kątem zainteresowań. Na studiach doświadczyłem bliskiej współpracy uczelni z firmą Cisco Systems, uczyłem się w laboratoriach sieciowych, otrzymałem też pomoc w przygotowaniach do międzynarodowych certyfikacji IT oraz do ukończenia dyplomowanych kursów.

Kamil Dembowski


Wybór studiów magisterskich padł na WSIiZ z uwagi na fakt, iż jako jedna z nielicznych uczelni oferuje naukę w języku angielskim. Ponadto posiada laboratoria komputerowe na najwyższym poziomie oraz wysoce wykwalifikowanych instruktorów IT. Zdobyłem tu specjalistyczną wiedzę wspartą zajęciami praktycznymi.
Poznałem także wielu ciekawych ludzi z różnych części świata. Szczególnie cenię sobie zajęcia praktyczne Akademii Cisco. Muszę się pochwalić 5 miejscem w konkursie krajowym Cisco Netriders, gdzie poza mną udział brali także moi koledzy. WSIiZ zdobył m.in. 1 i 2 miejsce.
Paweł Moroz

Wybrałem WSIiZ ponieważ w tamtym czasie dawał możliwość studiowania Informatyki i ekonometrii w języku angielskim, jako jedyna uczelnia w regionie. Atrakcyjny system stypendialny pozwalał najlepszym studentom na pokrycie czesnego w całości, a nawet zarabianiu na studiach.
Studia pozwoliły mi zdobyć rozległą wiedzę z zakresu zarówno informatyki jak i ekonomii. Nie miałem również problemów ze znalezieniem pracy jeszcze w trakcie studiów.
Mnóstwo czasu podczas studiów przeznaczono na serie specjalistycznych zajęć z zakresu programowania, wytwarzania oprogramowania czy tworzenia i utrzymywania sieci komputerowych.
Dzięki ekonomii poznałem szereg analiz ekonomicznych, które są stosowane w biznesie celem optymalizacji czy podejmowania decyzji strategicznych.
Pracodawcy coraz częściej patrzą na formy aktywności zdobyte poza standardowo rozumianą edukacją. W tym obszarze WSIiZ oferuje kandydatom ofertę kompletną – możliwość zdobywania specjalistycznych certyfikatów, udziału w dodatkowych szkoleniach, studia zagraniczne, doradztwo zawodowe czy praktyki w najlepszych firmach.
Michał Nędza

Studia w WSIiZ dały mi solidne podstawy matematyczne. Na pierwszym roku miałem zajęcia aż z trzema profesorami matematyki, przy czym nawet na ćwiczeniach (algebra liniowa, matematyka dyskretna) mieliśmy prowadzących w stopniu profesora.

Poznałem, po czym dogłębnie przestudiowałem, kilka języków programowania, nauczyłem się je wykorzystywać do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Warto wspomnieć o inżynierii oprogramowania i o samej inżynierii, której opanowanie jest kluczowe w moim zawodzie.
Na zajęciach mogłem poznawać obszary wiedzy, które rzeczywiście mnie interesowały. Mieliśmy w siatce godzin bardzo ciekawe i rzadko spotykane przedmioty (m.in. teorię translacji). Wiedza zdobyta na studiach umożliwiła mi podjęcie pracy jeszcze w trakcie studiów. Poleciłbym Uczelnię z uwagi na fakt, że sam byłem zadowolony ze studiów.
Zwróciłbym uwagę na to, że WSIiZ umożliwia pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta kierunku. W moim przypadku była to kryptologia (programowanie kryptologiczne). Każdy projekt, temat pracy inżynierskiej i aktywność na laboratoriach mogłem tak zmodyfikować, aby pokrywała się z obraną specjalnością.

Rafał Niemiec

W epoce gospodarki opartej na wiedzy, charakteryzującej się dużą dynamiką nieustannie zachodzących zmian, największą przeszkodą dla innowacyjności firmy nie jest już brak środków finansowych, ale przede wszystkim brak odpowiedniej kadry.

