School of Leaders

School of Leaders (SoL), to program którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich.

School of Leaders

Studenci, w ramach przynależności do SoL zyskają możliwość:

• korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji,

• bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach,

• udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni,

• bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy,

• wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej.

Dodatkowo, osoby objęte programem otrzymają propozycję realizacji stażu w jednostkach WSIiZ, gdzie będą miały szansę zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie i przyswoić cenne na rynku pracy umiejętności.

Kwalifikacja do School of Leaders odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora WSIiZ. Studenci zakwalifikowani do najwyższego pułapu stypendialnego, bez względu na narodowość, kierunek i rok studiów, czy formę kształcenia, otrzymają zaproszenie do udziału w tym elitarnym programie. Jedyny warunek stanowić będzie wówczas dostarczenie do Działu Stypendialnego (pok. RA27) pisemnej deklaracji uczestnictwa wraz z CV kandydata.

Bliższych informacji udziela
Małgorzata Sokół
Koordynator School of Leaders
e-mail: msokol@wsiz.rzeszow.pl

Program stypendialny realizowany we współpracy z Santander Universidades, jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander, który wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie.

School of Leaders

School of Leaders

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020