Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Władze Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Dziekan –  prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Prodziekan – dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Prodziekan – dr Iwona Leonowicz-Bukała

Prodziekan – dr Agata Gemzik-Salwach

Prodziekan – dr Roman Wisz

Pełnomocnik Dziekana – mgr Łukasz Bis

Prodziekan – dr inż. Agata Szmulik

Kierownik Dziekanatu – mgr inż. Elżbieta Grzybowska

Z-ca Kier. Dziekanatu – mgr Elżbieta Gnatek

 

Dyżury Dziekanów i Prodziekanów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
semestr lato – rok akademicki 2018/2019

Dziekan Wydziału ANS

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Przyjmuje w pok. nr RA246

wtorek: 11.30-14.00

środa: 11.00-14.00

czwartek: 11.30-14.00

 

Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Administracja,

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ANS ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Przyjmuje w pok.nr 29

wtorek: 11.00-13.00

środa: 11.00-13.30

czwartek: 11.00-11.30

piątek: 11.00-13.30

niedziela (podczas zjazdów kierunku): 8.00-9.00

 

Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

dr Iwona Leonowicz-Bukała

Przyjmuje w pok.nr 29

wtorek: 11.00-15.00

środa: 11.00-11.30, 13.30-15.00

czwartek: 11.00-12.00

piątek: 11.00-15.00

sobota (podczas zjazdów kierunku): 12.00-13.00

 

Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Ekonomia, Zarządzanie

dr Agata Gemzik-Salwach

Przyjmuje w pok.nr 28

wtorek: 11.00-13.00

środa: 11.00-13.30

czwartek: 11.00-11.30

piątek: 8.30-10.30 (pokój KM21)

sobota (podczas zjazdów kierunku): 10.00-11.00

 

Prodziekan ds. kierunku Filologia

dr Roman Wisz

Przyjmuje w pok.nr RA240

wtorek: 13.30-14.30

środa: 11.00-11.30, 13.30-14.30

czwartek: 11.00-14.30

piątek: 11.00-14.30

sobota (podczas zjazdów kierunku): 10.30-11.30

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ANS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

mgr Łukasz Bis

Przyjmuje w Kielnarowej w pok. KM19 oraz w Rzeszowie w pok. nr 29

wtorek: 11.00-12.00 (KM19)

środa: 11.00–13.30 (Rzeszów, pok.nr 29)

czwartek: 11.30-14.30 (KM19)

sobota (podczas zjazdów kierunku): 17.00-18.00 (KM19)

 

Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Logistyka, Psychologia w zarządzaniu

dr inż. Agata Szmulik

Przyjmuje w pok.nr 28

wtorek: 11.00-15.00

środa: 11.00–15.00

czwartek: 11.00-15.00

piątek: 11.00–15.00

niedziela (podczas zjazdów kierunku): 8.00-10.00 w terminach (03.03; 31.03; 19.05; 16.06; 30.06)

 

Sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych obsługuje takie kierunki studiów jak:

Administracja – studia II-go stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I-go stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I-go stopnia i II-go stopnia

Ekonomia – studia I-go stopnia i II-go stopnia

Filologia – studia I-go stopnia

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – studia I-go stopnia

Logistyka -studia I-go stopnia

Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa – studia I-go stopnia

Psychologia w zarządzaniu – studia I-go stopnia

Zarządzanie – studia I-go stopnia i II-go stopnia

 

Obsługę studentów prowadzą:

JOLANTA POPEK

Telefon: 017 866 11 41

Obsługa studentów: AdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Psychologia w zarządzaniu

 

ANETA GALANT

Telefon: 017 866 11 81

Obsługa studentów: Dziennikarstwo i komunikacja społecznaGrafika komputerowa i produkcja multimedialnaMedia cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

 

KATARZYNA TOŚ

Telefon: 017 866 11 81

Obsługa studentów: Ekonomia, Zarządzanie

 

ALICJA FORTUNA

Telefon: 017 866 11 23

Obsługa studentów: Logistyka

 

Opiekunowie kierunku:

Administracja – mgr Sylwia Banaś-Mazur

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – dr inż. Tomasz Bąk

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – dr Zofia Sawicka

Ekonomia – dr inż. Andrzej Mantaj

Filologia – mgr Joanna Urbanik

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – mgr Gabriela Piechnik

Logistyka – mgr Kateryna Lysenko-Ryba

Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa – dr Zofia Sawicka

Psychologia w zarządzaniu – dr Elżbieta Inglot-Brzęk

Zarządzanie – dr Anna Lewandowska

Godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00 – 15.00
środa: 11.00 – 15.00
czwartek: 11.00 – 15.00
piątek: 11.00 – 15.00
sobota: 7.30 – 15.30
niedziela: nieczynne  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019