Samorząd Studencki WSIiZ

Samorząd Studencki został powołany w celu uczestniczenia w decydowaniu o sprawach Uczeni poprzez swoich przedstawicieli; opiniowania projektów decyzji dotyczących studentów, wydawanych przez organy Uczelni dotyczących; organizacji wszelkich inicjatyw studenckich; współdecydowania z odpowiednimi organami Uczelni o podziale środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie; obrony praw studenckich; wykonywania innych zadań określonych w Statucie WSIiZ.

Samorząd Studencki czynnie działa na rzecz poprawy warunków studiowania na naszej uczelni oraz studentów Podkarpacia.
 
 

Posiadamy Swoich przedstawicieli w Podkarpackim Sejmiku Studentów którego celem jest:

  • Reprezentowanie studentów uczelni podkarpackich przed przedstawicielami władz sejmiku wojewódzkiego.
  • Wspieranie i koordynowanie inicjatyw samorządów studenckich uczelni podkarpackich.
  • Integracja środowiska akademickiego w województwie.
  • Dbanie o dobre imię uczelni Podkarpacia.
  • Promowanie stanowiska PSS na forum ogólnopolskim.
  • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów uczelni Podkarpacia.

Bierzemy udział w działaniach organizacjach studenckich dbających o losy studentów takich jak:

  • Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (www.psrp.org.pl)
  • Forum Uczelni Niepublicznych

Skład Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

1.    Kinga Bednarz- Przewodnicząca

2.    Krzysztof Cioch- Zastępca Przewodniczącej

3.    Bartłomiej Basznianin- Sekretarz

4.    Dominik Ciurko- Członek Rady

5.    Anna Sereda- Członek Rady

6.    Oksana Khomko- Członek Rady

7.    Anna Baiol- Członek Rady

8.    Krzysztof Klimek- Członek Rady

9.    Milena Machowicz- Członek Rady

10.    Robert Hlushko- Członek Rady

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

1.    Kinga Bednarz

2.    Dominik Ciurko

3.    Krzysztof Cioch

4.    Bartłomiej Basznianin

5.    Anna Sereda

6.    Milena Machowicz

 

Komisje samorządowe:

Komisja dyscyplinarna dla studentów:

1.    Kinga Bednarz

2.    Oksana Khomko

Odwoławcza komisja dyscyplinarna:

1.    Anna Sereda

2.    Bartłomiej Basznianin

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich:

1.    Rafał Piorun

2.    Krzysztof Cioch

 

Lista przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów RW Administracji i Nauk Społecznych:

1.    Liudmyla Saienko (52906)

2.    Bartłomiej Basznianin (52392)

3.    Mariya Tsyupa(53313)

4.    Viktoriia Skovron (52951)

5.    Yaryna Onishechko (48847)

6.    Konrad Bosak (50017)

7.    Katarzyna Mieszawska (49486)

8.    Paweł Ciupak (55085)

9.    Lidia Lejko (51268)

 RW Medycznego:

1.    Kinga Bednarz (53881)

2.    Anna Psik (53876)

3.    Dagmara Walus (47006)

4.    Maciej Kubicki (55008)

 

Jeśli macie jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z samorządem (dane kontaktowe dostępne po prawej stronie) lub przez profil samorządu w serwisie Facebook.  

Samorząd Studencki WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019