Elastyczny System Studiowania

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na większości kierunków studiów funkcjonuje Elastyczny System Studiów (ESS).

ESS to system kształcenia, który daje studentom większe możliwości rozwoju oraz dopasowania wiedzy i umiejętności do potrzeb rynku pracy. Przedmioty w planie studiów podzielone są na trzy grupy:

  • przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązkowe dla wszystkich studentów
  • przedmioty z zakresu kierunku wybierane przez studentów z szerszej oferty
  • wybierane przez studentów bloki przedmiotów specjalnościowych.

 

Dzięki wdrożeniu ESS studenci mają większy wpływ na profil swojego wykształcenia. Dokonując wyboru przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych studenci mogą uwzględniać swoje indywidualne zainteresowania i predyspozycje.  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019