Wysoko rozwinięte kraje, takie jak na przykład USA, gdzie miałem możliwość odbyć wielotygodniowy staż w firmach wyznaczających trendy światowych rozwiązań, udowadniają nam, że to pracownik będący profesjonalistą, kreatorem wiedzy przyczyniającej się do postępu technologicznego decyduje dzisiaj o przewadze konkurencyjnej danej firmy. Szczególnie jest to widoczne i szybko zauważalne w obszarze IT oraz ICT. Taką możliwość pozyskania właściwych kompetencji związanych z procesem twórczym, działaniem, którego wynikiem jest prototyp zbudowany poprzez połączenie wiedzy problemowej wielu różnych dziedzin, z wykorzystaniem efektywnej pracy w zespole, dają dopiero przede wszystkim studia II stopnia.

Jeśli ktoś więc chce być kreatorem i wizjonerem, a nie rzemieślnikiem powinien dołączyć do grupy ludzi mających ten sam cel.

dr inż. Arkadiusz Lewicki

Po studiach będziesz mógł podjąć pracę jako programista, administrator systemów informatycznych w dowolnej firmie lub jako grafik komputerowy w agencjach reklamowych, mediach lub pracować przy tworzeniu gier komputerowych.


Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • konstruktorem specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania,
 • projektantem,
 • specjalistą ds. testowania oprogramowania,
 • konsultantem,
 • kierownikiem zespołu,
 • kierownikiem projektu,
 • analitykiem systemowym,
 • programistą,
 • programistą serwisów internetowych,
 • specjalistą ds. rozwoju oprogramowania,
 • inżynierem ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java),
 • projektantem systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • grafikiem komputerowym,
 • administratorem/operatorem sieci teleinformatycznych,
 • administratorem bezpieczeństwa informacji,
 • programistą i specjalistą ds. wdrażania systemów komputerowych.

Do końca 2020 roku w całej Unii Europejskiej brakować będzie około 800 tys. specjalistów z sektora IT. Niedobór informatyków w naszym kraju sięga 50 tys. osób, a deficyt rośnie co roku o kolejne 3-5 procent. Luka wynika z szybkich zmian technologicznych oraz malejącej liczby absolwentów kierunków informatycznych, co spowodowane jest niżem demograficznym. Szacuje się, że już za pięć lat deficyt pracowników w tej branży może wynieść na polskim rynku pracy nawet 30%.

Badania pokazują, że  najwyżej opłacaną branżą pozostawało w 2018 roku właśnie IT. Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak, najwyższe wynagrodzenia wśród informatyków otrzymują specjaliści od aplikacji mobilnych. Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów doświadczonych  wynosiła ponad 10 000 zł brutto, natomiast najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści na poziomie eksperta. Ich zarobki wyniosły 14 500 zł na podstawie umów o pracę  Młodsi specjaliści, ropozczynający swoją karierę zawodową mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł.

Pomimo deficytu pracowników, branża IT okazała się jedną z najbardziej odpornych.Badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród szeroko rozumianych informatyków, w tym zwłaszcza na programistów.

Z roku na rok powstają nowe miejsca pracy w obszarze IT, obejmujące nie tylko stanowiska programistyczne, ale także związane z zarządzaniem zespołem, testowaniem czy też analityką  danych. W bieżącym roku pojawi się wiele atrakcyjnych ofert w obszarze Java,. NET oraz security (cyberbezpieczeństwo), big data i technologii mobilnych. Warto zwrócić również uwagę na oferty pracy w aplikacjach mobilnych, czy systemach wbudowanych. W 2018 roku zarobki programistów w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 9 proc., a w 2019 roku nadal mają wzrastać. Od kilku lat rynek pracy IT jest rynkiem pracownika, ta tendencja na pewno szybko się nie zmieni.

W 2018 roku Biuro Karier WSIiZ oferowało każdemu
absolwentowi Informatyki 3 unikatowe oferty pracy.

