Rada Kół Naukowych

W roku akademickim 2018/2019 funkcję Przewodniczącego Rady Kół Naukowych pełni Mateusz Krawczyk, student kierunku Zarządzanie. Kontakt mailowy: w57349@student.wsiz.rzeszow.pl.

Rada Kół Naukowych to organizacja zrzeszająca Liderów Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie. Wspólnie z Działem Nauki podejmuje oraz koordynuje działania służące rozwojowi naukowemu kół, współpracy Uczelni z jej otoczeniem oraz promowaniu aktywności naukowej wśród studentów. Organizuje i realizuje przedsięwzięcia na skalę lokalną oraz międzyuczelnianą.

Jednym z nich jest Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, który już na stałe wpisał się w cykl corocznych wydarzeń odbywających się w murach naszej Uczelni – w tym roku odbędzie się po raz dwunasty. Wydarzenie to jest dla studentów świetną okazją do podzielenia się swoją pasją i zainteresowaniami rozwijanymi w ramach kół naukowych, a pozostałym daje możliwość podjęcia tego rodzaju aktywności przez przyłączenie się do któregoś z nich. Podczas dnia otwartego mają miejsce pokazy tematyczne, prezentacje multimedialne oraz konkursy z nagrodami prowadzone przez studentów działających w kołach naukowych.

Co roku przy tej okazji odbywa się także konkurs na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko. Podczas ostatniego dnia otwartego, który odbył się 23 listopada 2018 roku, pierwsze miejsca w konkursie zdobyły koła:

  1. Koło naukowo-fotograficzne im. Gustava Metzgera
  2. Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej
  3. Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Fundatorem nagrody na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko jest Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”.

Dziękujemy wszystkim za udział w XII Dniu Otwartym Kół Naukowych i Organizacji Studenckich! Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Już dziś zapraszamy na kolejny dzień otwarty, który odbędzie 22 listopada 2019 roku.

Jesteśmy pewni, że razem jeszcze wiele możemy osiągnąć! Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/KNWSIiZ  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019