Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r,. poz.1793 z późn. zm.) stanowi, że studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Student, który nie ukończył 26 roku życia jest ubezpieczony z tytułu pracy rodziców. Student, który pozostaje w stosunku pracy jest ubezpieczony z tytułu pracy. Jeżeli student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może go ubezpieczyć uczelnia. W ramach tego ubezpieczenia student korzysta z podstawowej opieki medycznej u „lekarza pierwszego kontaktu”.

Zarząd NFZ, po rozpatrzeniu problemów dotyczących zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, postanowił przyjąć następujące zasady:

  • Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
  • Złożenie deklaracji uprawnia wyżej wymienione osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.

Ubezpieczenie NNW

W roku akademickim 2017/2018 mamy dla studentów ofertę ubezpieczenia NNW; Dowodem zawarcia ubezpieczenia jest podpisanie odpowiedniego dokumentu oraz dokonanie jednorazowej wpłaty u Starosty.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i aby z niego skorzystać należy zawrzeć umowę z PZU S.A.
Mamy propozycję trzech wariantów ubezpieczenia i tylko od studenta zależy, który wariant wybierze.

Wariant I
43zł – kwota ubezpieczenia 20 000zł

Wariant II
58zł – kwota ubezpieczenia 28 000zł

Wariant III
83zł kwota ubezpieczenia 40 000zł

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Samorząd Studentów
(pok. RA52, Rzeszów)
www.samorzad.wsiz.pl

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019