Rada Kół Naukowych

W roku akademickim 2018/2019 funkcję Przewodniczącego Rady Kół Naukowych pełni Mateusz Krawczyk, student kierunku Zarządzanie. Kontakt mailowy: w57349@student.wsiz.rzeszow.pl.

Rada Kół Naukowych to organizacja zrzeszająca Liderów Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie. Wspólnie z Działem Nauki podejmuje oraz koordynuje działania służące rozwojowi naukowemu kół, współpracy Uczelni z jej otoczeniem oraz promowaniu aktywności naukowej wśród studentów. Organizuje i realizuje przedsięwzięcia na skalę lokalną oraz międzyuczelnianą.

Jednym z nich jest Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, który już na stałe wpisał się w cykl corocznych wydarzeń odbywających się w murach naszej Uczelni – w tym roku odbędzie się po raz dwunasty. Wydarzenie to jest dla studentów świetną okazją do podzielenia się swoją pasją i zainteresowaniami rozwijanymi w ramach kół naukowych, a pozostałym daje możliwość podjęcia tego rodzaju aktywności przez przyłączenie się do któregoś z nich. Podczas dnia otwartego mają miejsce pokazy tematyczne, prezentacje multimedialne oraz konkursy z nagrodami prowadzone przez studentów działających w kołach naukowych.

Co roku przy tej okazji odbywa się także konkurs na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko. Podczas tegorocznego dnia otwartego, który odbył się 23 listopada, główne miejsca w konkursie zdobyły koła:

  1. Koło naukowo-fotograficzne im. Gustava Metzgera
  2. Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej
  3. Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Fundatorem nagrody na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko jest Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”.

Dziękujemy wszystkim za udział w XII Dniu Otwartym Kół Naukowych i Organizacji Studenckich! Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Jesteśmy pewni, że razem jeszcze wiele możemy osiągnąć! Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/KNWSIiZ  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019