CV powinno także stale wzbogacane o dodatkowe kursy, szkolenia, certyfikaty. O ich znaczeniu świadczą opinie pracodawców. Niemal 1/3 postrzega certyfikaty jako ważne lub bardzo ważne przy zatrudnianiu pracowników.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Branża IT okazała się jedną z najbardziej odpornych na światowy krach gospodarczy. Badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród szeroko rozumianych informatyków, w tym zwłaszcza na programistów. Szacuje się, że już za pięć lat deficyt pracowników w tej branży może wynieść na polskim rynku pracy nawet 30%.

Agencje zatrudnienia notują od dłuższego czasu zwiększoną ilość ofert pracy na stanowiska informatyczne, wymagające wiedzy informatycznej (np. koordynator projektu IT) oraz dla programistów (JAVA i php). Od kilku lat rynek pracy IT jest rynkiem pracownika, ta tendencja na pewno szybko się nie zmieni.

Trendy w branży informatycznej są zmienne, ale na pewno warto zwrócić uwagę na aplikacje mobilne oraz systemy wbudowane.

CV powinno być także stale wzbogacane o dodatkowe kursy, szkolenia, certyfikaty. O ich znaczeniu świadczą również wyniki amerykańskich badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Global Knowledge oraz TechRepublic. Niemal 1/3 pracodawców postrzega certyfikaty jako ważne lub bardzo ważne przy zatrudnianiu pracowników.

Dane z rynku pracy

 • Komisja Europejska ocenia, że do 2020 r. w UE powstanie blisko milion miejsc pracy dla pracowników/specjalistów związanych z branżą IT i telekomunikacyjną.
 • w 2018 roku w Polsce poszukiwano blisko  50 000 pracowników – specjalistów tej branży.
 • Według raportu Future Work Skills 2020, opracowanego przez kalifornijski Institute for the Future na zlecenie Uniwersytetu w Phoenix, na globalnym rynku zetkniemy się z niekontrolowanym przepływem danych i wszystko będzie „programowalne” dlatego zapotrzebowanie na programistów będzie nadal wzrastać.
 • Według najnowszego Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018 „W 2018 roku młodsi specjaliści w branży IT, czyli ci którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł  pracując na umowie o pracę, a osoby zatrudnione na kontrakcie zarabiały o 16% więcej.”
 • Specjaliści ds. Big Data, czyli ogromnych ilości nieuporządkowanych danych są wskazywani przez raport Pracuj w IT 2017 jako jeden z zawodów, w którym znalezienie dobrego specjalisty będzie bardzo trudne.

Zdobądź praktyczne umiejętności w obszarze projektowania i wdrażania najnowszych technologii sieciowych, jak również wdrażania polityki bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Wiedza i umiejętności z tego obszaru są poszukiwane na rynku pracy. Specjalność oparto na programach szkoleniowych firmy CISCO, która gwarantuje ich wysoką jakość i aktualność technologiczną.

Po ukończeniu tej specjalności będziesz sprofilowany na rozwiązywanie problemów w złożonych sieciach komputerowych, z zastosowanymi systemami bezpieczeństwa informacji. Realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone programy nauczania Akademii Cisco, takie jak CCNA Security i CCNP oraz we współpracy z doświadczoną kadrą prowadzących, pozwoli na osiągnięcie celu.

W programie studiów

 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
 • Skalowalne sieci komputerowe,
 • Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych,
 • Centra danych.

Zajęcia na specjalności przygotowują do wybranych certyfikatów zawodowych

 • Cisco CCNA Security,
 • Cisco CCNA Cybersecurity Operations,
 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-1),
 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-2),
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA),
 • Cisco CCNP.

W ramach specjalności zapewnimy Ci dostęp do specjalistycznych laboratoriów i programów szkoleniowych w ramach Cisco Networking Academy:

 • Laboratorium projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych,
 • Laboratorium fizyki, optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego,
 • Laboratorium technologii sieciowych CISCO,
 • Laboratorium komputerowe MICROSOFT, NOVELL, ORACLE, VMWARE, CITRIX,
 • Laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS (CCNA)
 • Laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS (CCNP)
 • Laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie Cybersecurity, Wireless, VoIP.

