Nowe media i public relations

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

We współczesnym świecie media, Internet i marketing coraz silniej się przenikają. Wpływają na nasze życie, czy tego chcemy czy nie, zmieniają kulturę oraz budują potencjał polityczny i ekonomiczny ludzi i firm. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak działa ten fascynujący świat, Nowe media i public relations to specjalność dla Ciebie.

Po zakończeniu studiów, potrafisz przeprowadzić badania mediów i analizy przekazów medialnych, w tym wizerunku medialnego osób czy instytucji. Możesz pracować na uczelni oraz w instytucjach zajmujących się analizą wizerunku, analizą rynku czy monitoringiem mediów, firmach badawczych, agencjach marketingowych i PR.

Program kształcenia odrębnej ścieżki Nowe media i Public relations został pomyślany tak, aby w ciągu 4 semestrów studiów umożliwić zdobycie jak najpełniejszej wiedzy o tym, co w branży nowych mediów i public relations najważniejsze.

W ofercie na rok akademicki 2018/2019 wzbogaciliśmy efekty kształcenia o elementy nowatorskie i jak dotąd nieobecne w programach akademickich, zwłaszcza z zakresu badań User Experience i analityki internetowej oraz działań komunikacyjnych w social media

Co w programie studiów?

Program kształcenia specjalnościowego na odrębnej ścieżce kształcenia Nowe media i public relations obejmuje takie przedmioty jak:

 • Nowe trendy w komunikacji marketingowej
 • Corporate Identity i branding (NOWOŚĆ w programie – innowacyjna gra decyzyjna)
 • Komunikacja marketingowa w nowych mediach
 • E-public relations
 • Analityka internetowa i badania User Experience
 • Marketing w mediach społecznościowych.

Zarówno tematyka zajęć, jak i projekty realizowane przez studentów ramach prac zaliczeniowych, mają ścisły związek ze specjalizacją prowadzących zajęcia oraz realizowanych przez nich zleceń zawodowych i prac badawczych.

Certyfikaty, które możesz zdobyć

W trakcie studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna będziesz mógł skorzystać z oferty dwusemestralnej specjalności fakultatywnej Digital marketing, zakończonej egzaminem na uznany certyfikat kompetencji z zakresu marketingu internetowego – DIMAQ.

Prowadzona w WSIiZ specjalność Digital marketing, akredytowana przez IAB Polska, to unikatowa oferta w skali kraju. Więcej na temat certyfikatu czytaj TUTAJ.

Laboratoria, z których będziesz korzystać

Od 2016 roku w ramach mediów studenckich utworzyliśmy Intro.tv – internetową telewizję, tworzoną przez studentów. W naszym studiu odbywają się zajęcia dydaktyczne, trwa także regularna praca redakcyjna przy tworzeniu naszych kolejnych produkcji wideo i dokumentów, począwszy od etapu planowania, po nagranie, montaż i postprodukcję.

Studenci WSIiZ od kilku lat tworzą także redakcję radia online (wcześniej pod nazwą Radioeter.fm). Dzięki profesjonalnie wyposażonemu studiu radiowemu, prowadzą własne, autorskie audycje, uczą się zasad zbierania materiału dźwiękowego i jego montażu, a także realizacji dźwięku.

 • Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej (badania z wykorzystaniem eyetrackera) – to laboratorium wyposażone w urządzenie Eyetracker. Służy ono m.in. do badania odbioru komunikatów reklamowych i medialnych czy analiz funkcjonalności stron internetowych za pośrednictwem śledzenia ruchów gałek ocznych.

Jakość kształcenia

Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 czerwca 2018 r. kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymał ponownie pozytywną ocenę jakości kształcenia, spełniając „W PEŁNI” wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku DiKS na studiach I i II stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ zajęło 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w krajuw Rankingu Perspektyw 2018. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ jest także najlepszym wśród uczelni z Podkarpacia.

Dlaczego warto studiować Nowe media i public relations na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

Po pierwsze, infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych oraz w środowisku programów służących do analizy danych w badaniach naukowych.

Po drugie, zajęcia prowadzone są przez praktyków cieszących się dużym autorytetem w dziedzinie mediów oraz badaczy zajmujących się na co dzień badaniami mediów i ich wpływu na człowieka i społeczeństwo. Wiedzę i umiejętności praktyczne przekazują naszym studentom dziennikarze, graficy, fotoreporterzy i marketingowcy.

Po trzecie, w ramach programu nauczania na tym kierunku wykładowcy WSIiZ przygotują Cię do pracy przede wszystkim w nowoczesnych agencjach i mediach elektronicznych, jednak otrzymasz także solidną dawkę wiedzy i umiejętności przydatnych w redakcjach mediów tradycyjnych, a także w działach marketingu, promocji i komunikacji każdej nowoczesnej firmy.

Po czwarte, po zakończeniu edukacji, umiesz przeprowadzić badania mediów i analizy przekazów medialnych, w tym wizerunku medialnego osób czy instytucji. Możesz pracować na uczelni oraz w instytucjach zajmujących się analizą wizerunku, analizą rynku czy monitoringiem mediów.

Przede wszystkim jednak osiągniesz samodzielność w swoich działaniach. Pogłębisz również umiejętności zdobyte podczas studiów licencjackich.

Kontynuacja kształcenia

Absolwentom studiów magisterskich oferujemy seminaria doktoranckie z zakresu nauk o mediach.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w zakresie Marketingu internetowego, Grafiki komputerowej, Wzornictwa przemysłowego i druku 3D.

Absolwenci tego kierunku są świetnie przygotowani do podjęcia pracy w mediach internetowych i tradycyjnych, w agencjach interaktywnych, reklamowych i public relations, instytucjach monitorujących media oraz realizujących badania rynku mediów oraz jako specjalista w każdej firmie czy instytucji. Studia o profilu ogólnoakademickim przygotowują również do pracy naukowej w charakterze badacza i nauczyciela akademickiego.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • specjalistą ds. marketingu,
 • specjalistą ds. marketingu internetowego,
 • specjalistą ds. promocji,
 • specjalistą ds. public relations,
 • grafikiem komputerowym,
 • copywriterem,
 • dziennikarzem,
 • redaktorem
 • rzecznikiem prasowym lub pracownikiem biura prasowego,
 • specjalistą ds. polityki informacyjnej,
 • analitykiem rynku mediów,
 • analitykiem wizerunku medialnego,
 • badaczem mediów i komunikacji.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Stale wzrasta zapotrzebowanie na tzw. zawody internetowe. Obecnie pracodawcy poszukują osób w kluczowych dla tej branży obszarach takich jak: projektowanie i wdrażanie kampanii, prowadzenie badań marketingowych, pozycjonowanie stron i serwisów internetowych, e-PR, współpraca z internautami.

Stąd zawody związane z kreatywnym pisaniem, public relations czy grafiką komputerową są uważane za przyszłościowe. Absolwenci z takim wykształceniem mogą z powodzeniem pracować na samodzielnych stanowiskach jako np. specjaliści od marketingu internetowego, ale również mogą być członkami zespołu, np. w dziale marketingu, sprzedaży lub PR.

Co roku Biuro Karier WSIiZ dysponuje setkami ofert pracy dla grafików komputerowych, specjalistów ds. e-marketingu i specjalistów komunikacji marketingowej.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł)

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019