Kosmetologia

KOLEGIUM: Medyczne
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Jesteś absolwentem studiów I stopnia z Kosmetologii i chcesz kontynuować naukę? To kierunek dla Ciebie! Jesteśmy jedyną uczelnią na Podkarpaciu, która oferuje studia II stopnia na tym kierunku!

Studia II stopnia z Kosmetologii w znacznym stopniu poszerzą Twoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Są one niezbędne do świadomego planowania i wykonywania zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających, jak również podejmowania współpracy z lekarzem dermatologiem. Zdobędziesz również umiejętności tworzenia receptury produktów kosmetycznych  uwzględniającej naturalne surowce kosmetyczne.

Partnerzy kierunku

W programie studiów m.in.:

 • Onkologia skóry
 • Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna
 • Kosmetologia lecznicza
 • Fizjologia i patofizjologia skóry
 • Naturalne surowce kosmetyczne
 • Techniki wizażu i charakteryzacji
 • Kosmetologia anty-aging
 • Kosmetyki wielofunkcyjne
 • Fitokosmetyki i dermokosmetyki

Na tym kierunku możesz:

 • korzystać ze specjalistycznych laboratoriów;
 • brać udział w dodatkowych warsztatach prowadzonych przez szkoleniowców gabinetowych marek kosmetycznych;
 • skorzystać z programu MASTER;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+;
 • skorzystać ze specjalnego systemu nauczania języków obcych

Studia magisterskie z Kosmetologii dają możliwość poszerzenia i doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie szerokiego spectrum zaawansowanych zabiegów nie tylko cery zdrowej, ale także  zmienionej chorobowo. Ponadto będziesz doskonalił umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie innowacyjnych receptur kosmetyków. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o specjalistyczne i nowoczesne laboratoria. Prowadzić je będą praktykujący dermatolodzy, lekarze, kosmetolodzy, wizażyści i pracownicy firm kosmetycznych.

Ukończenie studiów II stopnia kierunku Kosmetologia niewątpliwie zwiększy możliwości zatrudnienia w szeroko pojętej, obecnie intensywnie rozwijającej się branży kosmetycznej, która ukierunkowana jest na wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Uzyskany tytuł magistra kosmetologii  zwiększa prestiż wykonywanego zawodu jak również wzbudza większe zaufanie klienta względem kompetencji kosmetologa.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • wszechstronnie wykwalifikowanym kosmetologiem gotowym do podjęcia współpracy z lekarzem dermatologiem, specjalistą z zakresu medycyny i chirurgii estetycznej w klinikach dermatologicznych i gabinetach medycyny estetycznej
 • właścicielem gabinetu kosmetologii estetycznej, centrum urody, instytutach kosmetologicznych   oraz gabinetów odnowy biologicznej
 • pracownikiem firmy kosmetycznej projektującym dermokosmetyki
 • właścicielem firmy produkującej preparaty kosmetyczne
 • dermokonsultantem
 • charakteryzatorem i wizażystą.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Zdobyty tytuł magistra kosmetologii zwiększy Twoją konkurencyjność oraz umocni Twoją pozycję na runku pracy.

Specjalność realizowana jest od 2 semestru.


Studia realizowane w ramach projektu pn. „WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości”.

Specjalność ta dedykowana jest dla studentów chcących rozwijać się w kierunku wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych budując tym samym warsztat pracy wykwalifikowanego kosmetologa współpracującego z lekarzem specjalistą.
Wybierając tę specjalność będziesz miał możliwość zapoznania się z nowoczesnymi trendami i technikami stosowanymi w profesjonalnej pielęgnacji skóry zarówno kobiety jak i mężczyzny.

W programie studiów m.in.:

 • Kosmetyka i pielęgnacja skóry męskiej
 • Zabiegi pielęgnacyjne skóry problemowej
 • Kosmetologiczne zabiegi aparaturowe

Zostaniesz przygotowany do samodzielnego diagnozowania skóry oraz kreatywnego podejścia do planowania  zabiegów kosmetologicznych w zakresie skóry z różnymi defektami. Będziesz potrafił precyzyjnie określać wskazania i przeciwwskazania do określonego zabiegu z zasugerowaniem konsultacji z lekarzem specjalistą. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci  na rzetelne udzielanie informacji klientowi  odnośnie proponowanego zabiegu kosmetologicznego.

A co po studiach?

Jako magister kosmetologii ze specjalnością kosmetologia stosowana będziesz solidnie przygotowany do wykonywania zabiegów kosmetologicznych zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta.

Specjalność realizowana jest od 2 semestru.


Studia realizowane w ramach projektu pn. „WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości”.

Specjalność ta skierowana jest dla studentów chcących zaistnieć w branży produkującej kosmetyki współcześnie podlegającej intensywnemu rozwojowi.

W programie studiów m.in.:

 • Biotechnologia kosmetyków
 • Technologia i projektowanie kosmetyków
 • Przemysłowa produkcja kosmetyków

Wybierając tę specjalność zostaniesz wyposażony w fachową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania różnych form kosmetyków. Poznasz zasady, którymi kieruje się producent kosmetyków, nowoczesne techniki projektowania, analizy właściwości aplikacyjnych oraz wytwarzania na skalę przemysłową kosmetyków. Będziesz samodzielnie tworzyć serie kosmetyków na bazie różnych surowców m.in. naturalnych, na co w dzisiejszych czasach konsument zwraca znaczną uwagę.

A co po studiach?

Jako magister kosmetologii ze specjalnością Projektowanie produktów kosmetycznych będziesz mógł podjąć współpracę z wiodącymi markami kosmetycznymi w zakresie tworzenia linii kosmetycznych zgodnie z potrzebami współczesnego rynku kosmetycznego. Będziesz mógł również założyć własną firmę oferującą różne produkty kosmetyczne np. te oparte wyłącznie na naturalnych surowcach.

Kandydaci powinni posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
 • studenci kierunków medycznych (m.in. Kosmetologia) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019