A co po studiach?

Zdobądź zatrudnienie w firmach i instytucjach, w których utrzymywana jest infrastruktura sieci i usług. Będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem systemami sieciowymi oraz bezpieczeństwem sieci i informacji.

PARTNER SPECJALNOŚCI


Celem specjalności Analityka IT w biznesie jest zapoznanie studentów z istotą analityki biznesowej, jej możliwymi zastosowaniami oraz najważniejszymi technikami i narzędziami, które mogą być wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów występujących we współczesnych firmach oraz podejmowaniu decyzji w oparciu o duże zbiory danych.
W ramach specjalności kształtowane są umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i zastosowania najpopularniejszych środowisk programowych w kluczowych obszarach analityki biznesowej – analityki deskryptywnej, preskryptywnej oraz predyktywnej. Bardzo ważnym obszarem uwzględnionym w programie specjalności jest modelowanie, analiza i re-inżynieria procesów biznesowych.
Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Computerworld, z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są najważniejszymi podmiotami w branży. W tych firmach absolwenci specjalności analityka IT w biznesie znajdą zatrudnienie.
Firmy z naszego regionu jak np. BorgWarner poszukują specjalistów z zakresu Analityki IT w biznesie.
 • Zakres tematyczny dla specjalności obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • Przygotowywanie danych oraz prowadzenie analiz w oparciu o metody i techniki statystyki opisowej.
 • Narzędzia umożliwiające analizę danych zapisanych na różnych poziomach szczegółowości oraz techniki wizualizacji danych z wykorzystaniem różnych form prezentacji (wykresy, pulpity kierownicze, infografiki, mapy myśli).
 • Metody prognozowania oraz prowadzenia analizy Co jeśli?
 • Techniki, metody i narzędzia pozwalające na optymalizację istotnych z perspektywy organizacji wskaźników procesowych (Key Process Indicators).
 • Proces tworzenia modeli analitycznych dla problemów liniowych oraz nieliniowych, czynności związane z optymalizacją utworzonych modeli oraz analizą wrażliwości i interpretacją otrzymanych wyników.
 • Techniki modelowania sytuacji decyzyjnych i rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
 • Analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem technik i metod drążenia danych (Data Mining).
 • Modelowanie oraz analiza i optymalizacja firmowych procesów biznesowych.
Tak dobrany zakres tematyczny programu specjalności pozwala na przygotowanie do efektywnego i skutecznego wykorzystania narzędzi analityki biznesowej, jako wsparcia dla typowych działań realizowanych przez kadrę zarządczą, na każdym z poziomów organizacyjnych – operacyjnym, taktycznym i strategicznym – zarówno z perspektywy tworzenia informacji i wiedzy na podstawie danych, planowania i wdrażania infrastruktury informatycznej dla analityki biznesowej, jak również optymalnej organizacji zadań w ramach procesów biznesowych i planowania działań naprawczych wykorzystujących najnowsze rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dlaczego WSIiZ?

Jako Uczelnia mamy duże doświadczenie w zakresie systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu i powiązanych dziedzinach wykorzystywanych w analityce biznesowej oraz posiadamy praktyków, którzy będą prowadzić zajęcia z tego zakresu. Posiadamy bogatą infrastrukturę, dzięki której możliwe jest praktyczne realizowanie złożonych ćwiczeń podczas zajęć.
Oferujemy również dostęp do legalnego oprogramowania, które można wykorzystać do nauki w domu.
Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w laboratoriach w ramach kół naukowych oraz dodatkowych zajęć przygotowujących do certyfikatów. W naszej Uczelni zlokalizowane są centra egzaminacyjne Pearson VUE i Prometric, dzięki czemu na miejscu można uzyskać wybrany międzynarodowy certyfikat.
Studentom oferujemy ciekawe programy, jak np. studia dualne, które pozwalają łączyć naukę z pracą.

