Koło Naukowe Ekonomii Społecznej

Głównym celem Koła jest pogłębianie wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. W szczególności na temat podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług (w tym usług społecznych) oraz prowadzonej reintegracji społeczno-zawodowej we wszystkich rodzajach podmiotów ekonomii społecznej.

Tematyka zajęć

  1. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.
  2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej.
  3. Sieci współpracy w woj. podkarpackim.
  4. Dobre praktyki w sektorze ekonomii społecznej przez podmioty ekonomii społecznej.
  5. Monitoring ekonomii społecznej w woj. podkarpackim – przegląd metod. 
  6. Procesy reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane w podmiotach ekonomii społecznej.

Kontakt

Łukasz Cywiński

 

Koło Naukowe Ekonomii Społecznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020