Nowe media i public relations

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wejdź w fascynujący świat Nowych mediów i public relations. Dowiedz się, jak wpływają na życie, zmieniają kulturę oraz budują potencjał polityczny i ekonomiczny wszystkich ludzi i firm.

PARTNERZY

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Możliwość korzystania z infrastruktury informatycznej WSIiZ, która przygotuje Cię do pracy z grafiką i multimediami, mediami internetowymi oraz środowiskiem programów służących do analizy danych w badaniach naukowych;
 • Zajęcia z praktykami, cieszącymi się dużym autorytetem w dziedzinie mediów oraz badaczami, zajmującymi się na co dzień badaniami mediów i ich wpływu na człowieka i społeczeństwo;
 • Kompetencje do pracy w nowoczesnych agencjach i mediach elektronicznych, redakcjach mediów tradycyjnych, a także w działach marketingu, promocji i komunikacji każdej nowoczesnej firmy;
 • Umiejętność przeprowadzania badania mediów i analizy przekazów medialnych, w tym wizerunku medialnego osób czy instytucji;

ZAJĘCIA

 • Nowe trendy w komunikacji marketingowej;
 • Corporate Identity i branding (NOWOŚĆ w programie – innowacyjna gra decyzyjna);
 • Komunikacja marketingowa w nowych mediach;
 • E-public relations;
 • Analityka internetowa i badania User Experience;
 • Marketing w mediach społecznościowych;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

 • Możliwość skorzystania z dwusemestralnej specjalności fakultatywnej Digital marketing, zakończonej certyfikowanym egzaminem kompetencji z zakresu marketingu internetowego – DIMAQ;
 • Specjalność akredytowana przez IAB Polska to unikatowa oferta w skali kraju. Więcej na temat certyfikatu czytaj TUTAJ.

PRAKTYKI

W ramach zdobywania wiedzy praktycznej będziesz miał do dyspozycji liczne praktyki w:

 • Studiu telewizyjnym Intro.TV;
 • Studiu radiowym Intro.Media;
 • Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej (badania z wykorzystaniem eyetrackera, służącego m.in. do badania odbioru komunikatów reklamowych i medialnych czy analiz funkcjonalności stron internetowych za pośrednictwem śledzenia ruchów gałek ocznych).

22.09.2020 r. – Start II tury rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub skanem na adres: rekrutacja@wsiz.edu.pl.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub prześlij skan na adres mailowy: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl.

Od 1 lipca 2020 możesz również składać dokumenty osobiście w Dziale Rekrutacji (pokój RA8), zachowując niezbędne środki ostrożności. Dowiedz się więcej

12.10.2020 r. – Zakończenie II tury rekrutacji

O wyniku rekrutacji dowiesz się w ciągu kilku dni.

Witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Absolwenci Nowych mediów i public relations mogą wybierać spośród wielu branżowych ofert pracy. Wśród znajdują się m.in.:

 • Specjalista ds. marketingu;
 • Specjalista ds. marketingu internetowego;
 • Specjalista ds. promocji;
 • Specjalista ds. public relations;
 • Grafik komputerowym;
 • Copywriter;
 • Dziennikarz;
 • Redaktor;
 • Rzecznik prasowy lub pracownik biura prasowego
 • Specjalista ds. polityki informacyjnej;
 • Analityk rynku mediów;
 • Analityk wizerunku medialnego;
 • Badacz mediów i komunikacji.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Stale wzrasta zapotrzebowanie na tzw. zawody internetowe. Obecnie pracodawcy poszukują osób w kluczowych dla tej branży obszarach takich jak: projektowanie i wdrażanie kampanii, prowadzenie badań marketingowych, pozycjonowanie stron i serwisów internetowych, e-PR, współpraca z internautami.

Stąd zawody związane z kreatywnym pisaniem, public relations czy grafiką komputerową są uważane za przyszłościowe. Absolwenci z takim wykształceniem mogą z powodzeniem pracować na samodzielnych stanowiskach jako np. specjaliści od marketingu internetowego, ale również mogą być członkami zespołu, np. w dziale marketingu, sprzedaży lub PR.

Co roku Biuro Karier WSIiZ dysponuje setkami ofert pracy dla grafików komputerowych, specjalistów ds. e-marketingu i specjalistów komunikacji marketingowej.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł)

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020