 A co po studiach?

W bieżącym roku 75% przedsiębiorstw zamierza wdrażać nowe rozwiązania i modyfikacje w obszarze analityki biznesowej. Najwięcej zainteresowania wśród badanych firm wzbudzają mechanizmy wizualizacji danych oraz zaawansowane analizy. 37% badanych organizacji zatrudnia powyżej 10 osób zajmujących się analizą danych. Co zrozumiałe, w przypadku dużych firm i korporacji odsetek ten jest zdecydowanie wyższy (50%) niż w wśród MŚP, które na stanowiskach analitycznych zatrudniają najczęściej od jednego do trzech pracowników. Jednak nawet małe firmy zdają sobie sprawę z konieczności stopniowego wdrażania narzędzi tej klasy.
Dzięki współpracy z międzynarodowym koncernem BorgWarner:
 • program naszych studiów odzwierciedla umiejętności pożądane od kandydatów do pracy w firmach.
 • istnieje możliwość realizacji praktyk i zdobycia doświadczenia w zawodzie,
 • osoby, które kończą tę specjalność, mają szansę na zatrudnienie w firmie BorgWarner – nasi absolwenci już tam pracują, a studenci realizują praktyki.

PARTNERZY SPECJALNOŚCI

Specjalność przygotuje Cię do pracy w firmach programistycznych, stanowiących jeden z najważniejszych i najbardziej chłonnych rynków pracy dla absolwentów kierunku Informatyka. Studia na naszej uczelni dają okazję do poznania zarówno podstaw teoretycznych związanych z danym przedmiotem, jak również zdobycia bardzo cenionych przez pracodawców umiejętności praktycznych nabywanych podczas realizacji szeregu projektów.


W programie między innymi:

 • Pracownia wytwarzania oprogramowania
 • Wzorce projektowe i architektura aplikacji
 • Metodyki zarządzania projektami programistycznymi

Dlaczego WSIiZ?

Zajęcia na naszej uczelni prowadzone są zarówno przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, jak również praktyków z dużym doświadczeniem pracujących w renomowanych firmach programistycznych.

Posiadamy specjalistyczne laboratoria komputerowe umożliwiające pracę na nowoczesnym sprzęcie oraz dostęp do najnowszego oprogramowania udostępnianego studentom za darmo, m.in. w ramach programu Microsoft DreamSpark. Oferujemy też dostęp do autoryzowanych materiałów szkoleniowych, na podstawie których można przygotować się do zdania egzaminu certyfikującego.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w zespołach programistycznych tworzących oprogramowanie o szerokim wachlarzu zastosowań. Będziesz potrafił przy tym wykorzystywać najnowsze rozwiązania istniejące obecnie na rynku, związane zarówno z samym wytwarzaniem oprogramowania, jak również procesem projektowania i zarządzania tworzeniem produktu.

Nabędziesz także kwalifikacje niezbędne do kierowania zespołami programistycznymi.

PARTNERZY SPECJALNOŚCI


Partnerzy specjalności GRAFIKA W ROZRYWCE CYFROWEJ

Branża rozrywki cyfrowej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu związanego z wykorzystaniem techniki komputerowej. Obejmuje ona zarówno produkcję gier komputerowych, jak również przemysł filmowy.

Na rynku globalnym produkty tego typu sprzedają się w milionowych nakładach, przekładając się na wysokie dochody firm je tworzących. Dlatego bardzo cenieni i poszukiwani są wysoko wykwalifikowani graficy komputerowi, specjalizujący się w modelowaniu elementów sceny, tworzeniu postaci, animacji, oświetleniu, montażu wideo oraz projektowaniu interfejsów.

Specjalność oferuje nabycie zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych, związanych z projektowaniem i reżyserią gier i filmów animowanych.

Duża część studiów będzie polegała na tworzeniu projektów, w tym zespołowych, realizowanych z użyciem specjalistycznego sprzętu dostępnego jedynie w profesjonalnych studiach filmowych.


Głównym kryterium branym pod uwagę przez pracodawców przy zatrudnianiu grafika komputerowego jest jego portfolio. Dlatego w ramach studiów koncentrujemy się głównie na realizacji projektów praktycznych, które dają możliwość stworzenia, bądź rozbudowania własnego portfolio.


Dlaczego WSIiZ?

Zajęcia na naszej uczelni prowadzone są zarówno przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, jak również praktyków z dużym doświadczeniem,

Posiadamy specjalistyczne laboratoria graficzne umożliwiające pracę na nowoczesnym sprzęcie oraz dostęp do najnowszego oprogramowania udostępnianego studentom za darmo. Oferujemy też dostęp do autoryzowanych materiałów szkoleniowych, na podstawie których można przygotować się do zdania egzaminu certyfikującego 

A co po studiach?

Na rynku poszukiwani są wysoko wykwalifikowani fachowcy, tacy jak: modelarze 3D, projektanci środowiska, projektanci postaci, animatorzy, projektanci poziomów w grach, projektanci interfejsu. Na studiach nauczysz się posługiwać nowoczesnym oprogramowaniem graficznym oraz zrealizujesz projekty, które stworzą podstawę twojego portfolio. Dzięki temu będziesz mógł liczyć na znalezienie atrakcyjnej pracy w jednej z coraz większej liczby firm produkujących gry, lub w studiach produkcji filmowych.

Odrębna ścieżka kształcenia Cyberbezpieczeństwo jest odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w której funkcjonuje niemalże każdy podmiot gospodarczy. Firmy, instytucje państwowe, jednostki samorządowe, wojsko, ochrona zdrowia i inne potrzebują coraz bardziej zaawansowanej ochrony w cyberprzestrzeni.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po 15:00.

Odrębna ścieżka kształcenia Cyberbezpieczeństwo przygotowuje specjalistów, którzy będą zarządzać bezpieczeństwem, projektować i wdrażać techniki bezpieczeństwa jak i monitorować i analizować systemy informatyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu rośnie z powodu wzrostu zagrożeń, ale i z powodu zaostrzających się krajowych i europejskich regulacji prawnych i wymogów nakładanych na podmioty gospodarcze.

W programie studiów

W ramach specjalności realizowana będzie grupa przedmiotów, dzięki którym studenci nabędą wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, aspektami socjologicznymi i prawnymi oraz technicznymi środkami bezpieczeństwa.
Przedmioty specjalnościowe w toku studiów:

 • Uwierzytelnienie, autoryzacja i podpis cyfrowy
 • Socjologiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa
 • Programowe i techniczne środki bezpieczeństwa
 • Wirtualizacja zasobów i obliczenia rozproszone
 • Audyt bezpieczeństwa i monitorowanie systemów informacyjnych
 • Polityki bezpieczeństwa projektowania i wdrożenia
 • W ramach przedmiotów realizowanych na specjalności prowadzone będą kursy Cisco CCNA
 • Security oraz CCNA Cybersecurity Operations.

A co po studiach

Absolwenci tej specjalności mogą zdobyć zatrudnienie w firmach, jednostkach samorządowych, instytucjach państwowych, jednostkach ochrony zdrowia w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji, inżyniera systemów bezpieczeństwa, analityka bezpieczeństwa i innych.

Ukończenie specjalności przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz systemów informatycznych, monitorowaniem bezpieczeństwa systemów i sieci, reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, prowadzeniem audytów i tworzeniem polityk bezpieczeństwa.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.

Rekrutacja na semestr letni obejmuje tylko zarówno studia stacjonarne (3 semestry), na których zajęcia zaczynają się po godzinie 15:00, jak i studia niestacjonarne.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na studia otrzymają zwrot wpisowego, pod warunkiem zwrotu oryginału dowodu wpłaty.

** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020